Warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu informacji Publicznej.

Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP jest obowiązany:

- poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
- dalej udostępnić innym użytkownikom informacje w pierwotnie pozyskanej formie,
- informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na własnych stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, w zakresie dozwolonym przepisami prawa.