Oddział Laryngologii2023-06-23T12:38:17+00:00

Oddział Laryngologii

Lokalizacja

Wielkopolskie Centrum Pediatrii; poziom +2

 • ul. Adama Wrzoska 1
  60- 663 Poznań

Kierownictwo Oddziału

Dariusz Łuniewicz
Kierownik Oddziału

Joanna Wierzbicka
Pielęgniarka Oddziałowa

Kontakt

Sekretariat Oddziału:

 • +48 61 616 22 50

Dyżurka lekarska:

 • +48 61 616 22 56
  +48 61 616 22 57
  +48 61 616 22 58

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • +48 61 616 22 54

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zgłoszenia

 • Zgłoszenia

Zapisy do przyjęcia planowego odbywają się telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną.

ZAPISY TELEFONICZNE ORAZ UDZIELANIE WSZELKICH INFORMACJI ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH 12-14.

 • osobiście
  zapisów dokonuje się w placówce oddziału przy ul. Wrzoska 1, poziom +2

 • Do przygotowania

 • Do przygotowania

Do planowych zabiegów operacyjnych kierowani są pacjenci, u których nie jest konieczne wykonanie zabiegu w trybie pilnym. Właściwe przygotowanie do zabiegu ma na celu zminimalizowanie u państwa dziecka możliwych powikłań związanych ze znieczuleniem, zabiegiem operacyjnym jak również umożliwia szybszy powrót do pełnego zdrowia.

Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do poniższych zaleceń:

 • w dniu zabiegu dziecko nie może posiadać cech świeżej infekcji (gorączka, katar, kaszel itp.),

 • dziecko nie może być poddane żadnym szczepieniom na 2 tygodnie przed planowanym terminem,
 • w okresie 2 tygodni przed datą planowanego przyjęcia dziecko nie może otrzymywać antybiotyków,

Należy zabrać ze sobą również ważne skierowanie do szpitala na pdostawie którego dokonana została rejestracja.

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się do Izby Przyjęć poziom 0, w godzinach 10:00 – 11:00.

Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna ustawowego (rodzica).

Do przyjęcia do Szpitala niezbędne jest podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

Dziewczynki przyjmowane do planowanego zabiegu nie mogą być w trakcie krwawienia miesiączkowego.

W dniu przyjęcia dziecko nie musi być na czczo.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>

Zakres działalności

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci do 18 roku życia z zakresu laryngologii, w tym:

 • zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego

 • zabiegi w zakresie zatok obocznych

 • zabiegi w zakresie nosa

 • zabiegi w zakresie jamy ustnej

 • zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego

 • zabiegi endoskopowe krtani, tchawicy, oskrzeli i przełyku, w tym zabiegi usuwania ciał obcych w tych rejonach

 • diagnostyka audiologiczna

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy:

 • okulistę

 • dermatologa

 • alergologa

 • chirurga

 • pulmonologa

 • gastroenterologa

Szpital zapewnia  dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Oceń nas