Projekty Unijne2018-01-22T10:46:56+00:00

Aktualne Projekty Unijne realizowane w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu:

Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Cel projektu: Doposażenie i wymiana niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej
Całkowita wartość projektu: 4 680 750,00 zł
Kwota dofinansowania:  3 978 637,50 zł

Przedmiotem projektu jest zakup 20 szt. sprzętu medycznego celem doposażenia lub wymiany istniejącego sprzętu celem wprowadzenia nowych metod leczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych. Powyższy sprzęt będzie przeznaczony do realizacji świadczeń w:

  • Szpitalu przy ul. Jarochowskiego (Dział Operacyjno- Pooperacyjny, Oddział Noworodkowy)
  • Szpitalu przy ul. Krysiewicza (Blok Operacyjny, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Endoskopii)
  • Szpitalu przy ul. Nowowiejskiego (Zakład Elektrodiagnostyki i Fizjopatii Układu Krążenia)

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020

Dodane przez: Marta Kaczmarek

Ostatnia aktualizacja wpisu: 22 stycznia 2018 o godzinie 10:46