Przetargi poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8

Dostawa sprzętu medycznego anestezjologicznego i urologicznego jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Termin składania ofert: 2017-02-03 — 2017-02-14

Dostawa immunoglobulin dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Termin składania ofert: 2017-01-25 — 2017-02-02

Dostawa implantów oraz drobnego sprzetu ortopedycznego

Termin składania ofert: 2017-01-20 — 2017-02-01

 

 

Przetargi powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Termin składania ofert: 2017-01-07 — 2017-02-15

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości wraz z transportem wewnętrznym w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Termin składania ofert: 2016-12-21 — 2017-01-05

 

 

 

Ogłoszenie o zakupie/usłudze/dostawie poniżej kwoty 30000 euro - wyłączone z ustawy PZP

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych

Termin składania ofert: 2017-02-17 — 2017-02-23