Udostępnianie dokumentacji medycznej2022-06-30T18:23:30+00:00

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Składanie wniosków

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku

Wniosek można złożyć osobiście w Kancelarii Szpitala, Biurze Ruchu Chorych, przesłać pocztą lub elektronicznie na adres: kancelaria@szoz.pl

 • SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
  ul. Wrzoska 1
  60-663 Poznań

Administracja

Obsługą administracyjną wniosków o udostępnianie dokumentacji medycznej zajmuje się:

 • Biuro Ruchu Chorych
  ul. Wrzoska 1
  60-663 Poznań

 • czynne poniedziałek – piątek, w godz. 8:00-15:00

 • +48 61 616 25 09 lub +48 61 616 25 10

Zgodnie z zapisami art. art. 27 i 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 tj) za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest następująca opłata:

 • pierwsza kopia/wyciąg/odpis/wydruk/nośnik elektroniczny dokumentacji medycznej – bezpłatnie,
 • za każdą kolejną kopię dokumentacji medycznej wg poniższych opłat:

1)  1 strona kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,30 zł.

2)  1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,00 zł

3)  udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,6 zł.

 

Oceń nas