Pododdział Ginekologiczny znajduje się przy ul. Jarochowskiego 18

Położna Oddziałowamgr Ewa Piwońska - Roguska
 
KONTAKT:
Położna Oddziałowa:
tel. 61 838 71 59
 

Na pododdziale ginekologicznym wykonuje się zabiegi diagnostyczne i lecznicze o profilu ginekologicznym oraz onkologii ginekologicznej:

 • histeroskopia,
 • laparoskopia,
 • zabiegi otwarte,
 • plastyka w zakresie narządów rodnych z zastosowaniem nowoczesnych implantów,
 • operacje przezpochwowe,
 • operacje uro-ginelokogiczne
 
Zapisy do przyjęcia planowego na Pododdział Ginekologiczny (wyłącznie z ważnym skierowaniem):   >>> skierowanie
 - osobiście lub
 - telefonicznie: tel. 61 838 71 10 (do godz. 18:00),
                        tel. 61 838 71 22 (po godz. 18:00).
                

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Izbie Przyjęć. 

 

 Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

 

Do Szpitala należy zabrać:

 • dokument tożsamości,
 • dokumentację z dotychczasowego leczenia (kart informacyjne, wypisy, konsultacje lekarskie, ostatnie badania laboratoryjne) - jeśli Pacjent posiada

Podczas pobytu w Szpitalu przydatne okazać się mogą:

 • przybory toaletowe/kosmetyki
 • koszula/piżama/szlafrok
 • ręczniki
 • pantofle
 • klapki pod prysznic                

 

Do weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego niezbędny jest numer pesel pacjenta oraz dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent ma prawo złożyć oświadczenie o swoim prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego