Organy Zakładu2017-11-13T15:10:07+00:00

Organy Zakładu

 1. Organami Zakładu są:
  • Dyrektor Naczelny
  • Rada Społeczna
 2. Dyrektor Naczelny jest przełożonym wszystkich pracowników Specjalistycznego zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.
 3. Dyrektor Naczelny, poza sprawami zastrzeżonymi dla Rady Społecznej, podejmuje samodzielne decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 4. Stosunek pracy z Dyrektorem Naczelnym nawiązuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 5. Dyrektor Naczelny wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:
  • Zastępców Dyrektora Naczelnego,
  • Głównego księgowego,
  • Naczelnej pielęgniarki.
 6. Działalnością poszczególnych komórek Zakładu kierują:
  • Działami – kierownicy działów,
  • Oddziałami szpitalnymi – ordynatorzy lub kierownicy oddziałów,
  • Przychodniami specjalistycznymi – kierownik Przychodni Specjalistycznych,
  • Innymi komórkami – kierownicy tych komórek.
 7. W czasie nieobecności Dyrektora Naczelnego zastępuje go zastępca ds. medycznych

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:10

Oceń nas