Porody rodzinne w Szpitalu Św. Rodziny – od 15.07.2020 r. bez testu PCR w kierunku COVID-19

Komunikat – porody rodzinne w Szpitalu Św. Rodziny

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w naszym Szpitalu zakończył się pilotaż dotyczący porodów rodzinnych (jako pierwsi w Poznaniu wznowiliśmy porody rodzinne). Zgodnie z aktualnymi wytycznymi NFZ od 15.07.2020 r. osoba towarzysząca nie musi posiadać wyniku testu PCR w kierunku COVID-19.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych pacjentek, osób towarzyszących, noworodków oraz personelu, nadal obowiązuje szereg zaleceń. Prosimy o ich przestrzeganie.

Na bieżąco przyglądamy się sytuacji epidemiologicznej w kraju i regionie, dlatego też informujemy, że zalecenia mogą ulegać zmianom.

Zalecenia:

 1. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do minimum kontakty z innymi osobami celem zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.
 2. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.
 3. Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa. Osoby pozostające w kwarantannie, izolacji, objęte nadzorem epidemiologicznym nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala.
 4. Przy przyjęciu do szpitala osoba towarzysząca przechodzi w Izbie Przyjęć procedurę triażu, tj.:

– pomiar temperatury ciała

– wypełnienie ankiety epidemiologicznej.

 1. Osoba towarzysząca pozostawia w szatni przy Izbie Przyjęć odzież wierzchnią.
 2. Osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu zobligowana jest do noszenia maski, częstej dezynfekcji rąk oraz zachowywania bezpiecznego dystansu.
 3. Osoba towarzysząca może przebywać na Bloku Porodowym od momentu rozpoczęcia porodu i przewiezienia rodzącej do jednoosobowej sali porodowej. Decyzję o rozpoczęciu porodu rodzinnego podejmuje lekarz dyżurny po ocenie ankiety epidemiologicznej. Osoba towarzysząca zostaje zaprowadzona na Blok Porodowy przez położną Izby Przyjęć. Nie ma możliwości przebywania osoby towarzyszącej na sali przedporodowej.
 4. Osoba towarzysząca przed wejściem na Blok Porodowy przebiera się w środki ochrony indywidualnej (fartuch jednorazowy) w miejscu wskazanym przez położną.
 5. Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, w której przebywa z rodzącą, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego.
 6. Osoba towarzysząca opuszcza szpital najpóźniej 2 godziny po porodzie rozwiązanym drogami natury. W tym czasie przebywa z położnicą w sali jednoosobowej.
 7. W przypadku ukończenia porodu cięciem cesarskim osoba towarzysząca pozostaje na Bloku Porodowym do momentu opuszczenia przez noworodka sali operacyjnej (możliwość zobaczenia dziecka, zrobienia zdjęć, rozmowy z neonatologiem).
 8. W przypadku cięcia cesarskiego nie ma możliwości przebywania osoby towarzyszącej na sali operacyjnej i sali nadzoru pooperacyjnego.
 9. Po zakończeniu udziału w porodzie, osoba towarzysząca, zdejmuje odzież ochronną, dezynfekuje ręce i w maseczce opuszcza Blok Porodowy kierując się do wyjścia ze szpitala.
 10. Osoba towarzysząca jest zobowiązana do stosowania się do zaleceń przekazywanych przez personel medyczny.
 11. Przypominamy, iż nadal w całym Szpitalu Św. Rodziny, obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.
2020-07-15T10:28:00+00:0014 Lipiec, 2020|