Zakłady i Pracownie SZOZ-u nad Matą i Dzieckiem w Poznaniu stanowią bazę diagnostyczną dla wszelkich działań mających na celu zapewnić naszym pacjentom kompleksową opiekę medyczną służącą przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia.

W skład zaplecza diagnostycznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem wchodzą:

  1. Zakład Diagnostyki Obrazowej,
  2. Zakład Elektrodiagnostyki i Fizjopatologii Układu Krążenia,
  3. Pracownia Endoskopii,
  4. Zakład Psychologii,
  5. Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii.
  6. Laboratorium

W roku 2010 Szpital otrzymał dofinansowanie dla projektu " Zakup sprzętu i ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SZOZ-u nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu" z Unii Europejskiej, Pozwoliło to na wyposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w nowoczesny sprzęt obrazujący i wprowadzenie cyfrowego zapisu obrazu. >>> Projekt UE