Oferty Pracy2023-04-19T09:07:45+00:00

Oferty Pracy

Kliknij na wybrane stanowisko, aby wyświetlić szczegóły.

Referent w dziale ds. pracowniczych2023-09-26T14:23:26+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku referent w dziale ds. pracowniczych.

Zakres obowiązków:

 • rozliczanie i weryfikacja ewidencji czasu pracy, rozliczanie nieobecności;
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac;
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • wystawianie zaświadczeń.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie;
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy oraz przepisów PDOF i ZUS;
 • komunikatywność, doskonała organizacja pracy własnej, umiejętność szybkiego uczenia się, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole;
 • zaangażowanie i dokładność w wykonywanych zadaniach;
 • znajomość programu MS Office.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę;
 • Pracę pełną wyzwań w sektorze zdrowia;
 • Ubezpieczenie grupowe, karta sportowa;
 • Parking pracowniczy.

Zgłoszenia w formie CV proszę wysyłać na adres mailowy: kancelaria@szoz.pl

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Specjalista ds. aparatury medycznej.2023-06-15T09:18:40+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku:

Specjalista ds. aparatury medycznej.

Zakres obowiązków:

 • Bieżące zgłaszanie napraw, nadzór nad usuwaniem awarii sprzętu technicznego w szczególności sprzętów i wyposażenia medycznego do firm serwisowych pracujących na rzecz szpitala.
 • Prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej w zakresie zakupów, napraw i wykonanych serwisów sprzętu technicznego w szczególności sprzętów i wyposażenia medycznego .
 • Przygotowanie, prowadzenie dokumentacji oraz rozliczenie dotacji z MZ , ze środków samorządowych i funduszy unijnych dla sprzętów i wyposażenia medycznego
 • Zgodnie z procedurami ustawy o zamówieniach publicznych przygotowywanie, sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań oraz umów cywilno-prawnych i zamówień z Dostawcami / Wykonawcami w tym sprzętów i wyposażenia medycznego .
 • Prowadzenie dokumentacji, zestawień, analiz na potrzeby Szpitala.
 • Przygotowanie rocznego zestawienia planu zamówień na rok następny
 • Realizacja innych bieżących zadań związanych z działalnością .

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne.
 • Doświadczenie w zakresie zaopatrzenia oraz serwisowania sprzętu medycznego wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
 • Obsługa pakietu MS Office, środowisko MS Windows.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Pracę w nowo wybudowanym Szpitalu.

Zgłoszenia w formie podania wraz z CV proszę wysyłać na adres mailowy: kancelaria@szoz.pl lub dostarczyć na adres:

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Adama Wrzoska 1
60-663 Poznań

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

SPECJALISTA ds. EPIDEMIOLOGII / PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA2023-06-22T12:12:15+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku  SPECJALISTA ds. EPIDEMIOLOGII / PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA.

Zakres obowiązków:

 • współuczestniczenie w wypracowaniu strategii działań szpitala w zakresie profilaktyki
  i zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • współuczestniczenie w opracowywaniu standardów, zasad postępowania procedur dotyczących systemu kontroli zakażeń;
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją programu kontroli zakażeń szpitalnych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu, edukacja personelu w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • rejestrowanie i monitorowanie zakażeń szpitalnych w placówce ochrony zdrowia;
 • uczestniczenie w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym (wdrożenie zasad izolacji);
 • współpraca z zespołem terapeutycznym, zespołem ds. jakości, służbami medycyny pracy, inspektorem BHP, instytucjami zewnętrznymi (kontrolującymi, naukowymi i opiniotwórczymi) w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń;
 • zapewnianie jakości opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń;
 • nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno-higienicznego oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala;
 • nadzorowanie funkcjonowania standardów, procedur z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych;
 • dokumentowanie prowadzonych działań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.
 • współuczestniczenie w nadzorze nad ochroną zdrowia personelu (szczepienia ochronne, postępowanie poekspozycyjne, środki ochrony indywidualnej).
 • organizowanie i planowanie pracy własnej w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych;

Wymagania:

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu; lub
 • tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu; lub
 • licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu; lub
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu;

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny / podanie
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, w tym PWZ (do wglądu)
 • potwierdzenie doświadczenia zawodowego np. kopie świadectw pracy (do wglądu)
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (do wglądu)

Oferujemy:

 • Forma zatrudnienia dogodna dla Kandydata;
 • Pracę pełną wyzwań w nowoczesnym szpitalu;
 • Ubezpieczenie grupowe, karta sportowa;
 • Parking pracowniczy;

Zgłoszenia w formie CV proszę wysyłać na adres mailowy: kancelaria@szoz.pl

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Zastępca Kierownika Działu ds. Pracowniczych2023-05-11T11:28:22+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku Zastępca Kierownika Działu ds. pracowniczych.

Zakres obowiązków:

 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w celu zapewnienia zgodności z polityką personalną Szpitala,
 • Sporządzanie comiesięcznych deklaracji PDOF, ZUS, PFRON;
 • Sporządzanie deklaracji GUS;
 • Nadzór nad stosowaniem przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Przygotowanie danych i dokumentów niezbędnych do naliczania płac;
 • Nadzór nad rozliczaniem i ewidencją czasu pracy;
 • Nadzór nad procesem zatrudniania cudzoziemców;
 • Nadzór nad dokumentacją z zakresu kształcenia i dokształcania pracowników, a także staży, praktyk zawodowych;
 • Współpraca z Urzędami MZ, UW, UMWW, US, ZUS, GUS;

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziale personalnym;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, systemów płacowych;
 • Umiejętność organizacji czasu pracy oraz planowania działań zgodnie z wymaganiami Szpitala;
 • Umiejętność obsługi programów MS Office;
 • Komunikatywność i umiejętności interpersonalne;
 • Mile widziane doświadczenie w branży medycznej;

Oferujemy:

 • Umowę o pracę;
 • Pracę pełną wyzwań w sektorze zdrowia;
 • Ubezpieczenie grupowe, karta sportowa;
 • Parking pracowniczy;

Zgłoszenia w formie CV proszę wysyłać na adres mailowy: kancelaria@szoz.pl

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Informatyk2023-02-27T07:50:41+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku:

Informatyk

Od kandydatów oczekujemy:
•    Doświadczenia i znajomość budowy sieci LAN, diagnozowania i rozwiązywania problemów,
•    Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z systemami szpitalnymi,
•    Tworzenie i aktualizacja dokumentacji,
•    Doświadczenie w administracji aplikacjami wykorzystywanymi poza częścią medyczną,
•    Doświadczenie w pracy z systemami zarządzania zgłoszeniami,
•    Umiejętność pracy pod presją czasu,
•    Minimum 3 letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
•    Znajomości obsługi i rozwiązywania problemów z systemami Microsoft Windows (do 10) oraz pakietami biurowymi jak Microsoft Office, Open Office ,
•    Doświadczenia w diagnozowaniu i serwisowaniu komputerów oraz drukarek,
•    Doświadczenie w obsłudze, konfiguracji i wdrażania usług Microsoft Active Directory,
•    Umiejętność pracy w zespole,
•    Wysoka kultura osobista.

Do podstawowych obowiązków należeć będzie:
•    Utrzymanie ciągłości działania aplikacji/systemów użytkowych pracujących w szpitalu,
•    Konfiguracja i wdrażanie nowych funkcjonalności w ramach rozwoju aplikacji/systemów użytkowych,
•    Diagnozowanie problemów i wdrażanie drobnych poprawek w systemach użytkowych,
Oferujemy:
•    Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu,
•    Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
•    Możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania kompetencji zawodowych.

Kontakt:
CV prosimy przesyłać na adres: e-mail: jan.lis@szoz.pl
lub na adres: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Adama Wrzoska 1, 60 – 663 POZNAŃ, z dopiskiem „Kierownik Działu Informatyki”

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

POMOC KUCHENNA2022-12-19T13:14:00+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku:

POMOC KUCHENNA

Zakres obowiązków:

 • praca na zmywalni naczyń oraz na zmywalni sprzętu kuchennego
 • obieranie warzyw i ich obróbka wstępna
 • pomoc w przygotowaniu potraw zgodnie ze standardami firmy (oddziały szpitalne, bufet szpitalny, catering zewnętrzny)
 • Dbałość o powierzony sprzęt kuchenny oraz odpowiedzialność za porządek na kuchni oraz pomieszczeń przyległych do niej

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Otwartość na zmiany, operatywność i kreatywność
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Praktyczna znajomość systemu HACCP
 • Aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę pełna wyzwać w sektorze zdrowia
 • Pracę w nowej kuchni, na urządzeniach najwyższej jakości

Zgłoszenia w formie podania wraz z CV proszę wysyłać na adres mailowy: kancelaria@szoz.pl lub dostarczyć na adres:

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Adama Wrzoska 1
60-663 Poznań

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

KUCHARZ2022-12-19T13:13:15+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku:

KUCHARZ

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie potraw zgodnie ze standardami firmy (oddziały szpitalne, bufet szpitalny, catering zewnętrzny)
 • Dbałość o jakość i walory smakowe przygotowywanych potraw
 • Prowadzenie kuchni celem oferowania produktów najwyższej jakości
 • Dbałość o powierzony sprzęt kuchenny oraz odpowiedzialność za porządek na kuchni

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Pasja do gotowania
 • Umiejętność pracy na recepturach
 • Otwartość na zmiany, operatywność i kreatywność
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Praktyczna znajomość systemu HACCP
 • Aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę pełna wyzwać w sektorze zdrowia
 • Pracę w nowej kuchni, na urządzeniach najwyższej jakości

Zgłoszenia w formie podania wraz z CV proszę wysyłać na adres mailowy: kancelaria@szoz.pl lub dostarczyć na adres:

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Adama Wrzoska 1
60-663 Poznań

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

MAGAZYNIER2022-12-19T13:11:49+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku:

MAGAZYNIER

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji;
 • wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych;
 • rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą;
 • prawidłowe oznakowanie składowanych towarów;
 • przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań;
 • utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych:
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż.;
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi;
 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu towary i środki;

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie minimum średnie
 • Otwartość na zmiany, operatywność i kreatywność
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Praktyczna znajomość systemu HACCP
 • Aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę pełna wyzwać w sektorze zdrowia
 • Pracę w nowej kuchni, na urządzeniach najwyższej jakości

Zgłoszenia w formie podania wraz z CV proszę wysyłać na adres mailowy: kancelaria@szoz.pl lub dostarczyć na adres:

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Adama Wrzoska 1
60-663 Poznań

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

SPRZEDAWCA2022-12-19T13:08:10+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku:

SPRZEDAWCA

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie dostaw artykułów spożywczych do punktu sprzedaży;
 • przygotowywanie artykułów spożywczych do sprzedaży, ich eksponowanie i oznaczanie;
 • składowanie towarów w punkcie sprzedaży z zapewnieniem odpowiednich warunków przechowywania;
 • kontrolowanie jakości artykułów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży;
 • obsługiwanie klientów zgodnie ze standardami zapewniającymi jakość;
 • zawieranie transakcji sprzedaży i wydawanie dokumentów z nią związanych;
 • dokonywanie rozliczeń finansowych po zakończonej pracy łącznie z zabezpieczaniem utargów;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i systemu HACCP.

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe w kierunkach związanych z branżą handlową lub spożywczą
 • Otwartość na zmiany, operatywność i kreatywność
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Praktyczna znajomość systemu HACCP
 • Aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę pełna wyzwać w sektorze zdrowia
 • Pracę w nowej kuchni, na urządzeniach najwyższej jakości

Zgłoszenia w formie podania wraz z CV proszę wysyłać na adres mailowy: kancelaria@szoz.pl lub dostarczyć na adres:

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Adama Wrzoska 1
60-663 Poznań

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Specjalista ds. utrzymania ruchu2022-11-28T09:21:56+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku:

Specjalista ds. utrzymania ruchu.

