Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, który działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zakład posiada osobowość prawną.