Konkursy aktualne2017-11-13T15:07:29+00:00

Konkursy aktualne

Aktualne postępowania konkursowe:

Poradnie specjalistyczne2021-04-15T13:55:58+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-23/21

Zakres

Zakres 1.: ALERGOLOGIAlekarz Poradni Alergologicznej (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Pediatrii oraz specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Alergologii

Zakres 2.: CHIRURGIA DZIECIĘCAlekarz Poradni Chirurgicznej (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający tytuł specjalisty z Chirurgii Dziecięcej

Zakres 3.: CHIRURGIA DZIECIĘCAlekarz Poradni Chirurgicznej (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację I bądź lekarz w trakcie specjalizacji  z Chirurgii Dziecięcej

Zakres 4: CHOROBY PŁUC I GRUŹLICYlekarz Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty z Pediatrii oraz specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Chorób Płuc lub lekarz specjalista w dziedzinie Chorób Płuc Dzieci

Zakres 5.: CHOROBY ZAKAŹNElekarz Poradni Chorób Zakaźnych (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Pediatrii oraz specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Chorób Zakaźnych bądź lekarz w trakcie specjalizacji z Chorób Zakaźnych, względnie Pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia

Zakres 6.: DERMATOLOGIAlekarz Poradni Dermatologicznej (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty z Pediatrii oraz specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty z Dermatologii i Wenerologii

Zakres 7.: ENDOKRYNOLOGIAlekarz Poradni Endokrynologicznej (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty z Pediatrii oraz specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Endokrynologii lub lekarz specjalista w dziedzinie Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

Zakres 8.: HEMATOLOGIAlekarz Poradni Hematologicznej (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację II stopnia z Pediatrii oraz specjalizację II stopnia z Onkologii i Hematologii Dziecięcej lub tytuł specjalisty z Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Zakres 9: LARYNGOLOGIAlekarz Poradni Laryngologicznej (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty z Otorynolaryngologii Dziecięcej (względnie Otorynolaryngologii) bądź lekarz w trakcie specjalizacji z jednej z wymienionych wcześniej specjalizacji

Zakres 10.: NEFROLOGIAlekarz Poradni Nefrologicznej (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Nefrologii lub Nefrologii Dziecięcej (względnie Pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia) bądź lekarz w trakcie specjalizacji z Nefrologii/Nefrologii dziecięcej

Zakres 11.: NEONATOLOGIAlekarz Poradni Patologii Noworodków i Wcześniaków (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Neonatologii (względnie Pediatrii)

Zakres 12.: NEUROLOGIAlekarz Poradni Neurologicznej (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty z Pediatrii oraz specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Neurologii Dziecięcej

Zakres 13.: ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIAlekarz Poradni Ortopedycznej i Wad Postawy (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty z Ortopedii i Traumatologii

Zakres 14.: ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIAlekarz Poradni Ortopedycznej i Wad Postawy (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz w trakcie specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii

Zakres 15.: PRELUKSACJAlekarz Poradni Preluksacyjnej (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty z Ortopedii i Traumatologii

Zakres16.: GASTROENTEROLOGIAlekarz Poradni Gastroenterologicznej (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Gastroenterologii, lekarz w trakcie specjalizacji z Gastroenterologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie Gastroenterologii Dziecięcej bądź lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty
z Pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych
z profilem świadczenia.

Zakres 17.: POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIAlekarz Poradni Położniczo-Ginekologicznej (Przychodnia Położniczo – Ginekologiczna)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty z Położnictwa i Ginekologii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 14-04-2021

Ostateczny termin składania ofert: 21-04-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 23-04-2021

Rozstrzygnięcie

  • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 15 kwietnia 2021 o godzinie 13:55

Ortopedia – lekarz specjalista – oddział, blok operacyjny (Szpital Św.Józefa)2021-04-14T11:13:39+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-25/21

Zakres

Zakres: Ortopedia – lekarz specjalista – oddział, blok operacyjny (Szpital Św.Józefa)

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację z  ortopedii i traumatologii narządu    

  ruchu

Ważne daty

Data ogłoszenia: 14-04-2021

Ostateczny termin składania ofert: 22-04-2021, godz. 10:30

Data rozstrzygnięcia: 23-04-2021

Rozstrzygnięcie

  • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 14 kwietnia 2021 o godzinie 11:13

Endoskopia gastroenterologiczna2021-04-13T14:14:24+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-24/21

Zakres

Zakres: Endoskopia gastroenterologiczna oraz zarządzanie Pracownią Endoskopową (Szpital Św. Józef)

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację z gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej oraz pediatrii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 13-04-2021

Ostateczny termin składania ofert: 21-04-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 23-04-2021

Rozstrzygnięcie

  • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 kwietnia 2021 o godzinie 14:14

Chirurgia dziecięca – oddział, blok operacyjny (Szpital Św. Józefa)2021-04-08T13:31:52+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-21/21

Zakres

Zakres-Chirurgia dziecięca – oddział, blok operacyjny (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację, z zakresu chirurgii dziecięcej

Ważne daty

Data ogłoszenia: 08-04-2021

Ostateczny termin składania ofert: 16-04-2021, godz. 10:30

Data rozstrzygnięcia: 20-04-2021

Rozstrzygnięcie

  • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 8 kwietnia 2021 o godzinie 13:31

Anestezjologia i Intensywna Terapia2021-04-08T13:31:00+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-22/21

Zakres

Zakres: Anestezjologia i Intensywna Terapia (Szpital Św. Józef, Św. Rodzina)

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację, specjalizację I stopnia lub specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 08-04-2021

Ostateczny termin składania ofert: 16-04-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 20-04-2021

Rozstrzygnięcie

  • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 8 kwietnia 2021 o godzinie 13:31

Gastroenterologia – ambulatorium2021-04-13T14:06:11+00:00

Identyfikator konkursu

DN – 021-3-20/21

Zakres

Zakres: GASTROENTEROLOGIAlekarz Poradni Gastroenterologicznej (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Gastroenterologii, lekarz w trakcie specjalizacji z Gastroenterologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie Gastroenterologii Dziecięcej bądź lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty
z Pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych
z profilem świadczenia.

Ważne daty

Data ogłoszenia: 31-03-2021

Ostateczny termin składania ofert: 13-04-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 15-04-2021

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 kwietnia 2021 o godzinie 14:06

Pielęgniarstwo anestezjologiczne2021-04-02T12:38:30+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-19/21

Zakres

Zakres : Pielęgniarstwo anestezjologiczne w Dziale Operacyjno-pooperacyjnym (szpital św. Józefa)

Ważne daty

Data ogłoszenia: 23.03.2021

Ostateczny termin składania ofert: 31.03.2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 02.04.2021

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 2 kwietnia 2021 o godzinie 12:38

Położnictwo2021-03-26T11:30:35+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-18/21

Zakres

Zakres – Położnictwo – Dział Operacyjno-Pooperacyjny oraz Blok Porodowy

Wymagania – kwalifikacje w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych oraz
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

Ważne daty

Data ogłoszenia: 18-03-2021

Ostateczny termin składania ofert: 25-03-2021, godz. 11:30

Data rozstrzygnięcia: 26-03-2021

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 26 marca 2021 o godzinie 11:30

Gastroenterologia – ambulatorium2021-03-23T14:55:51+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-17/21

Zakres

Zakres: GASTROENTEROLOGIAlekarz Poradni Gastroenterologicznej (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Gastroenterologii, lekarz w trakcie specjalizacji z Gastroenterologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie Gastroenterologii Dziecięcej bądź lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty
z Pediatrii.

Ważne daty

Data ogłoszenia: 17-03-2021

Ostateczny termin składania ofert: 23-03-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 24-03-2021

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 23 marca 2021 o godzinie 14:55

Pielęgniarstwo operacyjne2021-03-24T10:45:13+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-16/21

Zakres

Zakres – Pielęgniarstwo operacyjne – Blok operacyjny, Pielęgniarstwo w pracowni endoskopowej (Szpital Św. Józefa)

Ważne daty

Data ogłoszenia: 16-03-2021

Ostateczny termin składania ofert: 23-03-2021, godz. 11:00

Data rozstrzygnięcia: 24-03-2021

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 24 marca 2021 o godzinie 10:45

Ratownik medyczny2021-03-22T12:35:34+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-15/21

Zakres

Zakres: Ratownik medyczny- Izba przyjęć i oddziały szpitala ( szpital św. Józefa)

Ważne daty

Data ogłoszenia: 11-03-2021

Ostateczny termin składania ofert: 18-03-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 22-03-2021

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 22 marca 2021 o godzinie 12:35

Pediatria – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny2021-03-18T11:44:29+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-13/21

Zakres

Zakres  – Pediatria  – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (Szpital Św. Józefa)

Wymagania:     lekarz  specjalista w dziedzinie pediatrii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 10-03-2021

Ostateczny termin składania ofert: 18-03-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 19-03-2021

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 18 marca 2021 o godzinie 11:44

Gastroenterologia – ambulatorium2021-03-17T12:13:37+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-14/21

Zakres

Zakres: GASTROENTEROLOGIAlekarz Poradni Gastroenterologicznej (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Gastroenterologii bądź lekarz w trakcie specjalizacji z Gastroenterologii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie Gastroenterologii Dziecięcej

Ważne daty

Data ogłoszenia: 09-03-2021

Ostateczny termin składania ofert: 17-03-2021, godz. 09:00

Data rozstrzygnięcia: 22-03-2021

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 17 marca 2021 o godzinie 12:13

Pediatria – Oddział Szpital Św. Józefa2021-03-12T12:32:44+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-12/21

Zakres

Zakres :    Pediatria ––  Oddział (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 04-03-2021

Ostateczny termin składania ofert: 12-03-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 16-03-2021

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 12 marca 2021 o godzinie 12:32

Pediatria – Oddział Oberwacyjno-Zakaźny Szpital Św. Józefa2021-03-15T09:51:22+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-11/21

Zakres

Zakres – Pediatria  – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (Szpital Św. Józefa)

Wymagania:     lekarz  specjalista w dziedzinie pediatrii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 02-03-2021

Ostateczny termin składania ofert: 10-03-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 12-03-2021

Ostateczny termin składania ofert po modyfikacji: 12-03-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia po modyfikacji: 16-03-2021

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 15 marca 2021 o godzinie 09:51

LABORATORIUM2021-04-15T13:25:20+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-10/21

Zakres

Zakres: diagnostyka laboratoryjna i mikrobiologia wraz z najmem dotyczy Szpital Św. Rodziny i użyczeniem dotyczy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka pomieszczeń przeznaczonych do wykorzystania dla celów związanych z wykonywaniem świadczeń objętych konkursem ofert

Ważne daty

Data ogłoszenia: 26-02-2021

Ostateczny termin składania ofert: 19-03-2021, godz. 10:30

Data rozstrzygnięcia: 02-04-2021

Rozstrzygnięcie

  • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 15 kwietnia 2021 o godzinie 13:25

Pediatria Izba Przyjęć2021-02-26T13:26:56+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-09/21

Zakres

Zakres:        Pediatria –– Izba Przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 18-02-2021

Ostateczny termin składania ofert: 25-02-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 26-02-2021

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 26 lutego 2021 o godzinie 13:26

Endoskopia – gotowość, lekarz specjalista – (Szpital Św. Józefa)2021-02-18T12:49:24+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-08/21

Zakres

Zakres: I Endoskopia – gotowość, lekarz specjalista – (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację w zakresu pediatrii  lub lekarz z I i II stopniem specjalizacji, posiadający udokumentowanie potwierdzenie umiejetności wykonywania określonych badań endoskopowych przewodu pokarmowego

Zakres: II Endoskopia – gotowość, lekarz specjalista – (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację w zakresu pediatrii lub gastroenterologii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 10-02-2001

Ostateczny termin składania ofert: 18-02-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 19-02-2021

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 18 lutego 2021 o godzinie 12:49

Radiologia – lekarz2021-02-11T14:13:17+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-07/21

Zakres

Zakres : Radiologia – lekarz (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: lekarz specjalista, lekarz w trakcie specjalizacji: w zakresie Radiologia i Diagnostyka Obrazowa

Ważne daty

Data ogłoszenia: 01-02-2021

Ostateczny termin składania ofert: 10-02-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 12-02-2021

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 11 lutego 2021 o godzinie 14:13

Anestezjologia i Intensywna Terapia2021-02-08T12:22:26+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-06-21

Zakres

Zakres: Anestezjologia i Intensywna Terapia (Szpital Św. Rodzina)

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację, w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 28-01-2021

Ostateczny termin składania ofert: 05-02-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 09-02-2021

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 8 lutego 2021 o godzinie 12:22

Pediatria Izba Przyjęć2021-01-28T14:29:41+00:00

Identyfikator konkursu

DN-021-3-05/21

Zakres

Zakres:        Pediatria – Izba Przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 19-01-2021

Ostateczny termin składania ofert: 27-01-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 29-01-2021

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 28 stycznia 2021 o godzinie 14:29

Pielęgniarstwo – Oddział Obserwacyjna Zakaźny2021-01-22T14:27:38+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-04/21

Zakres

Zakres – Pielęgniarstwo – Oddział Obserwacyjna Zakaźny

Ważne daty

Data ogłoszenia: 13-01-2021

Ostateczny termin składania ofert: 20-01-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 22-01-2021

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 22 stycznia 2021 o godzinie 14:27

Pielęgniarstwo Operacyjne2021-01-22T14:29:16+00:00

Identyfikator konkursu

DN-021-3-03/21

Zakres

Zakres – Pielęgniarstwo operacyjne – Blok operacyjny  (Szpital Św. Józefa)

Ważne daty

Data ogłoszenia: 11-01-2021

Ostateczny termin składania ofert: 20-01-2021, godz. 11:00

Data rozstrzygnięcia: 22-01-2021

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 22 stycznia 2021 o godzinie 14:29

Laryngologia – gotowość2021-01-20T13:36:25+00:00

Identyfikator konkursu

DN-021-3-02/21

Zakres

Zakres: Otolaryngologia – gotowość, lekarz specjalista – (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty z laryngologii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 08-01-2021

Ostateczny termin składania ofert: 19-01-2021, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 21-01-2021

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 20 stycznia 2021 o godzinie 13:36

Poradnie: Położnictwo i Ginekologia, Okulistyka2021-01-20T13:34:18+00:00

Identyfikator konkursu

DN-021-3-01/21

Zakres

Zakres I: POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIAlekarz Poradni Położniczo-Ginekologicznej (Przychodnia Położniczo – Ginekologiczna)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty z Położnictwa i Ginekologii

Zakres II: OKULISTYKAlekarz Poradni Okulistycznej (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego  Poradnia Okulistyczna)

Wymagania: Lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Okulistyki

Ważne daty

Data ogłoszenia: 08-01-2021

Ostateczny termin składania ofert: 18-01-2021, godz. 11:00

Data rozstrzygnięcia: 20-01-2021

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 20 stycznia 2021 o godzinie 13:34

Pielęgniarstwo anestezjologiczne2020-12-31T13:04:42+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-64/20

Zakres

Zakres – Pielęgniarstwo Anestezjologia i Intensywna Terapia – Blok operacyjny (Szpital Św. Józefa)

Ważne daty

Data ogłoszenia: 22-12-2020

Ostateczny termin składania ofert: 30-12-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 31-12-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 31 grudnia 2020 o godzinie 13:04

Pediatria – Izba Przyjęć2020-12-28T14:06:31+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-63/20

Zakres

Zakres:        Pediatria –– Izba Przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 15-12-2020

Ostateczny termin składania ofert: 23-12-2020, godz. 11:00

Data rozstrzygnięcia: 29-12-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 28 grudnia 2020 o godzinie 14:06

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna2020-12-28T14:03:07+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-62/20

Zakres

Zakres: Lekarz medycyny – nocna i świąteczna opieka zdrowotna (Szpital Św. Józefa)

Ważne daty

Data ogłoszenia: 15-12-2020

Ostateczny termin składania ofert: 23-12-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 29-12-2020

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 28 grudnia 2020 o godzinie 14:03

Elektroradiologia2020-12-21T13:47:38+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-61/20

Zakres

Zakres I:    Elektroradiologia – magister/licencjat  elektroradiologii

Wymagania: wykształcenie wyższe w kierunku elektroradiologii

Zakres II:   Elektroradiologia – technik  elektroradiologii

Wymagania: wykształcenie średnie w kierunku elektroradiologii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 09-12-2020

Ostateczny termin składania ofert: 17-12-2020, godz. 11:00

Data rozstrzygnięcia: 21-12-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 grudnia 2020 o godzinie 13:47

Pielęgniarstwo operacyjne2020-12-15T15:33:29+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-60/20

Zakres

Zakres – Pielęgniarstwo operacyjne – Blok operacyjny  (Szpital Św. Józefa)

Ważne daty

Data ogłoszenia: 07-12-2020

Ostateczny termin składania ofert: 15-12-2020, godz. 11:00

Data rozstrzygnięcia: 17-12-2020

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 15 grudnia 2020 o godzinie 15:33

Chirurgia2020-12-17T14:35:52+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-59/20

Zakres

Zakres-Chirurgia dziecięca – oddział, blok operacyjny (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację, z zakresu chirurgii dziecięcej

Ważne daty

Data ogłoszenia: 07-12-2020

Ostateczny termin składania ofert: 15-12-2020, godz. 10:30

Data rozstrzygnięcia: 17-12-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 17 grudnia 2020 o godzinie 14:35

Chirurgia Dziecięca – ambulatorium2020-12-15T15:30:37+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-58/20

Zakres

Zakres: CHIRURGIA DZIECIĘCA – lekarz Poradni Chirurgicznej (Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego)

Wymagania: Lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu Chirurgii Dziecięcej

Ważne daty

Data ogłoszenia: 04-12-2020

Ostateczny termin składania ofert: 14-12-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 16-12-2020

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 15 grudnia 2020 o godzinie 15:30

PATOMORFOLOGIA2020-12-14T11:32:53+00:00

Identyfikator konkursu

DN-021-3-57/20

Zakres

Zakres: Patomorfologia

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację, w dziedzinie patomorfologii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 01-12-2020

Ostateczny termin składania ofert: 11-12-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 14-12-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 14 grudnia 2020 o godzinie 11:32

Położnictwo i Ginekologia – zarządzanie2020-12-08T13:11:41+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-54/20

Zakres

Zakres I – Położnictwo i Ginekologia – zarządzanie oddziałem w roli Kierownika Oddziału – (Szpital Św. Rodziny)

Zakres II – Położnictwo i Ginekologia – zarządzanie oddziałem w roli Zastępcy Kierownika Oddziału– (Szpital Św. Rodziny)

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 26-11-2020

Ostateczny termin składania ofert: 04-12-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 08-12-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 8 grudnia 2020 o godzinie 13:11

Medycyna pracy2020-12-10T12:08:24+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-55-20

Zakres

Zakres: Medycyna pracy – badania wstępne, kontrolne i profilaktyczne pracowników SZOZnMiD w Poznaniu

Ważne daty

Data ogłoszenia: 25-11-2020

Ostateczny termin składania ofert: 08-12-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 10-12-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 10 grudnia 2020 o godzinie 12:08

Otolaryngologia2020-12-09T13:43:06+00:00

Identyfikator konkursu

DN – 021-3-56/20

Zakres

Zakres: Otolaryngologia – oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józef)

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację, w dziedzinie otolaryngologii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 25-11-2020

Ostateczny termin składania ofert: 07-12-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 09-12-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 9 grudnia 2020 o godzinie 13:43

Ortopedia oraz zarządzanie oddziałem2020-12-08T13:14:15+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-53/20

Zakres

Zakres – Ortopedia oraz zarządzanie oddziałem w roli Kierownika Oddziału Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 25-11-2020

Ostateczny termin składania ofert: 04-12-2020, godz. 09:00

Data rozstrzygnięcia: 08-12-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 8 grudnia 2020 o godzinie 13:14

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – lekarz2020-12-04T14:14:21+00:00

Identyfikator konkursu

DN-021-3-52/20

Zakres

Zakres: Lekarz medycyny – nocna i świąteczna opieka zdrowotna (Szpital Św. Józefa)

Ważne daty

Data ogłoszenia: 24-11-2020

Ostateczny termin składania ofert: 02-12-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 04-12-2020

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 4 grudnia 2020 o godzinie 14:14

Anestezjologia i Intensywna Terapia (Szpital Św. Józefa, Św. Rodziny )2020-11-27T13:18:11+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-51/20

Zakres

Zakres: Anestezjologia i Intensywna Terapia (Szpital Św. Józef, Św. Rodzina)

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację, specjalizację I stopnia lub specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 17-11-2020

Ostateczny termin składania ofert: 25-11-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 27-11-2000

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 27 listopada 2020 o godzinie 13:18

Pielęgniarstwo – nocna i świąteczna opieka zdrowotna2020-11-25T13:35:26+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-50/20

Zakres

Zakres – Pielęgniarstwo – nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Ważne daty

Data ogłoszenia: 16-11-2020

Ostateczny termin składania ofert: 24-11-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 26-11-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 25 listopada 2020 o godzinie 13:35

Położnictwo i Ginekologia – lekarz2020-11-24T12:01:53+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-49/20

Zakres

Zakres:        Położnictwo i Ginekologia – lekarz – Oddziału Położniczo – Ginekologicznego (Szpital Św. Rodziny)

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 13-11-2020

Ostateczny termin składania ofert: 20-11-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 24-11-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 24 listopada 2020 o godzinie 12:01

Chirurgia dziecięca2020-11-19T12:03:12+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-48/20

Zakres

Zakres : Chirurgia dziecięca – oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

wymagania: Lekarz medycyny

Ważne daty

Data ogłoszenia: 09-11-2020

Ostateczny termin składania ofert: 17-11-2020, godz. 10:30

Data rozstrzygnięcia: 19-11-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 19 listopada 2020 o godzinie 12:03

Pielęgniarstwo anestezjologiczne2020-11-16T10:18:14+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-47/20

Zakres

Zakres – Pielęgniarstwo anestezjologiczne – Blok operacyjny oraz Oddział Chirurgii i Leczenia Oparzeń (Szpital Św. Józefa)

Ważne daty

Data ogłoszenia: 05-11-2020

Ostateczny termin składania ofert: 13-11-2020, godz. 11:00

Data rozstrzygnięcia: 17-11-2020

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 16 listopada 2020 o godzinie 10:18

Pielęgniarstwo – nocna i świąteczna opieka zdrowotna2020-11-16T10:19:36+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-46/20

Zakres

Zakres – Pielęgniarstwo – nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Ważne daty

Data ogłoszenia: 05-11-2020

Ostateczny termin składania ofert: 13-11-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 17-11-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 16 listopada 2020 o godzinie 10:19

CHIRURGIA DZIECIĘCA2020-10-22T11:01:34+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-45/20

Zakres

Zakres – Chirurgia dziecięca – oddział, blok operacyjny, izba przyjęć (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: lekarz medycyny

Ważne daty

Data ogłoszenia: 13-10-2020

Ostateczny termin składania ofert: 21-10-2020, godz. 10:30

Data rozstrzygnięcia: 22-10-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 22 października 2020 o godzinie 11:01

ELEKTRORADIOLOGIA2020-10-16T11:02:38+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-44/20

Zakres

Zakres I: Elektroradiologia – technik  elektroradiologii, magister/licencjat elektroradiologii  (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: wykształcenie średnie w kierunku elektroradiologii,

                       wykształcenie wyższe w kierunku elektroradiologii

Zakres II: Elektroradiologia – technik  elektroradiologii, magister/licencjat elektroradiologii (Szpital Św. Rodziny)

Wymagania: wykształcenie średnie w kierunku elektroradiologii,

                       wykształcenie wyższe w kierunku elektroradiologii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 06-10-2020

Ostateczny termin składania ofert: 14-10-2020, godz. 10:30

Data rozstrzygnięcia: 16-10-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 16 października 2020 o godzinie 11:02

PIELĘGNIARSTWO2020-10-16T11:04:18+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-43/20

Zakres

Zakres I – Pielęgniarstwo Anestezjologia i Intensywna Terapia – Dział Operacyjno-Pooperacyjny (Szpital Św. Rodziny)

Zakres II – Pielęgniarstwo operacyjne – Blok operacyjny  (Szpital Św. Józefa)

Ważne daty

Data ogłoszenia: 06-10-2020

Ostateczny termin składania ofert: 14-10-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 16-10-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 16 października 2020 o godzinie 11:04

RADIOLOGIA2020-10-01T14:16:19+00:00

Identyfikator konkursu

DN – 021-3-42/20

Zakres

Zakres: Radiologia – lekarz (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: lekarz specjalista w zakresie Radiologia i Diagnostyka Obrazowa

Ważne daty

Data ogłoszenia: 22-09-2020

Ostateczny termin składania ofert: 30-09-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 01-10-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 1 października 2020 o godzinie 14:16

PEDIATRIA2020-09-22T13:13:12+00:00

Identyfikator konkursu

DN–021-3-41/20

Zakres

Pediatria  – lekarz – Szpital Św. Józefa (Oddział Wewnętrzny (Hematologiczny), Izba Przyjęć)

Wymagania:  lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 15-09-2020

Ostateczny termin składania ofert: 22-09-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 23-09-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 22 września 2020 o godzinie 13:13

Neonatologia2020-09-22T13:11:25+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-40/20

Zakres

Neonatologia  – lekarz – Oddziału Noworodkowego (Szpital Św. Rodziny)

Wymagania:       lekarz posiadający specjalizację lub specjalizację II stopnia
w dziedzinie neonatologii lub lekarz posiadający specjalizację lub specjalizację II stopnia w dziedzinie pediatrii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 10-09-2020

Ostateczny termin składania ofert: 21-09-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 22-09-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 22 września 2020 o godzinie 13:11

Radiologia2020-09-21T13:25:02+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-39/20

Zakres

Zakres I : Radiologia – lekarz (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: lekarz specjalista, lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie Radiologia
i Diagnostyka Obrazowa

Ważne daty

Data ogłoszenia: 10-09-2020

Ostateczny termin składania ofert: 18-09-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 21-09-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 września 2020 o godzinie 13:25

ELEKTRORADIOLOGIA2020-08-21T11:34:00+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-38/20

Zakres

Zakres I:    Elektroradiologia – magister/licencjat  elektroradiologii

Wymagania: wykształcenie wyższe w kierunku elektroradiologii

Zakres II:   Elektroradiologia – technik  elektroradiologii

Wymagania: wykształcenie średnie w kierunku elektroradiologii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 12-08-2020

Ostateczny termin składania ofert: 20-08-2020, godz. 11:00

Data rozstrzygnięcia: 20-08-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 sierpnia 2020 o godzinie 11:34

RADIOLOGIA2020-08-21T11:31:23+00:00

Identyfikator konkursu

DN – 021-3-37/20

Zakres

Zakres: Radiologia – lekarz (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: lekarz specjalista, lekarz I stopnia, lekarz w trakcie specjalizacji:
w zakresie Radiologia i Diagnostyka Obrazowa

Ważne daty

Data ogłoszenia: 10-08-2020

Ostateczny termin składania ofert: 19-08-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 21-08-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 sierpnia 2020 o godzinie 11:31

Laboratorium2020-08-31T13:03:11+00:00

Identyfikator konkursu

DN – 021-3-36/20

Zakres

w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii oraz najmu pomieszczeń przeznaczonych do wykorzystania dla celów związanych z wykonywaniem świadczeń objętych konkursem ofert

Ważne daty

Data ogłoszenia: 06-08-2020

Ostateczny termin składania ofert: 18-08-2020, godz. 10:30

Data rozstrzygnięcia: 31-08-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 31 sierpnia 2020 o godzinie 13:03

RADIOLOGIA2020-08-11T12:40:43+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-35/20

Zakres

Zakres : Radiologia – lekarz (Szpital Św. Józefa)

Wymagania: lekarz specjalista, lekarz I stopnia, lekarz w trakcie specjalizacji:
w zakresie Radiologia i Diagnostyka Obrazowa

Ważne daty

Data ogłoszenia: 30-07-2020

Ostateczny termin składania ofert: 07-08-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 11-08-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 11 sierpnia 2020 o godzinie 12:40

Pielęgniarstwo – Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej, Pracownia ESWL (Szpital Św. Rodziny)2020-08-04T11:49:26+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-34/20

Zakres

Zakres – Pielęgniarstwo – Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej, Pracownia ESWL  (Szpital Św. Rodziny)

Ważne daty

Data ogłoszenia: 23-07-2020

Ostateczny termin składania ofert: 31-07-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 04-08-2020

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 4 sierpnia 2020 o godzinie 11:49

Elektroradiologia2020-07-21T11:36:52+00:00

Identyfikator konkursu

DN – 021-3-33/20

Zakres

Zakres I:    Elektroradiologia – magister/licencjat  elektroradiologii

Wymagania: wykształcenie wyższe w kierunku elektroradiologii

Zakres II:   Elektroradiologia – technik  elektroradiologii

Wymagania: wykształcenie średnie w kierunku elektroradiologii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 10-07-2020

Ostateczny termin składania ofert: 20-07-2020, godz. 12:00

Data rozstrzygnięcia: 22-07-2020

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 lipca 2020 o godzinie 11:36

Urologia2020-07-21T11:35:29+00:00

Identyfikator konkursu

DN – 021-3-32/20

Zakres

Zakres:     UROLOGIA – lekarz Oddziału Urologicznego (Szpital Św. Rodziny)

Wymagania: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii

Ważne daty

Data ogłoszenia: 10-07-2020

Ostateczny termin składania ofert: 20-07-2020, godz. 11:00

Data rozstrzygnięcia: 22-07-2020

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 lipca 2020 o godzinie 11:35

Chirurgia Plastyczna2020-07-21T11:33:54+00:00

Identyfikator konkursu

DN – 021-3-31/20

Zakres

Zakres:        Chirurgia plastyczna

Wymagania: specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w zakresie chirurgii plastycznej

Ważne daty

Data ogłoszenia: 10-07-2020

Ostateczny termin składania ofert: 20-07-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 22-07-2020

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 lipca 2020 o godzinie 11:33

PIELĘGNIARSTWO2020-07-16T11:59:30+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-30/20

Zakres

Zakres – Pielęgniarstwo Anestezjologia i Intensywna Terapia – Blok operacyjny (Szpital Św. Józefa), Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Szpital Św. Józefa)

 

Ważne daty

Data ogłoszenia: 07-07-2020

Ostateczny termin składania ofert: 15-07-2020, godz. 10:00

Data rozstrzygnięcia: 16-07-2020

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 16 lipca 2020 o godzinie 11:59

Lekarz medycyny- nocna i świąteczna opieka zdrowotna (Szpital Św. Józefa)2020-07-02T10:01:54+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-29/20

Zakres

Zakres : Lekarz medycyny – nocna i świąteczna opieka zdrowotna (Szpital Św. Józefa)

Ważne daty

Data ogłoszenia: 23-06-2020

Ostateczny termin składania ofert: 01-07-2020, godz. 09:00

Data rozstrzygnięcia: 03-07-2020

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 2 lipca 2020 o godzinie 10:01

Elektroradiologia wraz z zarządzaniem (Szpital Św. Józefa)2020-06-23T11:05:57+00:00

Identyfikator konkursu

DN –021-3-28/20

Zakres