Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka ul. Wrzoska 12022-05-24T15:58:14+00:00

Oddziały Szpitalne ul. Adama Wrzoska 1

Kontakt

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

  • ul. Adama Wrzoska 1
    60-663 Poznań

  • centrala: +48 61 616 20 00

Lokalizacja

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.