Oddziały szpital poradnie dziecięce2022-05-30T15:18:08+00:00

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

Lokalizacja

ul. Wrzoska 1

 • ul. Wrzoska 1
  60-663 Poznań

 • centrala +48 61 616 20 00

 • sekretariat@szoz.pl

Zespół Poradni Specjalistycznych

Lokalizacja

ul. Wrzoska 1

 • ul. Wrzoska 1
  60-663 Poznań

 • centrala:
  +48 61 616 21 41
  +48 61 616 21 42
  +48 61 616 21 43

 • przychodnia@szoz.pl

Placówki

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

ul. Krysiewicza 7/8

 • ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań

 • centrala: +48 61 850 62 00,
  sekretariat: tel. +48 61 616 25 00

 • sekretariat@szoz.pl

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

ul. Wrzoska 1

 • ul. Wrzoska 1
  60-663 Poznań

 • centrala +48 61 850 62 00

 • sekretariat@szoz.pl

Zespół Poradni Specjalistycznych

ul. Wrzoska 1

 • ul. Wrzoska 1
  60-663 Poznań

 • centrala: +48 61 616 21 03

 • przychodnia@szoz.pl

Zespół Poradni Specjalistycznych

ul. Krysiewicza 7/8

 • ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań

 • +48 61 850 63 20

 • przychodnia@szoz.pl

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń >>

Posiadamy:

 • oddziały pediatryczne dla niemowląt, dzieci młodszych i dzieci starszych,

 • oddziały profilowane:

 • Oddział Wewnętrzny Hematologiczny

 • Obserwacyjno-Zakaźny

 • Pododdział Kardiologiczny i Neurologiczny

 • Oddział Noworodkowy

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej

 • oddziały zabiegowe:

 • Chirurgiczny i Leczenia Oparzeń

 • Laryngologiczny

 • Ortopedyczny i Traumatologii Narządu Ruchu

423

łóżka do dyspozycji pacjentów

32 tys.

pacjentów rocznie przyjmowanych na oddziały

19

poradni specjalistycznych dla dzieci i młodzieży

90 tys.

pacjentów rocznie przyjmowanych przez poradnie

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.