Oddziały szpital poradnie dziecięce2020-05-18T14:06:51+00:00

Szpital Św. Józefa

Lokalizacja

ul. Krysiewicza 7/8

 • ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań

 • centrala: +48 61 850 62 00,
  sekretariat: tel. +48 61 850 62 93

 • +48 61 852 98 06

 • sekretariat@szoz.pl

ul. Nowowiejskiego 56/58

 • ul. Nowowiejskiego 56/58
  61-734 Poznań

 • centrala +48 61 852 44 91

 • sekretariat@szoz.pl

Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego

Lokalizacja

ul. Sporna 16

 • ul. Sporna 16
  61-709 Poznań

 • centrala: +48 61 852 44 91
  kancelaria: +48 61 859 03 04

 • +48 61 859 03 51

 • przychodnia@szoz.pl

ul. Krysiewicza 7/8

 • ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań

 • +48 61 850 63 20

 • poradnia.chirurgiczna@szoz.pl

Placówki

Szpital Św. Józefa

ul. Krysiewicza 7/8

 • ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań

 • centrala: +48 61 850 62 00,
  sekretariat: tel. +48 61 850 62 93

 • +48 61 852 98 06

 • sekretariat@szoz.pl

Szpital Św. Józefa

ul. Nowowiejskiego 56/58

 • ul. Nowowiejskiego 56/58
  61-734 Poznań

 • centrala +48 61 852 44 91

 • sekretariat@szoz.pl

Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego

ul. Sporna 16

 • ul. Sporna 16
  61-709 Poznań

 • centrala: +48 61 852 44 91
  kancelaria: +48 61 859 03 04

 • +48 61 859 03 51

 • przychodnia@szoz.pl

Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego

ul. Krysiewicza 7/8

 • ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań

 • +48 61 850 63 20

 • przychodnia@szoz.pl

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń >>

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WIZYT W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

 Szanowni Pacjenci, Rodzice i Opiekunowie, informujemy, iż w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w trosce o
naszych Pacjentów, organizujemy pracę w taki sposób, aby zapewnić
bezpieczeństwo w naszych placówkach.

            W dalszym ciągu wstrzymane są zapisy Pacjentów pierwszorazowych do kolejek oczekujących w Poradniach Specjalistycznych za wyjątkiem Poradni Chorób Zakaźnych (zapisy od 18.05.2020 r.) oraz Poradni Patologii Noworodków i Wcześniaków (zapisy od 01.06.2020 r.).     

             Pacjenci już zapisani w kolejkach oczekujących zostaną powiadomieni o nowych terminach przyjęć.

           Dla pacjentów kontynuujących leczenie zamieszczamy informacje o Poradniach i
lekarzach w nich pracujących:

 

Poradnia Alergologiczna

 • lek. med. Sypniewska- Ciesielska – od 16.05. 2020 r. do 31.05.2020 r. –  niedostępna
 • lek.med. Kolasińska – od 18.05. 2020 r. do 31.05.2020 r. – tylko teleporady
 • lek.med Jastrząbowska- Siminiak – od 01.05 do 27.05.2020 r. – tylko  teleporady
  od 28.05.2020 r.- wizyty zaplanowanych pacjentów + teleporady

Poradnia Chirurgiczna
*w poradni przyjmuje tylko doktor Sieradzka; pozostali lekarze nie świadczą usług

 • lek. med. Sieradzka – wizyty dla zaplanowanych
  pacjentów oraz wizyty kontrolne poszpitalne 

Poradnia Chorób Płuc

 • lek.med.  Mróz – od 18.05 do 28.05.2020 r.- wizyty zaplanowanych pacjentów + teleporady

Poradnia Chorób Zakaźnych

*od 18.05.2020  do Poradni Chorób Zakaźnych – będzie możliwość zapisu pierwszorazowych pacjentów;

 • dr n. med. Małecka – od 01.05. 2020 .r – wizyty zaplanowanych pacjentów
 • lek. med. Sawala – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów + teleporady
 • dr n. med. Stryczyńska-Kazubska – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów

    

