1. Organami Zakładu są:
  1. Dyrektor Naczelny
  2. Rada Społeczna
 2. Dyrektor Naczelny jest przełożonym wszystkich pracowników Specjalistycznego zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.
 3. Dyrektor Naczelny, poza sprawami zastrzeżonymi dla Rady Społecznej, podejmuje samodzielne decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 4. Stosunek pracy z Dyrektorem Naczelnym nawiązuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 5. Dyrektor Naczelny wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:
  1. Zastępców Dyrektora Naczelnego,
  2. Głównego księgowego,
  3. Naczelnej pielęgniarki.
 6. Działalnością poszczególnych komórek Zakładu kierują:
  1. Działami – kierownicy działów,
  2. Oddziałami szpitalnymi – ordynatorzy lub kierownicy oddziałów,
  3. Przychodniami specjalistycznymi – kierownik Przychodni Specjalistycznych,
  4. Innymi komórkami – kierownicy tych komórek.
 7. W czasie nieobecności Dyrektora Naczelnego zastępuje go zastępca ds. medycznych