Pobyt w szpitalu 2017-07-19T21:02:37+00:00

Pobyt w szpitalu

Regulamin dla osób przebywających na terenie Oddziałów Szpitalnych:

1. Prawo do pobytu z dzieckiem na Oddziale w określonym czasie ma tylko jedna osoba.

2. Prawo do pobytu z dzieckiem na Oddziale w określonym czasie ma tylko jedna osoba.

3. Odwiedzający powinni być zdrowi, bez objawów infekcji np. grypa, biegunka, zmiany skórne itp.

4. Obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów przez dzieci do lat 16.

5. Na Oddziale:

 • należy podporządkować się zaleceniom wydanym przez pielęgniarki i lekarzy,
 • nie należy przynosić dużego bagażu (łóżek polowych, materacy, toreb podróżnych itp.)
 • obowiązuje zakaz poruszania się po innych pomieszczeniach np. gabinety zabiegowe, kuchenki, inne sale chorych,
 • obowiązuje zakaz spożywania gorących napojów na salach chorych,
 • rodzic / opiekun przebywający z dzieckiem powinien brać czynny udział w pielęgnacji (przewijanie, karmienie, kąpiel), wykonywanie innych czynności leczniczo – pielęgnacyjnych może odbywać się wyłącznie za zgodą personelu medycznego,
 • w przypadku zauważenia zmian w stanie zdrowia dziecka lub w jego zachowaniu należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pielęgniarke lub lekarza,
 • pacjenci mają zapewnione posiłki dostosowane do ich potrzeb zdrowotnych i aktualnego stanu zdrowia, nie należy podawać innych posiłków bez porozumienia z personelem medycznym,
 • osoby przebywające na Oddziale obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej i otoczenia,
 • od godz. 22:00 – 6:00 obowiązuje cisza nocna. Pielegniarka wykonująca zlecenia lekarskie w godzinach nocnych np. podanie leków ma obowiązek włączyć światło i zidentyfikować pacjenta,
 • informacji o stanie zdrowia, procedurach diagnostycznych, leczniczych, rozpoznaniu udziela rodzicom lub opiekunom prawnym w wyznaczonych godzinach Kierownik Oddziału / Ordynator lub lekarz prowadzący, lekarz dyżurny udziela informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia dziecka,
 • pielęgniarki udzielają wyłącznie informacji dotyczących procesu pielęgnowania dziecka takich jak: ogólnego samopoczucia, nastroju dziecka, temperatury ciała oraz wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych,
 • Szpital nie odpowiada za rzeczy pozostawione na Oddziale i prywatną odzież osobistą pacjentów oddaną do pralni,
 • za zniszczone mienie szpitalne rodzice ponoszą całkowitą finansową odpowiedzialność

Regulamin dla osób przebywających na terenie Oddziałów Szpitalnych:

1. Prawo do pobytu z dzieckiem na Oddziale w określonym czasie ma tylko jedna osoba.

2. Prawo do pobytu z dzieckiem na Oddziale w określonym czasie ma tylko jedna osoba.

3. Odwiedzający powinni być zdrowi, bez objawów infekcji np. grypa, biegunka, zmiany skórne itp.

4. Obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów przez dzieci do lat 16.

5. Na Oddziale:

 • należy podporządkować się zaleceniom wydanym przez pielęgniarki i lekarzy,
 • nie należy przynosić dużego bagażu (łóżek polowych, materacy, toreb podróżnych itp.)
 • obowiązuje zakaz poruszania się po innych pomieszczeniach np. gabinety zabiegowe, kuchenki, inne sale chorych,
 • obowiązuje zakaz spożywania gorących napojów na salach chorych,
 • rodzic / opiekun przebywający z dzieckiem powinien brać czynny udział w pielęgnacji (przewijanie, karmienie, kąpiel), wykonywanie innych czynności leczniczo – pielęgnacyjnych może odbywać się wyłącznie za zgodą personelu medycznego,
 • w przypadku zauważenia zmian w stanie zdrowia dziecka lub w jego zachowaniu należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pielęgniarke lub lekarza,
 • pacjenci mają zapewnione posiłki dostosowane do ich potrzeb zdrowotnych i aktualnego stanu zdrowia, nie należy podawać innych posiłków bez porozumienia z personelem medycznym,
 • osoby przebywające na Oddziale obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej i otoczenia,
 • od godz. 22:00 – 6:00 obowiązuje cisza nocna. Pielegniarka wykonująca zlecenia lekarskie w godzinach nocnych np. podanie leków ma obowiązek włączyć światło i zidentyfikować pacjenta,
 • informacji o stanie zdrowia, procedurach diagnostycznych, leczniczych, rozpoznaniu udziela rodzicom lub opiekunom prawnym w wyznaczonych godzinach Kierownik Oddziału / Ordynator lub lekarz prowadzący, lekarz dyżurny udziela informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia dziecka,
 • pielęgniarki udzielają wyłącznie informacji dotyczących procesu pielęgnowania dziecka takich jak: ogólnego samopoczucia, nastroju dziecka, temperatury ciała oraz wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych,
 • Szpital nie odpowiada za rzeczy pozostawione na Oddziale i prywatną odzież osobistą pacjentów oddaną do pralni,
 • za zniszczone mienie szpitalne rodzice ponoszą całkowitą finansową odpowiedzialność

Przypominamy o bezwzględnym zakazie palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych na terenie całego Szpitala, (dotyczy również korytarzy, terenów zewnętrznych). Zakaz ten będzie rygorystycznie egzekwowany przez pracowników ochrony Szpitala.

Przypominamy o bezwzględnym zakazie palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych na terenie całego Szpitala, (dotyczy również korytarzy, terenów zewnętrznych). Zakaz ten będzie rygorystycznie egzekwowany przez pracowników ochrony Szpitala.