Oddział Chirurgii i Leczenia Oparzeń2024-03-04T09:16:30+00:00

Oddział Chirurgii i Leczenia Oparzeń

Lokalizacja

Wielkopolskie Centrum Pediatrii, poziom +1

 • ul. Adama Wrzoska 1
  60-663 Poznań

Kierownictwo Oddziału

dr n. med. Anna Jażdżewska
Kierownik Oddziału

Edyta Wygryz
Pielęgniarka Oddziałowa

Kontakt

Kierownik oddziału:

 • +48 61 616 21 00

Dyżurka lekarska :

 • +48 61 616 21 09
  +48 61 616 21 10
  +48 61 616 21 11
  +48 61 616 21 12

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • +48 61 616 21 05

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zgłoszenia

 • Zgłoszenia

W celu ustalenia terminu przyjęcia do szpitala można zgłaszać się:

 • osobiście:
  poniedziałek – piątek w godzinach 12:00 – 14:00
  Sekretariat Oddziału Chirurgii i Leczenia Oparzeń (poziom +1)

Planowany termin przyjęcia podawany jest, o ile to jest możliwe, w momencie zgłoszenia, jeżeli nie ma możliwości podania terminu przyjęcia w momencie zgłoszenia (w celu ustalenia terminu konieczna jest konsultacja z lekarzem), pacjent zostanie poinformowany o planowanym terminie przyjęcia telefonicznie.

 • Do przygotowania

 • Do przygotowania

Do planowych zabiegów operacyjnych kierowani są pacjenci, u których nie jest konieczne wykonanie zabiegu w trybie pilnym. Właściwe przygotowanie do zabiegu ma na celu zminimalizowanie u państwa dziecka możliwych powikłań związanych ze znieczuleniem, zabiegiem operacyjnym jak również umożliwia szybszy powrót do pełnego zdrowia. Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do poniższych zaleceń:

 • w dniu zabiegu dziecko nie może posiadać cech świeżej infekcji (gorączka, katar, kaszel itp.)

 • dziecko nie może być poddane żadnym szczepieniom na 2 tygodnie przed planowanym terminem

 • w okresie 2 tygodni przed datą planowanego przyjęcia dziecko nie może otrzymywać antybiotyków

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się do Izby Przyjęć, Wielkopolskie Centrum Pediatrii, poziom 0, w godzinach 7:30-11:00.

Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna ustawowego (rodzica). 

Do przyjęcia do Szpitala niezbędne jest podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

W dniu przyjęcia dziecko nie musi być na czczo.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń >>

O oddziale

Oddział leczy dzieci z całego Województwa Wielkopolskiego z powodu stanów nagłych jak urazy kończyn, jamy brzusznej, klatki piersiowej i oparzeń łącznie z oparzeniami rozległych okolic ciała wraz z oparzeniami elektrycznymi. Leczymy też oparzenia chemiczne przewodu pokarmowego. Podczas leczenia oparzeń stosujemy najnowocześniejsze rodzaje opatrunków i usuwania martwicy.

Zakres działalności

W ramach ostrego dyżuru

prowadzimy operacje jamy brzusznej z powodu ostrego zapalenia wyrostka, wgłobienia jelita lub niedrożności.

Wykonujemy planowe zabiegi

z zakresu podstaw chirurgii dziecięcej jak wnętrostwo, przepukliny powłok ciała, stulejka, żylaki powrózka nasiennego.

Zabiegi chirurgiczne przeprowadzane są za pomocą technik tradycyjnych i często też laparoskopowych.

Prowadzimy leczenie zachowawcze

naczyniaków u dzieci Propranololem jak i zabiegowe laserem.

W leczeniu złamań

stosujemy zespolenia śródszpikowe, niezwykle pomocne we wcześniejszym uruchamianiu pacjenta. Już podczas pobytu w oddziale po operacji włączamy usprawnianie pod czujnym okiem rehabilitantów.

Dzięki obecności chirurga plastycznego

wykonujemy zabiegi z zakresu wad rozszczepowych wargi i podniebienia, korekty odstających uszu, jako jeden z niewielu szpitali w Polsce przeprowadzamy zabiegi opadających powiek u dzieci.

We współpracy chirurgów z chirurgiem plastykiem prowadzimy usuwanie szpecących zmian skórnych jak i znamion u dzieci.

Prowadzimy  leczenie rozległych ran zmiażdżeniowych,

w leczeniu których wykorzystujemy techniki przeszczepów skórnych i plastyki płatów skórnych.

Prowadzimy leczenie zachowawcze

naczyniaków u dzieci Propranololem jak i zabiegowe laserem.

Poszerzyliśmy ofertę o zabiegi z zakresu urologii dziecięcej,

pomagające w diagnostyce wad układu moczowego – cystoskopia, operacje urologii dziecięcej – wodonercza i moczowodu olbrzymiego oraz leczenie pęcherza neurogennego w postaci podawania Botoxu do pęcherzowo.

Współpraca chirurga plastyka i urologa w zakresie wad cewki moczowej – leczenie operacyjne spodziectwa.

Planujemy poszerzenie możliwości operacyjnych o zabiegi z zakresu neurochirurgii jak wady czaszki – plastyki czaszki i wady kręgosłupa – kotwiczenie rdzenia kręgowego, usuwanie zmian czaszki.

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy:

 • okulistę

 • dermatologa

 • alergologa

 • chirurga

 • pulmonologa

 • gastroenterologa

Szpital zapewnia  dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Oceń nas