  Poradnia Dermatologiczna  

 • lek med. Lasko – od 05.2020 r. – tylko teleporady
 • lek. med. Pytel – od 18.05.2020 r. – 31.05.2020 r.- niedostępna

 

Poradnia  Endokrynologiczna

 • lek. med. Bielska – Kucharczak – od 01.05 – 31.05.2020 r. – tylko  teleporady

 

Poradnia  Gastroenterologiczna

 •  dr n. med. Czub – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów + teleporady

     

Poradnia Hematologiczna

 •  lek. med. Krukowska – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów + teleporady

    

  Poradnia Kardiologiczna 

 •  lek. med. Donat – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów
 • lek. med. Mytko – Krzywkowska – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów

  

Poradnia  Laryngologiczna  

 • lek. med. Adamska – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów + teleporady
 • lek. med. Mniszak-Ćwiklińska – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów + teleporady
 • dr n. med. Pawlik – od 01.05.2020 r. nadal niedostępny
 • lek. med. Siejak – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów + teleporady

Poradnia  Logopedyczna

 • mgr Kulcenty – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów + teleporady
 • mgr Prędka – od 1.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów + teleporady

    

Poradnia  Nefrologiczna

 • lek.med. Ciarkowska – od 1.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów + teleporady

Poradnia  Neurologiczna

 • lek.med. Borkowska-Kijak – od 1.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów + teleporady
 • lek.med. Tomkowiak-Kędzia  – od 1.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów + teleporady
 • lek.med. Przybylska – od 16.04.2020 r. do 31.05.2020 r. niedostępna

 

   Poradnia Okulistyczna

 • lek. med Bogusławska – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów
 • lek. med Lamecka – 01.05 do 31.05.2020 r.- niedostępna
 • lek. med Guzikowska-  01.05 do 31.05.2020 r.- niedostępna; od 01.06.2020 r. -wizyty zaplanowanych pacjentów

Poradnia Ortopedyczna

 • lek. med. Maciejewski  – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów oraz wizyty kontrolne poszpitalne
 • dr n. med. Kolaśniewski – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów oraz wizyty kontrolne poszpitalne
 • dr n. med. Ratajczak – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów + teleporady

Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków

*od 1.06.2020 – będzie możliwość zapisu pierwszorazowych pacjentów;

 • lek. med. Gajewska – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów + teleporady
 • lek. med.  Lulewicz-Sobczak – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów + teleporady

Poradnia Preluksacyjna

 • lek. med.  Maciejewski – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów
 • dr n. med Kolaśniewski – od 01.05. 2020 r. – wizyty zaplanowanych pacjentów

 

Poradnia Ortopedyczna przy ul. Krysiewicza
(od 15.05. 2020 r. do 24.05.2020 r. Niedostępna)

 • lek. med. Schwarz – od 25.05.2020 r. –  wizyty zaplanowanych pacjentów oraz wizyty kontrolne poszpitalne

 

 

 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

 • lek. med. Bokun
 • dr n. med. Gurynowicz
 • lek. med. Kozerski
 • dr n. med. Kujawa
 • lek. med. Machczyński
 • lek. med. Stoiński

Pacjentki ginekologiczne będące w kontynuacji leczenia – możliwość teleporady.

 Wizyty w Poradni – po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Posiadamy:

 • oddziały pediatryczne dla niemowląt, dzieci młodszych i dzieci starszych,

 • oddziały profilowane:

 • Oddział Wewnętrzny Hematologiczny

 • Obserwacyjno-Zakaźny

 • Pododdział Kardiologiczny i Neurologiczny

 • Oddział Noworodkowy

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej

 • oddziały zabiegowe:

 • Chirurgiczny i Leczenia Oparzeń

 • Laryngologiczny

 • Ortopedyczny i Traumatologii Narządu Ruchu

423

łóżka do dyspozycji pacjentów

32 tys.

pacjentów rocznie przyjmowanych na oddziały

19

poradni specjalistycznych dla dzieci i młodzieży

90 tys.

pacjentów rocznie przyjmowanych przez poradnie

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.