Oddział Laryngologii2024-03-04T09:17:13+00:00

Oddział Laryngologii

Lokalizacja

Wielkopolskie Centrum Pediatrii; poziom +2

 • ul. Adama Wrzoska 1
  60- 663 Poznań

Kierownictwo Oddziału

Dariusz Łuniewicz
Kierownik Oddziału

Joanna Wierzbicka
Pielęgniarka Oddziałowa

Kontakt

Sekretariat Oddziału – Magdalena Baranowska:

Dyżurki lekarskie:

 • +48 61 616 22 56
  +48 61 616 22 57
  +48 61 616 22 58

Punkty pielęgniarskie:

 • +48 61 616 22 52
  +48 61 616 22 53

Kierownik Oddziału – lek. med Dariusz Łuniewicz:

 • +48 61 616 22 55

Zastępca Kierownika Oddziału – dr n. med. Karolina Simon:

 • +48 61 616 22 56

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Joanna Wierzbicka:

 • +48 61 616 22 54

Lekarze Oddziału Laryngologicznego:

dr n. med. Jacek Pawlik
lek. med. Elżbieta Mniszak-Ćwiklińska
lek. med. Katarzyna Adamska
lek. med. Agnieszka Koligat-Seitz
lek. med. Magdalena Łęgowicz
lek. med. Lidia Siejak
lek. med. Tomasz Matukiewicz
lek. med. Mikołaj Marzyński

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zgłoszenia

 • Zgłoszenia

W celu ustalenia terminu przyjęcia do szpitala można zgłaszać się:

 • osobiście: 
  poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 14:00
  Sekretariat Oddziału Laryngologii (poziom +2)

Planowany termin przyjęcia podawany jest, o ile to jest możliwe, w momencie zgłoszenia, jeżeli nie ma możliwości podania terminu przyjęcia w momencie zgłoszenia (w celu ustalenia terminu konieczna jest konsultacja z lekarzem), pacjent zostanie poinformowany o planowanym terminie przyjęcia telefonicznie.

 • Do przygotowania

 • Do przygotowania

Do planowych zabiegów operacyjnych kierowani są pacjenci, u których nie jest konieczne wykonanie zabiegu w trybie pilnym. Właściwe przygotowanie do zabiegu ma na celu zminimalizowanie u państwa dziecka możliwych powikłań związanych ze znieczuleniem, zabiegiem operacyjnym jak również umożliwia szybszy powrót do pełnego zdrowia.

Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do poniższych zaleceń:

 • w dniu zabiegu dziecko nie może posiadać cech świeżej infekcji (gorączka, katar, kaszel itp.),

 • dziecko nie może być poddane żadnym szczepieniom na 2 tygodnie przed planowanym terminem,
 • w okresie 2 tygodni przed datą planowanego przyjęcia dziecko nie może otrzymywać antybiotyków,

Należy zabrać ze sobą również ważne skierowanie do szpitala na pdostawie którego dokonana została rejestracja.

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna ustawowego (rodzica).

Do przyjęcia do Szpitala niezbędne jest podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

Dziewczynki przyjmowane do planowanego zabiegu nie mogą być w trakcie krwawienia miesiączkowego.

W dniu przyjęcia dziecko nie musi być na czczo.

 1. Pacjent do przyjęcia przychodzi na godz. 10:00 rano poziom „0’’ izba przyjęć planowych.

Rodzic / opiekun prawny może opuścić oddział i pozostawić pacjenta pod opieką personelu oddziału dopiero po uprzednim badaniu i rozmowie z lekarzem anestezjologiem oraz po podpisaniu wymaganych dokumentów, zgód.

 1. Pacjent do przyjęcia przychodzi zdrowy, bez cech infekcji.
 2. Pacjent do przyjęcia może zjeść lekkie śniadanie i przyjąć płyny – wskazane jest picie wody!!!
 3. Pacjent po pobraniu krwi na oddziale otrzymuje obiad.
 4. Prosimy zadbać o stan higieniczny pacjenta, czyste, krótkie i niepomalowane paznokcie, tipsy, kolczyki usunięte.
 5. Do szpitala zabieramy przybory toaletowe, strój na przebranie (piżama, T-shirt, spodenki itp. Książeczka zdrowia, ewentualne wyniki badań np. RTG, tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, jeśli takowe posiada.
 6. Nie!!! Wykonujemy szczepień na 14 dni przed planowanym zabiegiem.
 7. Musi upłynąć minimum 14 dni od infekcji leczonej antybiotykiem
 8. Na 14 dni przed planowanym zabiegiem nie podajemy pacjentowi żadnych leków np. Antybiotyki

Pacjent może przyjmować tylko te leki, które zostały zlecone przez lekarza specjalistę, u którego pacjent się leczy, wtedy nie przerywamy podawania takiego leku i w oryginalnym opakowaniu zabieramy ze sobą na oddział. Dodatkowo rodzic / opiekun zobowiązany jest do dostarczenia od danego specjalisty zaświadczenia o braku przeciwwskazań do znieczulenia oraz zabiegu operacyjnego.

 1. O przyjmowanych lekach na stałe prosimy poinformować lekarza w chwili przyjęcia do szpitala.
 2. Skierowanie wystawione metodą tradycyjną ,,papierowe’’ bez e-kodu należy w ciągu 14 dni dostarczyć do działu ruchu chorych na 5 piętrze tel. 61 61 622 529, 61 61 622 556
 3. W oddziale laryngologicznym są sale jednoosobowe z rozkładanym fotelem dla rodzica / opiekuna. Posiłki rodzic / opiekun ma możliwość zakupienia posiłku dla siebie na poziomie -1 w kantynie szpitalnej.
 4. W przypadku choroby dziecka prosimy poinformować oddział laryngologiczny telefonicznie 61 6162250 lub mailowo laryngologia@szoz.pl   o niestawieniu sią na planowany termin oraz przesłać zaświadczenie od lekarza o chorobie dziecka.
 5. Chęć otrzymania opieki nad dzieckiem za pobyt szpitalny (L4) zgłaszamy w dniu przyjęcia lekarzowi, otrzymają państwo stosowny druk do wypełnienia
 6. Opieka za pobyt w szpitalu (l4) przysługuje tylko rodzicowi/opiekunowi, który przebywa z pacjentem 24h w oddziale, w innej sytuacji przysługuje tylko opieka poszpitalna.
 7. Rodzic / opiekun przebywający z pacjentem w oddziale 24h w dniu wypisu podpisuje oświadczenie o pobycie, które dołączone zostaje do historii choroby pacjenta.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>

Zakres działalności

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci do 18 roku życia z zakresu laryngologii, w tym:

 • zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego

 • zabiegi w zakresie zatok obocznych

 • zabiegi w zakresie nosa

 • zabiegi w zakresie jamy ustnej

 • zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego

 • zabiegi endoskopowe krtani, tchawicy, oskrzeli i przełyku, w tym zabiegi usuwania ciał obcych w tych rejonach

 • diagnostyka audiologiczna

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy:

 • okulistę

 • dermatologa

 • alergologa

 • chirurga

 • pulmonologa

 • gastroenterologa

Szpital zapewnia  dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Oceń nas