Oddziały szpital poradnie dziecięce2020-03-28T20:11:13+00:00

Szpital Św. Józefa

Lokalizacja

ul. Krysiewicza 7/8

 • ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań

 • centrala: +48 61 850 62 00,
  sekretariat: tel. +48 61 850 62 93

 • +48 61 852 98 06

 • sekretariat@szoz.pl

ul. Nowowiejskiego 56/58

 • ul. Nowowiejskiego 56/58
  61-734 Poznań

 • centrala +48 61 852 44 91

 • sekretariat@szoz.pl

Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego

Lokalizacja

ul. Sporna 16

 • ul. Sporna 16
  61-709 Poznań

 • centrala: +48 61 852 44 91
  kancelaria: +48 61 859 03 04

 • +48 61 859 03 51

 • przychodnia@szoz.pl

ul. Krysiewicza 7/8

 • ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań

 • +48 61 850 63 20

 • poradnia.chirurgiczna@szoz.pl

Placówki

Szpital Św. Józefa

ul. Krysiewicza 7/8

 • ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań

 • centrala: +48 61 850 62 00,
  sekretariat: tel. +48 61 850 62 93

 • +48 61 852 98 06

 • sekretariat@szoz.pl

Szpital Św. Józefa

ul. Nowowiejskiego 56/58

 • ul. Nowowiejskiego 56/58
  61-734 Poznań

 • centrala +48 61 852 44 91

 • sekretariat@szoz.pl

Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego

ul. Sporna 16

 • ul. Sporna 16
  61-709 Poznań

 • centrala: +48 61 852 44 91
  kancelaria: +48 61 859 03 04

 • +48 61 859 03 51

 • przychodnia@szoz.pl

Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego

ul. Krysiewicza 7/8

 • ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań

 • +48 61 850 63 20

 • przychodnia@szoz.pl

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń >>

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WIZYT W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

Szanowni Pacjenci, Rodzice i Opiekunowie, informujemy, iż w związku z

             zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w trosce

             o naszych Pacjentów, podjęliśmy kolejne kroki, aby zapewnić

             bezpieczeństwo w naszych placówkach.

             Zdecydowaliśmy o wstrzymaniu zapisów Pacjentów pierwszorazowych do

             kolejek oczekujących w Poradniach Specjalistycznych.

             O wznowieniu zapisów poinformujemy w osobnym komunikacie.

             Pacjenci już zapisani w kolejkach oczekujących zostaną powiadomieni o nowych terminach przyjęć.

           Dla pacjentów kontynuujących leczenie zamieszczamy informacje o Poradniach           

           i lekarzach w nich pracujących, którzy będą udzielać świadczeń w trybie „teleporady”:

 Poradnia Alergologiczna

 • dr Sypniewska- Ciesielska (od 01.04. – 11.04.2020r. niedostępna)
 • dr Kolasińska (od 01.04. – 11.04.2020r. niedostępna)
 • dr Jastrząbowska- Siminiak – teleporada – proszę oczekiwać na telefon

 

Poradnia Chorób Płuc

 • dr Mróz- teleporada– proszę oczekiwać na telefon

Poradnia Chorób Zakaźnych

 • dr Małecka (od 01.04. – 11.04.2020r. niedostępna)
 • dr   Sawala – teleporada– proszę oczekiwać na telefon
 • dr Stryczyńska-Kazubska (od 01.04. – 11.04.2020r. niedostępna)

    

  Poradnia Dermatologiczna   (od 01.04. – 11.04.2020r. niedostępna)

     

Poradnia  Endokrynologiczna

 • dr Bielska – Kucharczak – teleporada– proszę oczekiwać na telefon

 Poradnia  Gastroenterologiczna

 •  dr Czub – teleporada – proszę oczekiwać na telefon

     Poradnia Hematologiczna

 •  dr Krukowska – teleporada – proszę oczekiwać na telefon

    

  Poradnia Kardiologiczna 

 •  dr Donat – teleporada – proszę oczekiwać na telefon
 • dr Mytko – Krzywkowska – teleporada – proszę oczekiwać na telefon

  

Poradnia  Laryngologiczna  (od 01.04 – 11.04.2020r. niedostępna )

Poradnia  Logopedyczna

 • mgr Kulcenty – teleporada  – proszę oczekiwać na telefon
 • mgr Prędka – teleporada  – proszę oczekiwać na telefon

    

Poradnia  Nefrologiczna

 • dr Ciarkowska – teleporada – proszę oczekiwać na telefon

Poradnia  Neurologiczna

 • dr Borkowska-Kijak – teleporada – proszę oczekiwać na telefon
 • dr Tomkowiak-Kędzia  – teleporada – proszę oczekiwać na telefon
 • dr Przybylska (od 01.04. – 15.04.2020 niedostępna )

 

   Poradnia Okulistyczna  (od 01.04. – 11.04.2020r. niedostępna )

Poradnia Ortopedyczna

 • dr Maciejewski  ( od 01.04 – 11.04.2020r. niedostępny )
 • dr Kolaśniewski  ( od 01.04. – 11.04.2020r. niedostępny )
 • dr Ratajczak – teleporada – proszę oczekiwać na telefon

Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków

 • dr Gajewska – teleporada – proszę oczekiwać na telefon
 • dr Lulewicz-Sobczak – teleporada – proszę oczekiwać na telefon

Poradnia Preluksacyjna (od 01.04.- do 11.04.2020r. niedostępna )

   

Poradnia Chirurgiczna (od 01.04.- 11.0.2020r  niedostępna )

  

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

 • dr Bokun
 • dr Machczyński
 • dr Stoiński

     Pacjentki ginekologiczne będące w kontynuacji leczenia – teleporada – proszę oczekiwać na telefon.

    Pacjentki będące w ciąży – świadczenie wizyty w Poradni – po uprzednim kontakcie

    telefonicznym.

      Pacjenci Oddziału Chirurgicznego i Oddziału Ortopedycznego
wymagający  poszpitalnej kontroli zgłaszają się do Izby Przyjęć.   

                                           

Posiadamy:

 • oddziały pediatryczne dla niemowląt, dzieci młodszych i dzieci starszych,

 • oddziały profilowane:

 • Oddział Wewnętrzny Hematologiczny

 • Obserwacyjno-Zakaźny

 • Pododdział Kardiologiczny i Neurologiczny

 • Oddział Noworodkowy

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej

 • oddziały zabiegowe:

 • Chirurgiczny i Leczenia Oparzeń

 • Laryngologiczny

 • Ortopedyczny i Traumatologii Narządu Ruchu

423

łóżka do dyspozycji pacjentów

32 tys.

pacjentów rocznie przyjmowanych na oddziały

19

poradni specjalistycznych dla dzieci i młodzieży

90 tys.

pacjentów rocznie przyjmowanych przez poradnie

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.