W ramach SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu działa 20 poradni specjalistycznych. Rocznie w Poradniach zostaje udzielonych około 90 tys. porad specjalistycznych. Zaplecze diagnostyczne dla Poradni stanowi Zakład Diagnostyki Obrazowej ( tomograf komputerowy, RTG, USG), Zakład Elektrodiagnostyki i Fizjopatologii Układu Krążenia (EEG, EKG, echo serca, holter RR i EKG, próby wysiłkowe) oraz laboratorium diagnostyczne.

W skład Przychodni Specjalistycznych SZOZ-u nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu wchodzą:

  1. Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Sporna 16,
  2. Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Krysiewicza 7/8,
  3. Przychodnia Położniczo - Ginekologiczna, ul. Niegolewskich 29.