Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu obejmuje dwa obiekty szpitalne dziecięce oraz jeden położniczo-ginekologiczny, noworodkowy i urologiczny. Szpital dysponuje bazą 423 łóżek. Posiada: oddziały pediatryczne dla niemowląt, dzieci młodszych i dzieci starszych, profilowane: Oddział Wewnętrzny Hematologiczny, Obserwacyjno-Zakaźny, Pododdział Kardiologiczny i Neurologiczny, Oddział Noworodkowy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz oddziały zabiegowe: Chirurgiczny i Leczenia Oparzeń, Laryngologiczny, Ortopedyczny i Traumatologii Narządu Ruchu, Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Urologiczny i Onkologii Urologicznej dla dorosłych. Szpital świadczy usługi w szerokim zakresie z pediatrii ogólnej (bez onkologii i kardiochirurgii), dużą gamę zabiegów dotyczących: urazów, oparzeń, wad wrodzonych w ramach Oddziału Chirurgicznego i Leczenia Oparzeń oraz oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, a także wykonuje zabiegi laryngologiczne, ginekologiczne i urologiczne. Średnio w roku Szpital leczy ponad 32 tys. pacjentów. 

Zespół posiada szeroką bazę diagnostyczną. Od 1993 roku prowadzi Laboratorium Badań Przesiewowych, gdzie wykonuje się ponad 40 tys. badań przesiewowych rocznie w kierunku hipotyreozy i fenyloketonurii dla noworodków z województwa Wielkopolskiego i Lubuskiego.

Przy Szpitalu działają: Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego z 19 poradniami specjalistycznymi dla dzieci i młodzieży oraz Przychodnia Położniczo-Ginekologiczna. Rocznie w poradniach specjalistycznych przyjmuje się około 90 tys. pacjentów.

Szpital pełni całoroczny, 24-godzinny dyżur dla małych mieszkańców miasta Poznania i okolic w Izbie Przyjęć.

Szpital Św. Józefa

ul. Krysiewicza7/8
61-825 Poznań
tel. centrala 61 850 62 00,
kancelaria: tel. 61 850 62 42, fax. 61 852 98 06
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ul. Nowowiejskiego 56/58
61-734 Poznań
tel. centrala 61 852 44 91
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Szpital Św. Rodziny
ul. Jarochowskiego 18
60-235 Poznań
tel. centrala 61 866 50 12,
sekretariat: tel 61 838 71 25, fax. 61 866 23 24
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego
ul. Sporna 16
61-709 Poznań
tel. centrala 61 852 44 91
kancelaria: tel. 61 859 03 04, fax. 61 859 03 51
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ul. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań
tel. 61 850 63 20
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Przychodnia Położniczo-Ginekologiczna
ul. Niegolewskich 29
60-232 Poznań
tel. 61 838 71 24
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.