Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu2023-01-18T12:25:32+00:00

Oddział Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu

Lokalizacja

Wielkopolskie Centrum Pediatrii

poziom +4

 • ul. Adama Wrzoska 1

  60-663 Poznań

Kierownictwo Oddziału

Michał Maciejewski

Kierownik Oddziału

Małgorzata Kromska

Pielęgniarka Koordynująca

Kontakt

 • Pielęgniarka koordynująca:

  kom. +48 539 976 518

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zgłoszenia

 • Zgłoszenia

Zapisy do przyjęcia planowego odbywają się telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną.

 • osobiście w sekretariacie oddziału

  Wielkopolskie Centrum Pediatrii poziom +4

 • Do przygotowania

 • Do przygotowania

Na przyjęcie prosimy przygotować:

 • numer pesel pacjenta

 • potwierdzenie dostarczenia lub przesłania oryginału skierowania do Szpitala

 • książeczkę zdrowia dziecka

 • poranną próbkę moczu

 • wyniki dotychczasowych badań (MR, rtg na dowolnym nośniku, itp.)

 • wypisy z poprzednich hospitalizacji

 • wszelkie dokumenty dotyczące schorzenia podstawowego i chorób współistniejących

 • dokumentację dotyczącą przebiegu choroby

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się do Izby Przyjęć  o godzinie 07:00.

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka, ul. Wrzoska 1

Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności przedstawiciela ustawowego (rodziców). 

W przypadku schorzeń współistniejących konieczne jest posiadanie w chwili przyjęcia opinii konsultanta/specjalisty o braku p/wskazań lub Jego zaleceniach w aspekcie planowanego zabiegu operacyjnego.

W dniu przyjęcia dziecko nie musi być na czczo.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>

Zakres działalności

Oddział Ortopedyczny i Traumatologii Narządu Ruchu zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i urazów narządu ruchu, w tym:

 • urazów układu kostno – stawowego

 • urazów sportowych i ich następstw (staw kolanowy, skokowo – goleniowy) z uwzględnieniem artroskopowej rekonstrukcji więzadeł chrząstki stawowej łąkotek stawu kolanowego

 • stanów zapalnych stawów i kości oraz ich następstw.

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy:

 • okulistę

 • dermatologa

 • alergologa

 • chirurga

 • pulmonologa

 • gastroenterologa

Szpital zapewnia  dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Oceń nas