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad pracą systemu BMS oraz bieżące monitorowanie systemu i zgłaszanych komunikatów.
 • Odpowiedzialność za utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i ruchowej urządzeń elektroenergetycznych zasilających w energię elektryczną wszystkie obiekty szpitala,
 • Przeprowadzanie okresowych prób układów samoczynnego załączania rezerwy oraz dokonywanie przełączeń ruchowych w obrębie rozdzielnic głównych NN i SN,
 • Nadzór na Sekcją Elektryczną,
 • Bieżący nadzór nad serwisowaniem urządzeń i systemów szpitalnych w tym nadzór nad eksploatacją zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami urządzeń elektroenergetycznych takich jak: zespoły prądotwórcze, transformatory, rozdzielnie średniego, niskiego napięcia, elektroenergetyczne instalacje budynkowe,
 • Nadzór nad wykonywaniem okresowych przeglądów i pomiarów: maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych budynków,
 • Organizacja oraz bieżący nadzór nad usuwaniem awarii, usterek urządzeń i systemów.
 • Prowadzenie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego,
 • Przygotowanie procedur w zakresie dotyczącym eksploatacji systemów i urządzeń w tym procedur związanych z eksploatacją instalacji w tym w szczególności instalacji oraz sieci elektrycznych i teletechnicznych, poczty pneumatycznej.
 • Udział w realizacjach inwestycji związanych z zakupem, dostawą i montażem urządzeń medycznych (koordynacja prac branży elektrycznej przy budowie pracowni medycznych ).
 • Bieżący nadzór i analiza systemu energetycznego pod kątem racjonalnego i oszczędnego użytkowania.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym (mile widziany absolwent specjalności elektrotechnika przemysłowa)
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Uprawnienia elektryczne G1 do 15 kV (E,D)
 • Obsługa pakietu MS Office, środowisko MS Windows.
 • Wymagania:

Mile widziana:

 • praktyczna wiedza z zakresu: obsługi technicznej i eksploatacyjnej central wentylacyjnych i innych instalacji budynkowych, obsługa BMS.
 • znajomość PZP

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Pracę w nowo wybudowanym Szpitalu.

Zgłoszenia w formie podania wraz z CV proszę wysyłać na adres mailowy: kancelaria@szoz.pl lub dostarczyć na adres:

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Adama Wrzoska 1
60-663 Poznań

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Starszy referent ds. technicznych2022-11-28T09:18:50+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku:

Starszy referent ds. technicznych.

Zakres obowiązków:

 • Bieżące zgłaszanie napraw, nadzór nad usuwaniem awarii sprzętu technicznego do firm serwisowych pracujących na rzecz szpitala.
 • Prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej w zakresie napraw i wykonanych serwisów.
 • Przygotowanie, prowadzenie dokumentacji oraz rozliczenie dotacji z MZ , ze środków samorządowych i funduszy unijnych.
 • Zgodnie z procedurami ustawy o zamówieniach publicznych przygotowywanie, sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań oraz umów cywilno-prawnych i zamówień z Dostawcami / Wykonawcami.
 • Prowadzenie dokumentacji, zestawień, analiz na potrzeby Szpitala.
 • Przygotowanie rocznego zestawienia planu zamówień na rok następny.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne.
 • Doświadczenie w zakresie zaopatrzenia oraz serwisowania sprzętu medycznego wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
 • Obsługa pakietu MS Office, środowisko MS Windows.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Pracę w nowo wybudowanym Szpitalu.

Zgłoszenia w formie podania wraz z CV proszę wysyłać na adres mailowy: kancelaria@szoz.pl lub dostarczyć na adres:

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Adama Wrzoska 1
60-663 Poznań

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Pilne ! Zatrudnimy neurologów, chirurgów, anestezjologów i innych specjalistów2022-06-16T21:33:36+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu od zaraz zatrudni pediatrów,nerologów, chirurgów i anestezjologów dziecięcych, a także innych specjalistów, do pracy na oddziałach oraz w Izbie Przyjęć, lub lekarzy chcących rozpocząć lub kontynuować specjalizację w tym zakresie.

Warunki płacy i pracy – do uzgodnienia.

Wszystkich lekarzy zainteresowanych podjęciem pracy w nowym szpitalu dziecięcym przy ul. Wrzoska 1 prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu Dyrekcji.

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania – tel. 61 616 25 02 lub e-mail: sekretariat@szoz.pl

PILNE ! Zatrudnimy pediatrów2022-06-07T11:39:15+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu od zaraz zatrudni pediatrów do pracy na oddziałach lub lekarzy chcących rozpocząć lub kontynuować specjalizację w tym zakresie.

