Oddziały szpital poradnie dziecięce2023-06-02T17:35:55+00:00

Wielkopolskie Centrum Pediatrii ul. Adama Wrzoska 1

Lokalizacja

ul. Wrzoska 1

 • ul. Wrzoska 1
  60-663 Poznań

 • centrala +48 61 616 20 00

 • sekretariat@szoz.pl

Zespół Poradni Specjalistycznych

Lokalizacja

ul. Wrzoska 1

 • ul. Wrzoska 1
  60-663 Poznań

 • centrala:
  +48 61 616 21 41
  +48 61 616 21 42
  +48 61 616 21 43

 • przychodnia@szoz.pl
  rejestracja@szoz.pl

Placówki

Szpital Pediatryczny

ul. Wrzoska 1

 • ul. Wrzoska 1
  60-663 Poznań

 • centrala +48 61 850 62 00

 • sekretariat@szoz.pl

Zespół Poradni Specjalistycznych

ul. Wrzoska 1

 • ul. Wrzoska 1
  60-663 Poznań

 • centrala: +48 61 616 21 03

 • przychodnia@szoz.pl
  rejestracja@szoz.pl

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń >>

Posiadamy:

 • oddziały pediatryczne dla niemowląt, dzieci młodszych i dzieci starszych,

 • oddziały profilowane:

 • Oddział Dzieci Starszych II

 • Obserwacyjno-Zakaźny

 • Oddział Dzieci Starszych I

 • Oddział Dzieci Młodszych

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • oddziały zabiegowe:

 • Chirurgii i Leczenia Oparzeń

 • Laryngologii

 • Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

235

łóżka do dyspozycji pacjentów

16 tys.

pacjentów rocznie przyjmowanych na oddziały

17

poradni specjalistycznych dla dzieci i młodzieży

55 tys.

pacjentów rocznie przyjmowanych przez poradnie

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Oceń nas