Oferty Pracy2023-04-19T09:07:45+00:00

Oferty Pracy

Kliknij na wybrane stanowisko, aby wyświetlić szczegóły.

TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII2024-05-20T09:04:02+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu poszukuje Techników Elektroradiologii do pracy w nowoczesnym szpitalu pediatrycznym przy ulicy Adama Wrzoska 1.

Warunki pracy i płacy – do uzgodnienia.

Oferujemy:

– Stabilne zatrudnienie, w prężnie działającej placówce w oparciu kontrakt,

– Pracę w nowoczesnym szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym o bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy,

-pracę według procedur i standardów medycznych związanych z opieką nad pacjentem,

– Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem.

Czego wymagamy od kandydata:

– Ukończonego studium – Technik Elektroradiologii – na poziomie licencjata lub magistra

– Certyfikatu Ochrony Radiologicznej Pacjenta,

– Biegłej umiejętności obsługi komputera,

– Wykonywania badań elektroradiologicznych, a także zbieranie i udzielanie informacji związanych z ww. badaniami

– Prowadzenie rejestru pacjentów

– Odpowiedzialności, komunikatywności oraz zaangażowania w wykonywana pracę.

Zakres czynności:

– zakładanie holterów EKG i ABPM

– Wykonywanie EKG,

– Wykonywanie pomiarów ciśnienia

– obsługa programów do prób wysiłkowych

– opracowywanie badań holterowskich,

– asystowanie lekarzowi przy badaniu echokardiograficznym.

Mile widziane:

– umiejętność obsługi systemu AMMS /EDM .

– kurs udzielania pierwszej pomocy

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szpitala

tel. 61 616 25 02

e-mail: sekretariat@szoz.pl

NEUROLOG DZIECIĘCY2024-05-14T12:51:31+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu poszukuje Neurologów Dziecięcych do pracy w nowoczesnym szpitalu pediatrycznym przy ulicy Adama Wrzoska 1.

Warunki pracy i płacy – do uzgodnienia.

Oferujemy:

– Stabilne zatrudnienie, w prężnie działającej placówce w oparciu kontrakt,

– Pracę w nowoczesnym szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym o bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy,

– Pracę według procedur i standardów medycznych związanych z opieką nad pacjentem,

– Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem.

Czego wymagamy od kandydata:

– Tytuł lekarza specjalisty bądź lekarza w trakcie specjalizacji,

– Prawo wykonywania zawodu,

– Biegłą umiejętność obsługi komputera,

– Empatii, odpowiedzialności, komunikatywności oraz zaangażowania w wykonywana pracę.

Mile widziane:

– umiejętność obsługi systemu AMMS.

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szpitala

tel. 61 616 25 02

e-mail: sekretariat@szoz.pl

SPECJALISTA ds. EPIDEMIOLOGII / PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA2023-06-22T12:12:15+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku  SPECJALISTA ds. EPIDEMIOLOGII / PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA.

Zakres obowiązków:

 • współuczestniczenie w wypracowaniu strategii działań szpitala w zakresie profilaktyki
  i zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • współuczestniczenie w opracowywaniu standardów, zasad postępowania procedur dotyczących systemu kontroli zakażeń;
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją programu kontroli zakażeń szpitalnych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu, edukacja personelu w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • rejestrowanie i monitorowanie zakażeń szpitalnych w placówce ochrony zdrowia;
 • uczestniczenie w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym (wdrożenie zasad izolacji);
 • współpraca z zespołem terapeutycznym, zespołem ds. jakości, służbami medycyny pracy, inspektorem BHP, instytucjami zewnętrznymi (kontrolującymi, naukowymi i opiniotwórczymi) w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń;
 • zapewnianie jakości opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń;
 • nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno-higienicznego oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala;
 • nadzorowanie funkcjonowania standardów, procedur z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych;
 • dokumentowanie prowadzonych działań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.
 • współuczestniczenie w nadzorze nad ochroną zdrowia personelu (szczepienia ochronne, postępowanie poekspozycyjne, środki ochrony indywidualnej).
 • organizowanie i planowanie pracy własnej w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych;

Wymagania:

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu; lub
 • tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu; lub
 • licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu; lub
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu;

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny / podanie
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, w tym PWZ (do wglądu)
 • potwierdzenie doświadczenia zawodowego np. kopie świadectw pracy (do wglądu)
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (do wglądu)

Oferujemy:

