Oddziały Szpitalne Nowowiejskiego 56/582017-11-13T17:34:34+00:00

Oddziały Szpitalne ul. Nowowiejskiego 56/58

Kontakt

Spital Św. Józefa

  • ul. Nowowiejskiego 56/58
    61-734 Poznań

  • centrala: +48 61 852 44 91

Lokalizacja

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.