Cennik2021-12-01T12:02:46+00:00

Cennik
obowiązuje od 1 grudnia 2021 r.

Komercyjny cennik usług medycznych

Badania rentgenowskie

RTG klatka piersiowa AP

50,00 zł

RTG klatka piersiowa AP+B

60,00 zł

RTG klatka piersiowa AP+B z kontrastem

80,00 zł

RTG jama brzuszna AP

50,00 zł

RTG jama brzuszna AP+B

60,00 zł

RTG czaszka AP+B

60,00 zł

RTG potylica / twarzoczaszka (1 rzut)

60,00 zł

RTG nos, zatoki, oczodół, żuchwa, ucho, siodło tureckie (1 rzut)

60,00 zł

RTG kręgosłup szyjny AP+B

60,00 zł

RTG kręgosłup piersiowy AP+B

60,00 zł

RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy AP+B

60,00 zł

RTG miednica

60,00 zł

RTG kość ogonowa L5-S1

50,00 zł

RTG stawy krzyżowo-biodrowe (2 rzuty)

60,00 zł

RTG obręcz barkowa (1 rzut)

50,00 zł

RTG szyjka kości ramiennej AP+B

60,00 zł

RTG kość ramienna, staw łokciowy, przedramię AP+B

60,00 zł

RTG nadgarstek AP+B

50,00 zł

RTG ręka AP+B

40,00 zł

RTG ręka – wiek kostny

50,00 zł

RTG udo AP+B

60,00 zł

RTG staw kolanowy AP+B

60,00 zł

RTG podudzie AP+B

60,00 zł

RTG staw skokowy, stopa AP+B

50,00 zł

RTG przewód pokarmowy

90,00 zł

Urografia (bez kosztu kontrastu)

130,00 zł

Cystouretrografia (bez kosztu kontrastu)

180,00 zł

Wlew kontrastowy

110,00 zł

Fistulografia

170,00 zł

Badania histopatologiczne

Barwienie cytologiczne bez oceny histologicznej

2,00 zł

Wykonanie preparatu bez oceny histologicznej

5,00 zł

Badanie histopatologiczne wymagające pobrania kilku wycinków z oceną lekarza histopatologa:

•   za 1 badanie

60,00 zł

•   za każde kolejne badanie

30,00 zł

Badanie cytologiczne (ginekologiczne) z oceną lekarza histopatologa

30,00 zł

Badania kardiologiczne

Badanie EKG bez opisu lekarskiego dla dzieci powyżej 3 roku życia

40,00 zł

Badanie EKG z opisem lekarskim dla dzieci powyżej 3 roku życia

60,00 zł

Badanie EKG z opisem lekarskim dla dzieci poniżej 3 roku życia

80,00 zł

Pomiar ciśnienia tętniczego

15,00 zł

Badania neurologiczne

Badanie EEG bez opisu

120,00 zł

Zabiegi chirurgiczne

Pielęgnacja pępka (wycięcie pępowiny, oczyszczenie rany)

100,00 zł

Usunięcie drobnych zmian ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich

200,00 zł

Kriochirurgia zmian miejscowych

200,00 zł

Zaopatrzenie rany do 3 cm

100,00 zł

Zaopatrzenie rany powyżej 3 cm

150,00 zł

Założenie opatrunku gipsowego bez kosztu gipsu i opaski

100,00 zł

Zdjęcie opatrunku gipsowego

50,00 zł

Nastawienie zwichnięcia

200,00 zł

Nastawienie złamania i/lub unieruchomienie zewnętrzne

200,00 zł

Nakłucie diagnostyczne stawu

150,00 zł

Nacięcie ropnia i/lub krwiaka tkanek miękkich

150,00 zł

Usunięcie szwów

30,00 zł

Zabiegi laryngologiczne

Paracenteza jednostronna

150,00 zł

Paracenteza dwustronna

200,00 zł

Punkcja zatok

150,00 zł

Zatamowanie krwawienia z nosa

200,00 zł

Przedmuchiwanie trąbek słuchowych

150,00 zł

Usuniecie ciał obcych z ucha, nosa

150,00 zł

Płukanie uszu

150,00 zł

Audiometryczne badanie słuchu

100,00 zł

Porady lekarskie

Porada lekarska specjalistyczna

120,00 zł

Wystawienie opinii o stanie zdrowia na życzenie pacjenta lub instytucji uprawnionych

30,00 zł

Wypisanie recepty

5,00 zł

Inne opłaty

Iniekcja:

•   domięśniowa lub podskórna

40,00 zł

•   dożylna

60,00 zł

Inhalacja bez kosztu leku

30,00 zł

Test alergologiczny – jeden punkt

10,00 zł

Pobranie krwi pępowinowej (zestaw do pobrania i transport zapewnia pacjent)

200,00 zł

Opłata za leczenie na oddziale – dotyczy pacjentów nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych — odpłatność równa stawce zapisanej w umowie z NFZ na świadczenie usług stacjonarnych

Zaświadczenia

Wydanie zaświadczenia o przeprowadzonym procesie leczniczym na życzenie pacjenta lub instytucji uprawnionych

50,00 zł

Podstawa prawna: Załącznik do Zarządzenia nr DN/021/1/09/18 z dnia 1.02.2018r.

Oceń nas