Projekty Unijne2019-05-21T12:21:41+00:00

Aktualne Projekty Unijne realizowane w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu:

Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Cel projektu: Doposażenie i wymiana niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej
Całkowita wartość projektu: 4 697 002,46 zł
Kwota dofinansowania:  3 842 124,99 zł

Przedmiotem projektu jest zakup 19 szt. sprzętu medycznego celem doposażenia lub wymiany istniejącego sprzętu celem wprowadzenia nowych metod leczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych. Planowany efekt to również zwiększenie liczby osób korzystających z pomocy medycznej ( z wykorzystaniem sprzętu) w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Powyższy sprzęt będzie przeznaczony do realizacji świadczeń w:

  • Szpitalu przy ul. Jarochowskiego (Dział Operacyjno- Pooperacyjny, Oddział Noworodkowy)
  • Szpitalu przy ul. Krysiewicza (Blok Operacyjny, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Endoskopii)
  • Szpitalu przy ul. Nowowiejskiego (Zakład Elektrodiagnostyki i Fizjopatii Układu Krążenia)

Zakupiony sprzęt:

– stół operacyjny

– stanowisko do resuscytacji noworodków

– ucyfrowienie aparatu RTG przewoźnego wraz ze skanerem i stacją technika dla Oddziału Noworodkowego- skaner z licencją

– ucyfrowienie aparatu RTG przewoźnego wraz ze skanerem i stacją technika dla Oddziału Noworodkowego- stacja technika z monitorem

– wiertarka laryngologiczna

– mikroskop operacyjny

– defibrylator

– aparat RTG ramie C

– artroskop

– laparoskop

– zestaw do trepanacji czaszki

– aparat elektrochirurgiczny

– urządzenie do opracowywania mikrografów

– laser pulsacyjno- barwnikowy

– urządzenie do hydrochirurgicznego opracowywania ran

– diagnostyczna stacja opisowa lekarska dedykowana do opisu badań RTG oraz TK- 2 monitory medyczne z oprogramowaniem

– diagnostyczna stacja opisowa lekarska dedykowana do opisu badań RTG oraz TK- komputer

– aparat RTG

– aparat USG (4 głowicowy)

– videogastroskop pediatryczny

– echokardiograf przenośny

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 21 maja 2019 o godzinie 12:21