Położna Oddziałowa: mgr Grażyna Witkowska, tel. 61 838 73 56

BLOK PORODOWY

Nowoczesny blok porodowy został oddany do użytku w 2016 roku.
W jego skład wchodzą:
sala przedporodowa (czterołóżkowa), 4 sale porodowe do porodów rodzinnych oraz sala ścisłego nadzoru poporodowego, gdzie przebywają pacjentki na obserwacji po porodach powikłanych.
Wszystkie sale posiadają własny węzeł sanitarny.
Blok porodowy dysponuje nowoczesną salą do wykonywania cięć cesarskich.
Rodząca może korzystać z aktywnych form porodu (przy braku przeciwwskazań) z użyciem:

 • worków sako,
 • piłek,
 • prysznica,
 • przyjmowania dowolnych pozycji wertykalnych,
 • relaksacji.

Przyjęcie na blok porodowy obejmuje:

 • wykonanie zapisu KTG,
 • omówienie planu porodu, 
 • założenie dokumentacji medycznej.
Podczas pobytu na sali porodowej nie można jeść, można pić lub podawane są kroplówki nawadniające.Dostępne sposoby łagodzenia bólu:
 • niefarmakologiczne: prysznic, pozycje wertykalne, masaż, relaksacja, muzykoterapia, 
 • środki farmakologiczne,
 • znieczulenie zewnątrzoponowe.
Jeżeli poród kończy się zabiegowo lub przez cięcie cesarskie, osoba towarzysząca czeka w miejscu wskazanym przez personel. Ma możliwość zobaczenia noworodka i rodzącej po zabiegu.Pacjentka po porodzie fizjologicznym pozostaje na sali porodowej z dzieckiem przez 2 godziny (obserwacja poporodowa). Następnie przekazywana jest na pododdział położniczy.
Położnica po cięciu cesarskim przebywa w sali dla pacjentek po porodach powikłanych od 6-12 godzin. Noworodek może przebywać razem z matką (jeżeli nie ma wskazań wymagających przekazania go na Oddział Noworodkowy).

 

 

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

 

Do Szpitala należy zabrać:

 • dokument tożsamości,
 • kartę przebiegu ciąży,
 • wyniki badań laboratoryjnych (informacja o grupie krwi, wynik badania GBS - na obecność paciorkowców z grupy B, wynik badania na obecność antygenu HBS, wynik odczynu Wassermanna - VDSL)
 • dokumentację z dotychczasowego leczenia (karty informacyjne, kartę ciąży, wypisy, konsultacje lekarskie) - jeśli Pacjent posiada

Podczas pobytu w Szpitalu przydatne okazać się mogą:

 • przybory toaletowe/kosmetyki
 • koszula/piżama/szlafrok
 • ręczniki
 • pantofle
 • klapki pod prysznic        

 

Do weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego niezbędny jest numer pesel pacjenta oraz dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent ma prawo złożyć oświadczenie o swoim prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego