Oferty Pracy2018-06-21T10:44:30+00:00

Oferty Pracy

Kliknij na wybrane stanowisko, aby wyświetlić szczegóły.

PILNE! Laborant/laborantka do pracy w Pracowni Patomorfologii2021-08-05T10:16:19+00:00

Prosimy o składanie ofert do sekretariatu szpitala, wraz z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Forma zatrudnienia, wymiar – do uzgodnienia.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje. Jednocześnie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Wkrótce zmieniamy lokalizację ! 🙂  praca na tym stanowisku wiąże się z przenosinami do nowego szpitala- Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, które nastąpi w najbliższych miesiącach.

PILNE! Lekarz medycyny- nocna i świąteczna opieka zdrowotna2021-08-05T10:16:43+00:00
 • Data publikacji: 2021-08-04 10:52:44

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” osobiście lub mailowo w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”.

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 5 sierpnia 2021 o godzinie 10:16

1. Specjalista Kardiolog Dziecięcy do pracy w Poradni Kardiologii Dziecięcej
2. Endokrynolog do pracy w Poradni Endokrynologicznej
3. Pulmonolog Dziecięcy do pracy w Poradni Chorób płuc i Gruźlicy
2021-04-19T12:05:51+00:00
 • Data publikacji: 2021-03-30 14:05:56

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”  osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 19 kwietnia 2021 o godzinie 12:05

Anestezjolog2020-10-13T13:01:37+00:00
 • Data publikacji: 2020-10-13 13:00:13

Wymagania:

 • Specjalista anestezjolog
 • rezydent anestezjologii po II roku stażu specjalizacyjnego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 października 2020 o godzinie 13:01

Kardiolog dziecięcy lub kardiolog po specjalizacji z pediatrii lub pediatra w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej2019-10-30T09:51:48+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu pilnie zatrudni lekarza specjalistę kardiologa dziecięcego, lub kardiologa po specjalizacji z pediatrii, lub pediatrę w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej do pracy w Zakładzie Elektrodiagnostyki i Fizjopatii Układu Krążenia w Szpitalu św. Józefa przy ulicy Krysiewicza w Poznaniu.

 

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania – tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806, e-mail: sekretariat@szoz.pl

Specjalista chirurgii dziecięcej2019-10-30T09:44:58+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu pilnie zatrudni lekarza specjalistę chirurgii dziecięcej do pracy w oddziale lub lekarza chcącego rozpocząć lub kontynuować specjalizację w tym zakresie.

 

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania – tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806, e-mail: sekretariat@szoz.pl

Pracownik Obsługi Technicznej- Konserwator w Dziale Technicznym2019-10-28T09:17:31+00:00

SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu z siedzibą przy ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu zatrudni Pracownika Obsługi Technicznej- Konserwatora w Dziale Technicznym.

 1. Wymagania:
 • Wykształcenie min zawodowe techniczne ( instalator lub elektryk)
 • Doświadczenie w zakresie obsługi w/w instalacji instalacji elektrycznych wraz z agregatem prądotwórczym, instalacji wod- kan, cwu, co, wentylacji i klimatyzacji oraz mile widziane w zakresie instalacji gazów medycznych.
 • Sprawność manualna
 • Pożądane:
 • Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV na stanowisku eksploatacji
 • Świadectwo Kwalifikacyjne urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji ( dotyczy sprężarek o mocy powyżej 20kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych, a także aparatury kontrolno- pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej
 1. Miejsce pracy: Szpitale Dziecięce Św. Józefa przy ul Krysiewicza 7/8 w Poznaniu oraz przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu poraz Szpital Położniczo Ginekologiczny Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu
 2. Opis stanowiska pracy: Realizacja zadań związanych z utrzymaniem i poprawą stanu technicznego budynków, w tym: instalacji elektrycznych wraz z agregatem prądotwórczym, instalacji wod- kan, cwu, co, wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazów medycznych oraz inne drobne naprawy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie CV oraz krótkiego listu na adres mailowy  beata.jarmolinska@szoz.pl lub pocztą na adres szpitala (ul. Krysiewicza 7/8 , 61-825 Poznań) z dopiskiem: OFERTA PRACY pracownik do DT

Kierownik Bloku Operacyjnego2021-04-16T12:38:47+00:00
 • Data publikacji: 2019-05-20 14:18:35

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zatrudni lekarza na stanowisko Kierownika Bloku Operacyjnego

Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896), tj.:

1) Posiadać tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub dziedziny pokrewnej
2) 8 lat stażu pracy w zawodzie.

Do zakresu obowiązków Kierownika Bloku Operacyjnego między innymi należy:

 • Przygotowanie i udostępnianie sal operacyjnych zespołom anestezjologicznym (lekarz anestezjolog, pielęgniarka anestezjologiczna) oraz zespołom operatorów (lekarze specjalności zabiegowych, pielęgniarki operacyjne) w celu przeprowadzenia zabiegów operacyjnych;
 • Udostępnianie wyposażenia sal operacyjnych, sprzętu ruchomego oraz wszystkich pozostałych środków i narzędzi zespołom anestezjologicznym i zespołom operatorów do przeprowadzania zabiegów operacyjnych;
 • Nadzorowania i kontroli zaopatrzenia bloku w sprzęt i aparaturę medyczną oraz materiały niezbędne do funkcjonowania bloku;
 • Organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu;
 • Ustalanie kolejności oraz harmonogramu zabiegów operacyjnych;
 • Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Dbanie o utrzymanie w należytym stanie sprzętu medycznego oraz innego powierzonego sprzętu technicznego;
 • Prowadzenie racjonalnej i efektywnej gospodarki sprzętem, aparaturą i innymi środkami wykorzystywanymi do udzielania świadczeń dla potrzeb działalności kierowanego bloku, zgodnie z przyjętymi procedurami;
 • Terminowego przekazywania dokumentacji medycznej niezbędnej do prawidłowego rozliczania procedur medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • Wnioskowania w sprawie zakupu nowego sprzętu, aparatury medycznej i materiałów medycznych niezbędnych do funkcjonowania bloku;
 • Wykonywania zadań z należytą starannością przy wykorzystaniu najlepszej wiedzy medycznej i nabytych kwalifikacji.

 

Oferujemy:

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania doświadczenia
 • Atmosferę pracy opartą na bezpośrednich relacjach,
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie podania o przyjęcie na Kierownika Bloku Operacyjnego oraz CV z danymi kontaktowymi (również adres email) w zamkniętej kopercie osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego Budynek D I piętro lub pocztą na adres Szpitala 61 – 825 Poznań ul. Krysiewicza 7/8 do dnia 7 czerwca 2019 roku.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje. Jednocześnie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji”

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 16 kwietnia 2021 o godzinie 12:38

1.Pielęgniarka
2. Ratownik medyczny
3. Opiekun medyczny
2021-04-16T13:32:59+00:00
 • Data publikacji: 2019-03-15 10:33:24

Zatrudnimy:

 • Pielęgniarki
 • Ratowników medycznych
 • Opiekunów medycznych

 

Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę /kontrakt/umowa zlecenie).

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w  Kancelarii (budynek D pokój nr 11) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –  Naczelna Pielęgniarka
tel. 618 506 345  lub urszula.filipowska@szoz.pl

Treść oferty

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 16 kwietnia 2021 o godzinie 13:32

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 czerwca 2018 o godzinie 10:44