Cennik2018-02-07T12:42:08+00:00

Cennik

Komercyjny cennik usług medycznych

Badania ultrasonograficzne

1. Badanie USG

110,00 zł

2. Badanie USG ginekologiczne*

110,00 zł

3. Badanie USG Doppler

150,00 zł

4.  Badanie USG przepływ krwi w łożysku

150,00 zł

5. Badanie USG – ocena owulacji (3 do 5 badań)

210,00 zł

Badania rentgenowskie

6.  RTG klatka piersiowa AP

50,00 zł

7. RTG klatka piersiowa AP+B

60,00 zł

8. RTG klatka piersiowa AP+B z kontrastem

70,00 zł

9. RTG jama brzuszna AP

50,00 zł

10. RTG jama brzuszna AP+B

60,00 zł

11. RTG czaszka AP+B

60,00 zł

12. RTG potylica / twarzoczaszka (1 rzut)

40,00 zł

13. RTG nos, zatoki, oczodół, żuchwa, ucho, siodło tureckie (1 rzut)

40,00 zł

14. RTG kręgosłup szyjny AP+B

60,00 zł

15. RTG kręgosłup piersiowy AP+B

60,00 zł

16. RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy AP+B

60,00 zł

17. RTG miednica

60,00 zł

18. RTG kość ogonowa L5-S1

40,00 zł

19. RTG stawy krzyżowo-biodrowe (2 rzuty)

60,00 zł

20. RTG obręcz barkowa (1 rzut)

40,00 zł

21. RTG szyjka kości ramiennej AP+B

60,00 zł

22. RTG kość ramienna, staw łokciowy, przedramię AP+B

60,00 zł

23. RTG nadgarstek AP+B

50,00 zł

24. RTG ręka AP+B

40,00 zł

25. RTG ręka – wiek kostny

40,00 zł

26. RTG udo AP+B

60,00 zł

27. RTG staw kolanowy AP+B

60,00 zł

28. RTG podudzie AP+B

60,00 zł

29. RTG staw skokowy, stopa AP+B

50,00 zł

30. RTG przewód pokarmowy

90,00 zł

31. Urografia (bez kosztu kontrastu)

130,00 zł

32. Cystouretrografia (bez kosztu kontrastu)

150,00 zł

33. Wlew kontrastowy

110,00 zł

34. Fistulografia

80,00 zł

Badania tomografii komputerowej

35. TK głowa – badanie podstawowe

320,00 zł

36. TK głowa – badanie z kontrastem

390,00 zł

37. TK szyja – badanie podstawowe

320,00 zł

38. TK szyja – badanie z kontrastem

390,00 zł

39. TK klatka piersiowa – badanie podstawowe

360,00 zł

40. TK klatka piersiowa – badanie z kontrastem

430,00 zł

41. TK jama brzuszna – badanie podstawowe

360,00 zł

42. TK jama brzuszna – badanie z kontrastem

430,00 zł

43. TK miednica – badanie podstawowe

360,00 zł

44. TK miednica – badanie z kontrastem

430,00 zł

45. TK kręgosłup (odcinek Th/L-5) – badanie podstawowe

350,00 zł

46. TK kręgosłup (odcinek Th/L-5) – badanie z kontrastem

420,00 zł

47. TK kończyna – badanie podstawowe

350,00 zł

48. TK kończyna – badanie z kontrastem

420,00 zł

49. TK brzuch z miednicą – badanie podstawowe

540,00 zł

50. TK brzuch z miednicą – badanie z kontrastem

640,00 zł

Badanie na cito- 150% ceny

Badania histopatologiczne

51. Barwienie cytologiczne bez oceny histologicznej

2,00 zł

52. Wykonanie preparatu bez oceny histologicznej

5,00 zł

53. Badanie histopatologiczne wymagające pobrania kilku wycinków z oceną lekarza histopatologa:

•   za 1 badanie

50,00 zł

•   za każde kolejne badanie

30,00 zł

54. Badanie cytologiczne (ginekologiczne) z oceną lekarza histopatologa

20,00 zł

Badania kardiologiczne

55. Badanie EKG bez opisu lekarskiego dla dzieci powyżej 3 roku życia

40,00 zł

56. Badanie EKG z opisem lekarskim dla dzieci powyżej 3 roku życia

60,00 zł

57. Badanie EKG z opisem lekarskim dla dzieci poniżej 3 roku życia

80,00 zł

58. Pomiar ciśnienia tętniczego

15,00 zł

Badania neurologiczne

59. Badanie EEG bez opisu

80,00 zł

Zabiegi chirurgiczne

60. Pielęgnacja pępka (wycięcie pępowiny, oczyszczenie rany)

100,00 zł

61. Usunięcie drobnych zmian ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich

200,00 zł

62. Kriochirurgia zmian miejscowych

150,00 zł

63. Zaopatrzenie rany do 3 cm

100,00 zł

64. Zaopatrzenie rany powyżej 3 cm

150,00 zł

65. Założenie opatrunku gipsowego bez kosztu gipsu i opaski

100,00 zł

66. Zdjęcie opatrunku gipsowego

50,00 zł

67. Nastawienie zwichnięcia

200,00 zł

68. Nastawienie złamania i/lub unieruchomienie zewnętrzne

200,00 zł

69. Nakłucie diagnostyczne stawu

150,00 zł

70. Nacięcie ropnia i/lub krwiaka tkanek miękkich

150,00 zł

71. Usunięcie szwów

30,00 zł

Zabiegi laryngologiczne

72. Paracenteza jednostronna

150,00 zł

73. Paracenteza dwustronna

200,00 zł

74. Punkcja zatok

150,00 zł

75. Zatamowanie krwawienia z nosa

200,00 zł

76. Przedmuchiwanie trąbek słuchowych

150,00 zł

77. Usuniecie ciał obcych z ucha, nosa

150,00 zł

78. Płukanie uszu

150,00 zł

79. Audiometryczne badanie słuchu

100,00 zł

Porady lekarskie

80. Porada lekarska specjalistyczna

100,00 zł

81. Wystawienie opinii o stanie zdrowia na życzenie pacjenta lub instytucji uprawnionych

30,00 zł

82. Wypisanie recepty

5,00 zł

Inne opłaty

83. Iniekcja:

•   domięśniowa lub podskórna

40,00 zł

•   dożylna

60,00 zł

84. Inhalacja bez kosztu leku

30,00 zł

85. Test alergologiczny – jeden punkt

10,00 zł

86. Pobranie krwi pępowinowej (zestaw do pobrania i transport zapewnia pacjent)

200,00 zł

87. Opłata za leczenie na oddziale – dotyczy pacjentów nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych — odpłatność równa stawce zapisanej w umowie z NFZ na świadczenie usług stacjonarnych

Zaświadczenia

88.  Wydanie zaświadczenia o przeprowadzonym procesie leczniczym na życzenie pacjenta lub instytucji uprawnionych

50,00 zł

Podstawa prawna: Załącznik do Zarządzenia nr DN/021/1/09/18 z dnia 1.02.2018r.