Udostępnianie dokumentacji medycznej2024-02-16T10:54:18+00:00

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Składanie wniosków

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie udostępniania dokumentacji medycznej, a po godzinie 14:00 na V piętrze w Kancelarii Szpitala przy ul. A. Wrzoska 1 w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres: 

 • SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
  ul. Wrzoska 1
  60-663 Poznań

lub elektronicznie na adres: kancelaria@szoz.pl

Administracja

Obsługą administracyjną wniosków o udostępnianie dokumentacji medycznej zajmuje się:

 • Punkt udostępniania dokumentacji medycznej
  parter szpitala, przy Izbie Przyjęć Planowanych
  ul. Wrzoska 1
  60-663 Poznań

 • czynny poniedziałek – piątek, w godz. 8:00-14:00

 • +48 61 616 2021

Zgodnie z zapisami art. art. 27 i 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 tj) za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest następująca opłata:

 • pierwsza kopia/wyciąg/odpis/wydruk/nośnik elektroniczny dokumentacji medycznej – bezpłatnie,
 • za każdą kolejną kopię dokumentacji medycznej wg poniższych opłat:

1)  1 strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 14,01 zł / strona

2)  1 strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,49 zł / strona

3)  udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,80 zł / strona

 

Oceń nas