Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu wpisany jest do:


• Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego pod numerem – 00000016142,
• Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem – 0000003220.