1. Dyrektor Naczelny – Izabela Grzybowska,
 2. Zastępcy Dyrektora:
       p. o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych – Liliana Karnowska-Nowak
       Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych – Marzena Krzymańska
       Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Szpitalem św. Rodziny – Olaf Niezgodzki
       P.o. Naczelna Pielęgniarka – Jadwiga Smak,
       Główny Księgowy – Eugeniusz Emilianowicz