Oferty Pracy 2017-11-13T15:07:36+00:00

Oferty Pracy

Kliknij na wybrane stanowisko, aby wyświetlić szczegóły.

Referent do Działu Zamówień Publicznych 2018-01-11T13:20:44+00:00
 • ogłoszenie o pracę Data publikacji: 2018-01-11 12:24:37

ogłoszenie o pracę

Referent ds. Zamówień Publicznych
w Dziale Zamówień Publicznych

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności:
  • organizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • prowadzenie dokumentacji postępowań,
  • prowadzenie posiedzeń komisji przetargowych,
  • udział w pracach komisji przetargowych,
  • prowadzenie postępowań w wyniku wniesionych środków odwoławczych,
  • przygotowywanie projektów pism i wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych,
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 • Opiniowanie oraz nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu ekonomii, administracja),
 • 2 letnie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu udzielania zamówień publicznych, finansów publicznych oraz kodeksu cywilnego,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Windows, MS Office – Word, Excel),
 • komunikatywność i zdolności negocjacyjne,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy,
 • odpowiedzialność i punktualność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • umowa o pracę,
 • pracę na pełny etat,
 • pracę w młodym zespole,

Aplikację z dopiskiem – APLIKACJA DO DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH prosimy składać elektronicznie na adres: place@szoz.pl lub wysyłając ją na adres: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań. Powinna ona zawierać CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 11 stycznia 2018 o godzinie 13:20

Położna do Poradni Ginekologicznej (w ramach umowy zlecenie) 2018-01-03T14:16:01+00:00
 • Data publikacji: 2018-01-03 14:16:01

Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę /kontrakt/umowa zlecenie).

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w  Kancelarii (budynek D pokój nr 11) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –  Naczelna Pielęgniarka
tel. 618 506 345  lub jadwiga.smak@szoz.pl

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 3 stycznia 2018 o godzinie 14:16

Położne na Oddział Położniczo- Ginekologiczny 2018-01-03T14:41:40+00:00
 • Data publikacji: 2018-01-03 14:14:52

Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę /kontrakt/umowa zlecenie).

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w  Kancelarii (budynek D pokój nr 11) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –  Naczelna Pielęgniarka
tel. 618 506 345  lub jadwiga.smak@szoz.pl

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 3 stycznia 2018 o godzinie 14:41

Pielęgniarki na Oddziały: Dzieci Starszych, Dzieci Młodszych, Obserwacyjno- Zakaźny 2018-01-03T14:12:36+00:00
 • Data publikacji: 2018-01-03 14:12:36

Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę /kontrakt/umowa zlecenie).

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w  Kancelarii (budynek D pokój nr 11) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –  Naczelna Pielęgniarka
tel. 618 506 345  lub jadwiga.smak@szoz.pl

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 3 stycznia 2018 o godzinie 14:12

1. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dzieci Starszych I
2. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dzieci Starszych II
3. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dzieci Młodszych
2018-01-02T09:11:42+00:00
 • Data publikacji: 2017-12-21 13:31:36

Kandydat   przystępujący  do konkursu   na dane  stanowisko  powinien  spełniać warunki

określone  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r w sprawie kwalifikacji

wymaganych  od pracowników  na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

leczniczych  niebędacych przedsiębiorcami (Dz.U. 2011, Nr 151 poz. 896 ).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów wymaganych dla danego stanowiska wymienionych  w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.z 2012 r, poz 182 ze zm).

Dokumenty wymienione w § 12 ust.1 pkt 2 należy złożyć w oryginale, w przypadku składania kopii tych dokumentów Komisja Konkursowa może prosić  o przedstawienie oryginałów  tych dokumentów.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zespołu udostępnione są do wglądu  w  Sekretariacie  Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8.