 • Forma zatrudnienia dogodna dla Kandydata;
 • Pracę pełną wyzwań w nowoczesnym szpitalu;
 • Ubezpieczenie grupowe, karta sportowa;
 • Parking pracowniczy;

Zgłoszenia w formie CV proszę wysyłać na adres mailowy: kancelaria@szoz.pl

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Informatyk2023-02-27T07:50:41+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku:

Informatyk

Od kandydatów oczekujemy:
•    Doświadczenia i znajomość budowy sieci LAN, diagnozowania i rozwiązywania problemów,
•    Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z systemami szpitalnymi,
•    Tworzenie i aktualizacja dokumentacji,
•    Doświadczenie w administracji aplikacjami wykorzystywanymi poza częścią medyczną,
•    Doświadczenie w pracy z systemami zarządzania zgłoszeniami,
•    Umiejętność pracy pod presją czasu,
•    Minimum 3 letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
•    Znajomości obsługi i rozwiązywania problemów z systemami Microsoft Windows (do 10) oraz pakietami biurowymi jak Microsoft Office, Open Office ,
•    Doświadczenia w diagnozowaniu i serwisowaniu komputerów oraz drukarek,
•    Doświadczenie w obsłudze, konfiguracji i wdrażania usług Microsoft Active Directory,
•    Umiejętność pracy w zespole,
•    Wysoka kultura osobista.

Do podstawowych obowiązków należeć będzie:
•    Utrzymanie ciągłości działania aplikacji/systemów użytkowych pracujących w szpitalu,
•    Konfiguracja i wdrażanie nowych funkcjonalności w ramach rozwoju aplikacji/systemów użytkowych,
•    Diagnozowanie problemów i wdrażanie drobnych poprawek w systemach użytkowych,
Oferujemy:
•    Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu,
•    Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
•    Możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania kompetencji zawodowych.

Kontakt:
CV prosimy przesyłać na adres: e-mail: jan.lis@szoz.pl
lub na adres: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Adama Wrzoska 1, 60 – 663 POZNAŃ, z dopiskiem „Kierownik Działu Informatyki”

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Pilne ! Zatrudnimy chirurgów, anestezjologów i innych specjalistów2024-05-14T12:47:42+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu od zaraz zatrudni pediatrów, chirurgów dziecięcych i anestezjologów dziecięcych, a także innych specjalistów do pracy na oddziałach szpitalnych.

Warunki płacy i pracy – do uzgodnienia.

Wszystkich lekarzy zainteresowanych podjęciem pracy w nowym szpitalu dziecięcym przy ul. Wrzoska 1 prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu Dyrekcji.

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania – tel. 61 616 25 02 lub e-mail: sekretariat@szoz.pl

PILNE ! Zatrudnimy pediatrów2024-01-30T12:54:38+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu od zaraz zatrudni pediatrów do pracy na oddziałach szpitalnych.

Warunki płacy i pracy do – uzgodnienia.

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania – tel. 61 616 25 02 lub e-mail: sekretariat@szoz.pl

PILNE! Lekarz medycyny- nocna i świąteczna opieka zdrowotna2024-01-31T15:02:55+00:00
 • Data publikacji: 2022-03-28 13:52:44

Od zaraz zatrudnimy lekarzy do pracy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Warunki płacy i pracy do – uzgodnienia.

Opis stanowiska:

– udzielanie świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy
– prowadzenie dokumentacji medycznej
– współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki medycznej

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” osobiście lub mailowo w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

Zgłoszenia w formie podania wraz z CV proszę wysyłać na adres mailowy: kancelaria@szoz.pl lub dostarczyć na adres:

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Adama Wrzoska 1
60-663 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY WIECZORYNKA”.

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania:

– tel. 61 616 25 02 lub e-mail: sekretariat@szoz.pl

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 31 stycznia 2024 o godzinie 15:02

Pracownik serwisu sprzątającego2024-01-31T15:09:14+00:00

Pracownik serwisu sprzątającego

Opis stanowiska pracy:

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku pracownik serwisu sprzątającego będzie należało
dbanie o czystość.  Mycie i dezynfekcja(sal chorych, gabinetów zabiegowych, kuchenek oddziałowych, łazienek ,toalet itp.) właściwe i terminowe wykonywanie zadań  w ramach ustalonego zakresu obowiązków.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnym podmiocie leczniczym
 • miejsce wykonywania pracy: Poznań Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem
 • rodzaj umowy : umowa zlecenie
 • stawka : 20 zł brutto/h

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Higieny Szpitalnej

Pani Edyta Zawierucha  tel.607764991

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.  (Dz. U. z 2019r., poz.1781)”.

