1. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu udziela świadczeń medycznych pacjentom z całego kraju i cudzoziemcom. 
 2. Celem działalności Zakładu jest:
  udzielanie stacjonarnych wielospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych,  
  udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,  
  wykonywanie badań diagnostycznych.

 3. Do zadań Zakładu należy w szczególności:
  - zaspokajanie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa w dziedzinie pediatrii, położnictwa, ginekologii oraz urologii,
  - udzielanie świadczeń medycznych podstawowych i specjalistycznych w formie stacjonarnej i ambulatoryjnej,
  - uczestniczenie w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny,
  - realizacja zadań na potrzeby obronne Państwa.