Ogólnopolski kurs z zakresu traumatologii dziecięcej – zapisy już wkrótce!

Szanowni Państwo,

Już teraz, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w ogólnopolskim kursie, który będzie zorganizowany w nowej lokalizacji – w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka! Przenosimy się tam na początku przyszłego roku.

Dwudniowy, intensywny kurs, zostanie zorganizowany przez Oddział Ortopedyczny i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Oddział Chirurgiczny i Leczenia Oparzeń obecnego SZOZnMiD. Będzie on adresowany nie tylko do lekarzy rezydentów ortopedii i chirurgii dziecięcej, lekarzy stażystów, ale również studentów zainteresowanych tematyką urazów u dzieci. Będzie miał przede wszystkim wymiar praktyczny. W planie – wykłady oraz zajęcia warsztatowe mające przybliżyć tematykę leczenia obrażeń ciała, oraz technikę zespalania najczęstszych złamań wieku dziecięcego.

            Tego typu konferencja, może zainteresować wiele pediatrycznych ośrodków ortopedycznych w Polsce, gdyż tego typu wydarzenie ma unikatowy charakter. Takich kursów, na ten moment, właściwie nie ma.

            Kurs ma na celu propagowanie najnowszych standardów zaopatrywania mnogich obrażeń ciała u dzieci, oraz zainteresowanie naszą działalnością specjalistów z całej Polski.

            Szczegółowy plan oraz cała koncepcja będzie dostępna w późniejszym terminie, jednak już dziś prezentujemy Państwu wstępny program spotkania:

Kurs : Polytrauma wieku dziecięcego.

Dzień 1

Cześć pierwsza- Budowa i fizjologia kości dziecięcej.

 1. Powitanie
 2. Budowa kości dziecięcej.
 3. Złamania typowe dla wieku dziecięcego .
 4. Granice remodelingu.
 5. Diagnostyka obrazowa złamań dzieci.

Przerwa kawowa

Część druga : Dziecko z polytraumą.

 1. SOR
 2. Intensywna terapia.
 3. Radiologia
 4. Obrażenia głowy.
 5. Obrażenia klatki piersiowej.
 6. Obrażenia brzucha.
 7. Obrażenia kręgosłupa.
 8. Zasady leczenia ortopedycznego.

Przerwa kawowa

Warsztat 1
Stabilizacja zewnętrzna miednicy i kości udowej

Obiad

Część trzecia:  Obrażenia miednicy i uda.

 1. Złamania pierścienia miednicy i panewki stawu biodrowego
 2. Złamania trzonu kości udowej .
 3. ESIN- zasady stosowania w stabilizacji kości długich(z wyjątkiem przedramienia)
 4. Obrażenia nasadowe.
 5. Obrażenia Morell-Lavale.
 6. Obrażenia nasadowe kości udowej.

Przerwa kawowa

Warsztat 2
Udo- ESIN i ALFN

Dzień 2

Część pierwsza : Obrażenia kolana , podudzia i stawu skokowo-goleniowego

 1. Obrażenia śródstawowe kolana.
 2. Złamania rzepki i pozastawowe końca bliższego kości piszczelowej.
 3. Złamania trzonu kości piszczelowej.
 4. MIPO- zasady stabilizacji płytą techniką małoinwazyjną
 5. OZCPP
 6. Złamania kostek goleni.
 7. Złamania trójpłaszczyznowe.

Przerwa kawowa

Warsztat 3
Repozycja i stabilizacja kości piszczelowej techniką małoinwazyją LCP 3,5

                  Repozycja i stabilizacja złamań trójpłaszczyznowych 4,5(śruby kaniulowane)

Część trzecia : Ramię i łokieć

 1. Anatomia.
 2. Złamania nadkłykciowe.
 3. Złamania części bocznej kłykcia
 4. Zwichnięcia ze złamaniem nadkłykcia przyśrodkowego.
 5. Złamania końca bliższego trzonu kości ramiennej.

Warsztat 4 :
Repozycja i stabilizacja złamań nadkłykciowych drutami K.

Obiad

Część druga: Przedramię

 1. Złamania końca bliższego przedramienia.
 2. Złamania trzonów przedramienia.
 3. ESIN -zasady stabilizacji przedramienia.
 4. Złamania końca dalszego przedramienia

Warsztat 5:
Repozycją i stabilizacja złamania szyjki kości promieniowej i trzonów przedramienia TEN.

Zakończenie kursu.

2021-09-30T13:42:14+00:0030 wrzesień, 2021|