Struktura organizacyjna działalności medycznej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i dzieckiem w Poznaniu:

    1. Szpitala Św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8:

- Izba Przyjęć I,
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- Oddział Dzieci Starszych I
- Oddział Wewnętrzny (Hematologiczny)
- Oddział laryngologiczny,
- Oddział Chirurgiczny i Leczenia Oparzeń,
- Oddział Ortopedyczny i Traumatologii Narządu Ruchu.
 
    2. Szpital Św. Józefa, ul. Nowowiejskiego 56/58:
 
- Oddział Dzieci Starszych II,
- Oddział dzieci Młodszych,
- Oddział Obsewacyjno - Zakaźny.
 
    3. Szpital Św. Rodziny, ul. Jarochowskiego 18:
 
- Oddział Położniczo - Ginekologiczny,
- Oddział Noworodkowy,
- Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej.
 
    4. Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Sporna 16:
 
- Poradnia Alergologiczna,
- Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy,
- Poradnia Chorób Zakaźnych,
- Poradnia Dermatologiczna,
- Poradnia Endokrynologiczna,
- Poradnia Gastroenterologiczna,
- Poradnia Hematologiczna,
- Poradnia Kardiologiczna,
- Poradnia Laryngologiczna,
- Poradnia Logopedyczna,
- Poradnia Nefrologiczna,
- Poradnia Neurologiczna,
- Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków,
- Poradnia Preluksacyjna
- Poradnia Ortopedyczna i Wad Postawy.
 
    5. Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Krysiewicza 7/8:
 
- Poradnia Chirurgiczna, 
- Poradnia Ortopedyczna i Wad Postawy,
- Poradnia Reumatologiczna.
 
    6. Przychodnia Położniczo - Ginekologiczna, ul. Niegolewskich 29:
 
- Poradnia Położniczo - Ginekologiczna,
- Poradnia Ginekologiczna dla Dzieci i Młodzieży.
 
    7. Zakład Diagnostyki Obrazowej:
 
- Pracownia Rentgenodiagnostyki,
- Pracownia Tomografii Komputerowej,
- Pracownia Ulrasonografii I, 
- Pracownia Ultrasonografii II.
 
    8. Zakład Elektrodiagnostyki i Fizjopatologii Układu Krążenia:
 
- Pracownia Echokardiografii,
- Pracownia Prób Wysiłkowych,
- Pracownia Elektrokardiografii I,
- Pracownia Elektrokardiografii II,
- Pracownia Elektroencefalografii.

   9. Zespół Komórek Zaplecza Medycznego:

 - Pracownia Endoskopii,
- Zakład Psychologii,
- Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii,
- Apteka z Punktem Aptecznym,
- Pracownia Patomorfologii z Prosektorium, 
- Kuchnia Mleczna.

    10. Laboratorium