Pracownik Ochrony2024-01-31T15:33:52+00:00

PRACOWNIK OCHRONY

Opis stanowiska pracy:

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku będzie należało: dbanie
o należyty stan bezpieczeństwa osób i mienia na dozorowanym obiekcie oraz postępowanie zgodnie z zapisanym w instrukcji ochrony schematem realizacji zadań.

Oczekiwania i umiejętności :

 • niekaralność
 • dyspozycyjność
 • sumienność
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz radzenia sobie ze stresem i presją czasu
 • odpowiedzialność za powierzone mienie
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (mile widziane!)
 • mile widziane doświadczenie.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnym podmiocie leczniczym od dnia 01.01.2022 r.
 • miejsce wykonywania pracy: Poznań
 • rodzaj umowy : umowa zlecenie
 • stawka : minimalnie obowiązującą.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego  z danymi kontaktowymi na adres mailowy kancelaria@szoz.pl  lub pocztą na adres Szpitala: 

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Adama Wrzoska 1
60-663 Poznań

z dopiskiem: OFERTA PRACY pracownik ochrony.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje. Jednocześnie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.  (Dz. U. z 2019r., poz.1781)”.

1. Specjalista Kardiolog Dziecięcy do pracy w Poradni Kardiologii Dziecięcej
2. Endokrynolog do pracy w Poradni Endokrynologicznej
3. Pulmonolog Dziecięcy do pracy w Poradni Chorób płuc i Gruźlicy
2024-01-31T15:36:13+00:00
 • Data publikacji: 2021-03-30 14:05:56

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”  osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego lub przesłanie pocztą na adres:

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Adama Wrzoska 1
60-663 Poznań

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania – tel. 61 616 25 02 lub e-mail: sekretariat@szoz.pl

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 31 stycznia 2024 o godzinie 15:36

Anestezjolog2024-01-31T15:21:55+00:00
 • Data publikacji: 2020-10-13 13:00:13

Wymagania:

 • Specjalista anestezjolog
 • rezydent anestezjologii po II roku stażu specjalizacyjnego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego lub przesłanie pocztą na adres:

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Adama Wrzoska 1
60-663 Poznań

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania – tel. 61 616 25 02 lub e-mail: sekretariat@szoz.pl

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 31 stycznia 2024 o godzinie 15:21

Kardiolog dziecięcy lub kardiolog po specjalizacji z pediatrii lub pediatra w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej2024-01-30T13:04:44+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu pilnie zatrudni lekarza specjalistę kardiologa dziecięcego, lub kardiologa po specjalizacji z pediatrii, lub pediatrę w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej do pracy w Zakładzie Elektrodiagnostyki i Fizjopatii Układu Krążenia w Szpitalu na ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu.

 

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania – tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806, e-mail: sekretariat@szoz.pl

Pracownik Obsługi Technicznej- Konserwator w Dziale Technicznym2024-05-08T12:25:48+00:00

SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu z siedzibą przy ul. Adama Wrzoska  w Poznaniu zatrudni Pracownika Obsługi Technicznej- Konserwatora w Dziale Technicznym.

 1. Wymagania:
 • Wykształcenie min zawodowe techniczne ( instalator lub elektryk)
 • Doświadczenie w zakresie obsługi w/w instalacji instalacji elektrycznych wraz z agregatem prądotwórczym, instalacji wod- kan, cwu, co, wentylacji i klimatyzacji oraz mile widziane w zakresie instalacji gazów medycznych.
 • Sprawność manualna
 • Pożądane:
 • Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV na stanowisku eksploatacji
 • Świadectwo Kwalifikacyjne urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji ( dotyczy sprężarek o mocy powyżej 20kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych, a także aparatury kontrolno- pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej
 1. Miejsce pracy: Szpital Dziecięcy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu oraz Szpital Położniczo – Ginekologiczny Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu
 2. Opis stanowiska pracy: Realizacja zadań związanych z utrzymaniem i poprawą stanu technicznego budynków, w tym: instalacji elektrycznych wraz z agregatem prądotwórczym, instalacji wod- kan, cwu, co, wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazów medycznych oraz inne drobne naprawy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie CV oraz krótkiego listu na adres mailowy beata.jarmolinska-linka@szoz.pl lub pocztą na adres szpitala (ul. Adama Wrzoska 1, 60-663 Poznań) z dopiskiem: OFERTA PRACY pracownik do DT

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 19 kwietnia 2023 o godzinie 09:07

Oceń nas