Realizujemy program Narodowego Centrum Krwi

Szanowni Pacjenci,

informujemy, iż nasza placówka realizuje program Narodowego Centrum Krwi „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023” pn. „Poprawa jakości życia osób chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zmniejszenie chorobowości poprzez objęcie opieką w specjalistycznych ośrodkach dedykowanych tej grupie chorych”.

Numery telefonów pod którymi można całodobowo uzyskać informację w związku z realizacją
„Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019- 2023” od 29 kwietnia 2022r. :

– Oddział Dzieci Starszych II :

Dyżur lekarski  +48 61 61 62 587

Dyżur pielęgniarski +48 61 61 62 580

– Izba Przyjęć: +48 61 61 62 050

2022-08-04T09:47:47+00:009 wrzesień, 2019|
Oceń nas