Oferty z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko ……………………………………” należy przesłać

w zamkniętych kopertach na adres :

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem

w Poznaniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 1. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

 

lub

składać   bezpośrednio  w Sekretariacie Dyrektora  Naczelnego w ciągu 12 dni, licząc od daty  ukazania  się ogłoszenia. Jeżeli  termin  końcowy przypada  w niedzielę lub inny  ustawowo dzień  wolny  od pracy, wówczas  termin  upływa  dnia  następnego.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8 w terminie do dnia
31 marca 2018 roku.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 2 stycznia 2018 o godzinie 09:11

Anestezjolog 2017-12-01T13:55:23+00:00
 • Data publikacji: 2017-12-01 13:55:13

Wymagania:

 • Specjalista anestezjolog
 • rezydent anestezjologii po II roku stażu specjalizacyjnego

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 1 grudnia 2017 o godzinie 13:55

Pediatra lub specjalista chorób dzieci 2017-11-30T12:52:12+00:00
 • Data publikacji: 2017-11-30 11:14:16

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 30 listopada 2017 o godzinie 12:52

1. Radiolog
2. Nefrolog Dziecięcy
3. Endokrynolog
2017-11-30T12:52:32+00:00
 • Data publikacji: 2017-11-30 11:04:30

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 30 listopada 2017 o godzinie 12:52

Specjalista kardiolog dziecięcy do pracy w Poradni Kardiologii Dziecięcej 2017-11-20T14:05:56+00:00
 • Data publikacji: 2017-11-20 14:05:56

Wymagania:

 • Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej
 • Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub w trakcie specjalizacji
 • Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej, lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii, oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem pracy w oddziale lub poradni kardiologii dziecięcej

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 20 listopada 2017 o godzinie 14:05

Lekarz medycyny- nocna i świąteczna opieka zdrowotna 2017-11-13T15:17:08+00:00
 • Data publikacji: 2017-10-13 10:37:56

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Rzecznik Prasowy

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:17

Lekarz specjalista Neonatolog 2017-11-13T15:17:59+00:00
 • Data publikacji: 2017-09-14 10:02:02

Wymagania:

 • lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Neonatologii.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:17

Lekarz specjalista Otorynolaryngolog dziecięcy / Otorynolaryngolog 2017-11-13T15:18:06+00:00
 • Data publikacji: 2017-09-14 09:56:21

Wymagania:

lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z Otorynolaryngologii dziecięcej względnie Otorynolaryngologii.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –
tel. 618 506 244 lub tel./fax. 618 529 806 e’mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:18

Specjalista ds. informatyki w Dziale Informatyki 2017-11-13T16:04:29+00:00
 • Data publikacji: 2017-06-09 10:47:59

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Instalację, konfigurację sprzętu i oprogramowania będącego własnością firmy,
 • Usuwanie awarii sprzętu komputerowego,
 • Przeprowadzanie modernizacji sprzętu i oprogramowania,
 • Administrowanie sieci komputerowej oraz rozwój nowych stanowisk komputerowych,
 • Wspomaganie pracowników w prawidłowym korzystaniu z zasobów teleinformatycznych,
 • Aktualizacje systemów operacyjnych,
 • Serwisowanie i utrzymanie systemów Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10,
 • Zakładanie i usuwanie kont użytkowników,
 • Dbanie o bezpieczeństwo systemu, w tym tworzenie kopii zapasowych,
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zagadnień związanych z informatyką.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Minimum 2 letnie doświadczenia na pokrewnym stanowisku,
 • Wykształcenia wyższe informatycznego,
 • Dobrej znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci LAN i WAN/ WIFI oraz sieci teleinformatycznych,
 • Dobrej znajomości systemów operacyjnych Microsoft (Windows, Windows Server), Linux.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS OFFICE i OpenOffice
 • Znajomość środowiska Active Directory;
 • Praktyczna znajomość budowy komputerów i serwerów;
 • Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów technicznych;
 • Doświadczenie w administracji infrastrukturą IT;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego i rozwoju kompetencji.
 • praca w młodym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)” osobiście w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (budynek D pokój nr7) lub przesłanie pocztą na adres:

SZOZnMiD w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań

z dopiskiem „OFERTA PRACY”. Kontakt telefoniczny, wyjaśnienia, pytania –  tel. 618 506 241 lub tel./fax. 618 529 806 e-mail: sekretariat@szoz.pl.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 16:04

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:07