Blok Operacyjny2022-01-03T09:10:18+00:00

Blok Operacyjny

Lokalizacja

Szpital św. Józefa

  • ul. Krysiewicza 7/8
    61-825 Poznań

Blok Operacyjny

W SZOZ Nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu, przy ul. Krysiewicza 7/8 znajduje się Blok Operacyjny składający się z:

  • dwóch sal operacyjnych,

  • jednej sali diagnostyczno- zabiegowej,

  • sali wybudzeń, do której trafiają dzieci bezpośrednio po wykonanych zabiegach.

Kierownik Bloku Operacyjnego

dr n. med. Marek Kolaśniewski

Zakres działalności

W ciągu roku wykonujemy ponad 3 tysiące zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii w tym chirurgii plastycznej, urologii, ortopedii oraz laryngologii.

Blok operacyjny jest wyposażony w nowoczesną aparaturę, potrzebną do wykonywania operacji u dzieci, bezpiecznego ich usypiania oraz opieki w okresie pooperacyjnym.

Blok Operacyjny jest utrzymywany w stanie stałego pogotowia operacyjnego, aby w razie nagłej potrzeby personel, instrumentarium, bielizna i sprzęt były przygotowane do bezzwłocznego wykonania zabiegu operacyjnego.