Realizujemy program Narodowego Centrum Krwi

Szanowni Pacjenci,

informujemy, iż nasza placówka realizuje program Narodowego Centrum Krwi „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023” pn. „Poprawa jakości życia osób chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zmniejszenie chorobowości poprzez objęcie opieką w specjalistycznych ośrodkach dedykowanych tej grupie chorych”.

W związku z tym podajemy numery telefonów, pod którymi chorzy oraz inne podmioty lecznicze mogą uzyskać całodobowe konsultacje (również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i Państwowe Ratownictwo Medyczne):

– Oddział Wewnętrzny (Hematologiczny): kom. +48 539 524 941,  +48 61 850 62 79

– Izba Przyjęć: kom. +48 539 524 940,  +61 850 62 60

2019-09-09T11:04:52+00:009 Wrzesień, 2019|