II Pediatryczna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Rezydentów

Bardzo się cieszymy, że mamy w swoich szeregach młodych, ambitnych, zdolnych lekarzy, którzy chcą się szkolić, uczyć i wymieniać doświadczeniami, które zdobywają pracując na naszych oddziałach.

Już po raz drugi w SZOZ nad Matką i Dzieckiem została zorganizowana Pediatryczna Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Rezydentów.

Konferencja jest dwudniowa, jest podzielona na sesje tematyczne. W pierwszym dniu odbędzie się sesja szkoleniowa z udziałem specjalistów. W kolejnych sesjach pierwszego i drugiego dnia Konferencji odbędą się prezentacje przypadków klinicznych z udziałem lekarzy rezydentów w dziedzinie pediatrii z naszego Szpitala. Opiekę merytoryczną nad przebiegiem konferencji sprawuje powołany w tym celu komitet naukowy.

Patronatem honorowym to wydarzenie objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Członkini Województwa Wielkopolskiego, Pani Pauliny Stochniałek.

Pierwszy wykład wygłosił Prof. dr hab. Jacek Wysocki, który mówił o chorobach zakaźnych, o których nie można zapomnieć.

2022-11-04T15:05:14+00:004 listopad, 2022|