1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618),

 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027ze zm.),

 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),

 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.),

 5. Innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 6. Statut Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
      

  Data utworzenia: 2016-08-08 12:07:00

  Ostatnia aktualizacja: Tomasz Matuszkiewicz 2016-11-22 12:24:25

   

   

   

 7. Regulamin Organizacyjny
      

  Data utworzenia: 2016-08-08 12:07:00
  Ostatnia aktualizacja: Tomasz Matuszkiewicz 2016-11-09 12:39:25