Warunki płacy i pracy do – uzgodnienia.

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania – tel. 61 616 25 02 lub e-mail: sekretariat@szoz.pl

Kierowca karetki2022-04-13T12:56:59+00:00
 • Data publikacji: 2022-04-13 12:46:23

Kierowca karetki

Zakres obowiązków:

 • Przyjmuje i wykonuje zlecenia od osoby dysponującej transportem,
 • Transport pacjentów z komórek organizacyjnych szpitala do innych podmiotów leczniczych oraz uczestnictwo w umieszczaniu pacjentów w samochodzie,
 • Współpraca z opiekunem medycznym w czasie realizacji transportu pacjentów,
 • Transport krwi, materiałów biologicznych, dokumentacji medycznej itp.,
 • Obsługa karetki poprzez utrzymanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego,
 • Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, transporcie drogowym,
 • Utrzymania powierzonego pojazdu w stałej gotowości eksploatacyjnej oraz używania go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • Informowania bezpośredniego przełożonego o konieczności zakupu części zamiennych i środków eksploatacyjnych, ogumienia lub naprawy pojazdu,
 • Prawidłowo wypełniać i rozliczać karty drogowe,
 • Tankować pojazd na stacjach benzynowych wskazanych przez przełożonego.

Wymagania:

 • Uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B,
 • Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę-zlecenie,
 • Godziny pracy wg harmonogramu od godz. 7³º do godz. 19³º w dni robocze, w soboty, niedziele i święta od godz. 8ººdo godz. 20ºº.

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.  (Dz. U. z 2019r., poz.1781)”

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysłanie CV na adres e-mail aneta.schiller@szoz.pl. 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 kwietnia 2022 o godzinie 12:56

PILNE! Lekarz medycyny- nocna i świąteczna opieka zdrowotna2022-04-08T11:52:21+00:00
 • Data publikacji: 2022-03-28 13:52:44

Od zaraz zatrudnimy lekarzy do pracy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Warunki płacy i pracy do – uzgodnienia.

Opis stanowiska:

– udzielanie świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy
– prowadzenie dokumentacji medycznej
– współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki medycznej

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” osobiście lub mailowo w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY WIECZORYNKA”.

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 8 kwietnia 2022 o godzinie 11:52

Pracownik serwisu sprzątającego2022-02-08T08:58:24+00:00

Pracownik serwisu sprzątającego

Opis stanowiska pracy:

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku pracownik serwisu sprzątającego będzie należało
dbanie o czystość.  Mycie i dezynfekcja(sal chorych, gabinetów zabiegowych, kuchenek oddziałowych, łazienek ,toalet itp.) właściwe i terminowe wykonywanie zadań  w ramach ustalonego zakresu obowiązków.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnym podmiocie leczniczym
 • miejsce wykonywania pracy: Poznań Szoz nad Matka i Dzieckiem
 • rodzaj umowy : umowa zlecenie
 • stawka : 20 zł brutto/h

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Higieny Szpitalnej

Pani Edyta Zawierucha  tel.607764991

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.  (Dz. U. z 2019r., poz.1781)”.

Pracownik Ochrony2021-12-09T07:29:52+00:00

PRACOWNIK OCHRONY

Opis stanowiska pracy:

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku będzie należało: dbanie
o należyty stan bezpieczeństwa osób i mienia na dozorowanym obiekcie oraz postępowanie zgodnie z zapisanym w instrukcji ochrony schematem realizacji zadań.

Oczekiwania i umiejętności :

 • niekaralność
 • dyspozycyjność
 • sumienność
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz radzenia sobie ze stresem i presją czasu
 • odpowiedzialność za powierzone mienie
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (mile widziane!)
 • mile widziane doświadczenie.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnym podmiocie leczniczym od dnia 01.01.2022 r.
 • miejsce wykonywania pracy: Poznań
 • rodzaj umowy : umowa zlecenie
 • stawka : minimalnie obowiązującą.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego  z danymi kontaktowymi na adres mailowy kancelaria@szoz.pl  lub pocztą na adres Szpitala: 

SZOZnMiD w Poznaniu,

Krysiewicza 7/8

61 – 825 Poznań

z dopiskiem: OFERTA PRACY pracownik ochrony.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje. Jednocześnie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.  (Dz. U. z 2019r., poz.1781)”.

