Maseczki ochronne na terenie szpitala – WAŻNE !

Szanowni Pacjenci, Opiekunowie,

Przypominamy, że od 10.10.2020 obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej w całej Polsce, który w dniu 15.05.2021 został złagodzony do obowiązku zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych między innymi na potrzeby opieki zdrowotnej.

Wobec powyższego rodzic / opiekun przebywający z pacjentem w SZOZ Nad Matką i Dzieckiem ma obowiązek stosować maseczkę ochronną (za wyjątkiem medycznych p/wskazań do stosowania maseczki ochronnej – poświadczonych zaświadczeniem lekarskim).

Zasady dotyczące stosowania maseczek ochronnych wśród personelu (Komunikat ZKZSz z dnia 15.06.2021):

 Można zrezygnować z korzystania z maseczek ochronnych:

– w pomieszczeniach gdzie wszyscy stali pracownicy są zaszczepieni p/ko COVID-19

– na świeżym powietrzu – tj. szpitalne podwórka, pod warunkiem zachowania dystansu 1,5m od innej osoby,

Stosowanie maseczek ochronnych nadal jest obowiązkowe (niezależnie od statusu zaszczepienia p/ko COVID-19):

– przy kontaktach z personelem pracującym w innych jednostkach,

– przy przemieszczaniu się w przestrzeniach zamkniętych szpitala  (tj. oddziały szpitalne, korytarze, klatki schodowe, itp.),

– przy kontaktach z pacjentem i opiekunem pacjenta.

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
Dz.U. 2020 poz. 1758
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2021 poz. 861
2021-09-03T12:22:39+00:003 wrzesień, 2021|