Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

SZANOWNI PAŃSTWO, UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W RAMACH UMOWY

NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚWIADCZONE SĄ PORADY LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY.

 

GABINET NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

61-825 POZNAŃ-STARE MIASTO
KRYSIEWICZA 7/8

Dane kontaktowe

Telefon do informacji: 61 850 63 22
Telefon do rejestracji: 61 850 63 18

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
2020-06-23T13:02:55+00:0023 Czerwiec, 2020|