1. Specjalista Kardiolog Dziecięcy do pracy w Poradni Kardiologii Dziecięcej
2. Endokrynolog do pracy w Poradni Endokrynologicznej
3. Pulmonolog Dziecięcy do pracy w Poradni Chorób płuc i Gruźlicy
2021-04-19T12:05:51+00:00
 • Data publikacji: 2021-03-30 14:05:56

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”  osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 19 kwietnia 2021 o godzinie 12:05

Anestezjolog2020-10-13T13:01:37+00:00
 • Data publikacji: 2020-10-13 13:00:13

Wymagania:

 • Specjalista anestezjolog
 • rezydent anestezjologii po II roku stażu specjalizacyjnego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 października 2020 o godzinie 13:01

Kardiolog dziecięcy lub kardiolog po specjalizacji z pediatrii lub pediatra w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej2019-10-30T09:51:48+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu pilnie zatrudni lekarza specjalistę kardiologa dziecięcego, lub kardiologa po specjalizacji z pediatrii, lub pediatrę w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej do pracy w Zakładzie Elektrodiagnostyki i Fizjopatii Układu Krążenia w Szpitalu św. Józefa przy ulicy Krysiewicza w Poznaniu.

 

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania – tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806, e-mail: sekretariat@szoz.pl

Specjalista chirurgii dziecięcej2019-10-30T09:44:58+00:00

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu pilnie zatrudni lekarza specjalistę chirurgii dziecięcej do pracy w oddziale lub lekarza chcącego rozpocząć lub kontynuować specjalizację w tym zakresie.

 

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania – tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806, e-mail: sekretariat@szoz.pl

Pracownik Obsługi Technicznej- Konserwator w Dziale Technicznym2019-10-28T09:17:31+00:00

SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu z siedzibą przy ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu zatrudni Pracownika Obsługi Technicznej- Konserwatora w Dziale Technicznym.

 1. Wymagania:
 • Wykształcenie min zawodowe techniczne ( instalator lub elektryk)
 • Doświadczenie w zakresie obsługi w/w instalacji instalacji elektrycznych wraz z agregatem prądotwórczym, instalacji wod- kan, cwu, co, wentylacji i klimatyzacji oraz mile widziane w zakresie instalacji gazów medycznych.
 • Sprawność manualna
 • Pożądane:
 • Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV na stanowisku eksploatacji
 • Świadectwo Kwalifikacyjne urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji ( dotyczy sprężarek o mocy powyżej 20kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych, a także aparatury kontrolno- pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej
 1. Miejsce pracy: Szpitale Dziecięce Św. Józefa przy ul Krysiewicza 7/8 w Poznaniu oraz przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu poraz Szpital Położniczo Ginekologiczny Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu
 2. Opis stanowiska pracy: Realizacja zadań związanych z utrzymaniem i poprawą stanu technicznego budynków, w tym: instalacji elektrycznych wraz z agregatem prądotwórczym, instalacji wod- kan, cwu, co, wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazów medycznych oraz inne drobne naprawy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie CV oraz krótkiego listu na adres mailowy  beata.jarmolinska@szoz.pl lub pocztą na adres szpitala (ul. Krysiewicza 7/8 , 61-825 Poznań) z dopiskiem: OFERTA PRACY pracownik do DT

1.Pielęgniarka
2. Ratownik medyczny
3. Opiekun medyczny
2021-04-16T13:32:59+00:00
 • Data publikacji: 2019-03-15 10:33:24

Zatrudnimy:

 • Pielęgniarki
 • Ratowników medycznych
 • Opiekunów medycznych

 

Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę /kontrakt/umowa zlecenie).

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w  Kancelarii (budynek D pokój nr 11) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –  Naczelna Pielęgniarka
tel. 618 506 345  lub urszula.filipowska@szoz.pl

Treść oferty

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 16 kwietnia 2021 o godzinie 13:32

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 19 kwietnia 2023 o godzinie 09:07

Oceń nas