Przedmiot Działalności i Kompetencje2017-11-13T15:10:22+00:00

Przedmiot Działalności i Kompetencje

  1. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu udziela świadczeń medycznych pacjentom z całego kraju i cudzoziemcom.
  1. Celem działalności Zakładu jest:
  • udzielanie stacjonarnych wielospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych

  • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

  • wykonywanie badań diagnostycznych.

  1. Do zadań Zakładu należy w szczególności:
  • zaspokajanie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa w dziedzinie pediatrii, położnictwa, ginekologii oraz urologii

  • udzielanie świadczeń medycznych podstawowych i specjalistycznych w formie stacjonarnej i ambulatoryjnej

  • uczestniczenie w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny

  • realizacja zadań na potrzeby obronne Państwa.

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:10

Oceń nas