Przyjęcie do szpitala2017-07-19T21:00:32+00:00

Przyjęcie planowe do szpitala

Rejestracja pacjentów

Rejestracja odbywa się w godzinach przyjęć planowanych. Wybierz placówkę, aby sprawdzić miejsce i godzinę przyjęcia dla danego oddziału.

ul. Krysiewicza 7/82017-08-25T12:24:20+00:00

Oddział Dzieci Starszych I

Izba Przyjęć, Budynek A, III piętro

Pon.- pt. w godz. 8:00 – 10:00

Oddział Wewnętrzny (Hematologiczny)

Izba Przyjęć, Budynek A, III piętro

Pon.- pt. w godz. 8:00 – 10:00

Oddział Chirurgiczny i Leczenia Oparzeń

Izba Przyjęć, Budynek A. III piętro

Pon.- czw. w godz. 7:00 – 9:00

Niedz. w godz. 9:00- 11:00

Oddział Laryngologiczny

Izba Przyjęć, Budynek A. III piętro

Pon. – czw. w godz. 10:00 – 11:00

Niedz. w godz. 9:00- 11:00

Oddział Ortopedyczny i Traumatologii Narządu Ruchu

Izba Przyjęć, Budynek A. III piętro

Pon. i wt. w godz. 7:00 – 8:00

ul. Nowowiejskiego 56/582017-06-08T10:50:43+00:00

Oddział Dzieci Starszych II

Oddział Dzieci Starszych II, Budynek B, parter

w godz. 10:00 – 11:00

Oddział Dzieci Młodszych

Oddział Dzieci Młodszych, Budynek B, I piętro

w godz. 8:00 – 11:00

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, Budynek A

w godz. 8:00 – 11:00

ul. Jarochowskiego 182017-06-08T10:50:27+00:00

Oddział Położniczo – Ginekologiczny

Izba Przyjęć II, Szpital Św. Rodziny

Oddział Urologiczny

Oddział Urologiczny, Szpital Św. Rodziny

W ustalonym na przyjęcie planowe dniu Pacjent (dla pacjentów małoletnich, wymagana jest obecność opiekuna ustawowego) zgłasza się do w/w punktów rejestracyjnych.

Rejestracja pacjentów

Rejestracja odbywa się w godzinach przyjęć planowanych. Wybierz placówkę, aby sprawdzić miejsce i godzinę przyjęcia dla danego oddziału.

ul. Krysiewicza 7/82017-08-25T12:24:20+00:00

Oddział Dzieci Starszych I

Izba Przyjęć, Budynek A, III piętro

Pon.- pt. w godz. 8:00 – 10:00

Oddział Wewnętrzny (Hematologiczny)

Izba Przyjęć, Budynek A, III piętro

Pon.- pt. w godz. 8:00 – 10:00

Oddział Chirurgiczny i Leczenia Oparzeń

Izba Przyjęć, Budynek A. III piętro

Pon.- czw. w godz. 7:00 – 9:00

Niedz. w godz. 9:00- 11:00

Oddział Laryngologiczny

Izba Przyjęć, Budynek A. III piętro

Pon. – czw. w godz. 10:00 – 11:00

Niedz. w godz. 9:00- 11:00

Oddział Ortopedyczny i Traumatologii Narządu Ruchu

Izba Przyjęć, Budynek A. III piętro

Pon. i wt. w godz. 7:00 – 8:00

ul. Nowowiejskiego 56/582017-06-08T10:50:43+00:00

Oddział Dzieci Starszych II

Oddział Dzieci Starszych II, Budynek B, parter

w godz. 10:00 – 11:00

Oddział Dzieci Młodszych

Oddział Dzieci Młodszych, Budynek B, I piętro

w godz. 8:00 – 11:00

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, Budynek A

w godz. 8:00 – 11:00

ul. Jarochowskiego 182017-06-08T10:50:27+00:00

Oddział Położniczo – Ginekologiczny

Izba Przyjęć II, Szpital Św. Rodziny

Oddział Urologiczny

Oddział Urologiczny, Szpital Św. Rodziny

W ustalonym na przyjęcie planowe dniu Pacjent (dla pacjentów małoletnich, wymagana jest obecność opiekuna ustawowego) zgłasza się do w/w punktów rejestracyjnych.

Ubezpieczenie

W celu weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego niezbędne jest przygotowanie:

  • dla pacjenta małoletniego – numeru pesel pacjenta,

  • dla pacjentów pełnoletnich – numeru pesel pacjenta oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o swoim prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Ubezpieczenie

W celu weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego niezbędne jest przygotowanie:

  • dla pacjenta małoletniego – numeru pesel pacjenta,

  • dla pacjentów pełnoletnich – numeru pesel pacjenta oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o swoim prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia

  • skierowanie do szpitala  lub potwierdzenie, że skierowanie jest już w szpitalu (więcej informacji w zakładce skierowanie)

  • książeczka zdrowia dziecka

  • PESEL dziecka

Dokumenty niezbędne do przyjęcia

  • skierowanie do szpitala  lub potwierdzenie, że skierowanie jest już w szpitalu (więcej informacji w zakładce skierowanie)

  • książeczka zdrowia dziecka

  • PESEL dziecka