ADRES:                                                                                                          DOJAZD:
ul. Sporna 16
61-709 Poznań
tel. centrala: 61 852 44 91
 

W skład Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Sporna 16 wchodzą:

 1. Poradnia Alergologiczna,
 2. Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy,
 3. Poradnia Chorób Zakaźnych,
 4. Poradnia Dermatologiczna,
 5. Poradnia Endokrynologiczna,
 6. Poradnia Gastroenterologiczna,
 7. Poradnia Hematologiczna,
 8. Poradnia Kardiologiczna,
 9. Poradnia Laryngologiczna,
 10. Poradnia Logopedyczna,
 11. Poradnia Nefrologiczna,
 12. Poradnia Neurologiczna,
 13. Poradnia Okulistyczna,
 14. Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków,
 15. Poradnia Preluksacyjna,
 16. Poradnia Ortopedyczna i Wad Postawy.

Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego udziela świadczeń medycznych na rzecz pacjentów do 18 roku życia.

 

 Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy. 

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego