Oddział Laryngologiczny znajduje się przy ul. Krysiewicza 7/8. Oddział zlokalizowany jest w budynku A na II piętrze.

Kierownik Oddziału: dr n. med. Jacek Pawlik
Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Dariusz Łuniewicz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Harasimczyk
 
KONTAKT:
Kierownik Oddziału:
tel. 61 850 62 23
Dyżurka lekarska:
tel. 61 850 62 23
Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 61 850 62 75
 
Zapisy do przyjęcia planowego na Oddział (wyłącznie z ważnym skierowaniem):   >>>skierowanie
 - osobiście lub
 - telefonicznie:  tel. 61 850 62 75 
poniedziałek - piątek w godz. 13:00 - 14:00   

Do planowych zabiegów operacyjnych kierowani są pacjenci, u których nie jest konieczne wykonanie zabiegu w trybie pilnym. Właściwe przygotowanie do zabiegu ma na celu zminimalizowanie u państwa dziecka możliwych powikłań związanych ze znieczuleniem, zabiegiem operacyjnym jak również umożliwia szybszy powrót do pełnego zdrowia. Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do poniższych zaleceń:

 • w dniu zabiegu dziecko nie może posiadać cech świeżej infekcji (gorączka, katar, kaszel itp.),
 • dziecko nie może być poddane żadnym szczepieniom na 2 tygodnie przed planowanym terminem,
 • w okresie 2 tygodni przed datą planowanego przyjęcia dziecko nie może otrzymywać antybiotyków,
 • dziewczynki przyjmowane do planowanego zabiegu nie mogą być w trakcie krwawienia miesiączkowego,
 • w dniu przyjęcia dziecko nie musi być na czczo.

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Izbie Przyjęć (budynek A, III piętro) w godzinach 10:00 - 11:00. Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna ustawowego (rodzica). Do przyjęcia do Szpitala niezbędne jest podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

 

 Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

 

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

 

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci do 18 roku życia z zakresu laryngologii, w tym:

 • zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego,
 • zabiegi w zakresie zatok obocznych,
 • zabiegi w zakresie nosa,
 • zabiegi w zakresie jamy ustnej,
 • zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego,
 • zabiegi endoskopowe krtani, tchawicy, oskrzeli i przełyku, w tym: zabiegi usuwania ciał obcych w tych rejonach,
 • diagnostyka audiologiczna

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy: pediatrę, neurologa, okulistę, dermatologa, alergologa, chirurga, pulmonologa czy gastroenterologa. Szpital zapewnia dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.