Zakład Diagnostyki Obrazowej2023-01-03T10:42:13+00:00

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Lokalizacje

 • ul. Wrzoska 1
  60-663 Poznań

 • ul. Jarochowskiego 18
  60-235 Poznań

Zakład Diagnostyki Obrazowej: ul. Wrzoska 1, poziom 0

Pracownia rentgenodiagnostyki II znajduje się w budynku przy ul. Jarochowskiego 18.

UWAGA! WAŻNE! 

Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania RTG/USG tylko w ramach zleceń wewnątrzszpitalnych (na zlecenie oddziałów) oraz dla pacjentów naszych Poradni Specjalistycznych po uprzedniej rejestracji telefonicznej pacjenta pod numerem telefonu:
– RTG +48 61 616 20 77  w godzinach od 8:00 do 16:00
– USG +48 61 616 20 77 w godzinach od 8:00 do 14:00

 

Rejestracja

Ustalenie terminu badania odbywa się wyłącznie telefonicznie lub drogą elektroniczną bez możliwości osobistej wizyty w celu umówienia terminu.

 • drogą elektroniczną ( rejestrując się mailowo prosimy o podanie numeru telefonu do rodzica, oraz nazwy i adresu Przychodni, która wystawiła skierowanie)
  zdo@szoz.pl
  Rejestracja drogą mailową wymaga wypełnienia załącznika:

   [Dane do rejestracji.doc]

  Na adres mailowy zostanie do Państwa wysłany termin wizyty, który jest pierwszym wolnym terminem w Poradni. Informujemy, że nie ma możliwości zmiany wyznaczonego terminu drogą mailową. Jeżeli wyznaczony termin Państwu nie odpowiada prosimy o kontakt telefoniczny.

Informacje o zakładzie

 • Kierownik zakładu

 • Kierownik zakładu

Ewa Wodzińska

 • Kierownik zespołu techników

 • Kierownik zespołu techników

Piotr Majłowski

 • Pracownie

 • Pracownie

W skład zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzą:

 • Pracownia Rentgenodiagnostyki,

 • Pracownia Tomografii Komputerowej,

 • Pracownia Ultrasonografii I,

 • Pracownia Ultrasonografii II.

Pracownia Tomografii Komputerowej realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ.

 

Przygotowanie do badań

Przygotowanie pacjenta do badania Tomografii Komputerowej

Tomografia Komputerowa jest metodą diagnostyczną  wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, pozwalająca na uzyskanie obrazu narządów i tkanek o bardzo dużej dokładności.

Badanie jest bezbolesne. Pacjent leży na stole, wsuwany jest do tunelu aparatu TK. Badanie wymaga bezwzględnego pozostawania w bezruchu w pozycji leżącej i stosowania się do poleceń personelu Pracowni.

Badania TK wykonywane są z lub bez zastosowania środka kontrastowego, o jego podaniu decyduje lekarz radiolog. Środek kontrastowy jest podawany dożylnie, wówczas w celu jego podania  konieczne jest założenie dostępu żylnego (tzw. wenflonu).

ZGODA NA TOMOGRAFIĘ KOMPUTEROWĄ-dzieci

ZGODA NA TOMOGRAFIĘ KOMPUTEROWĄ – dorośli

Przygotowanie pacjenta do badania Rentgenowskiego

Zdjęcie rentgenowskie (Rtg, prześwietlenie), to podstawowa nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej. Pozwala ona na uzyskanie dwuwymiarowych obrazów podczas prześwietlania wiązką promieniowania rentgenowskiego badanej okolicy ciała pacjenta. Badanie rentgenowskie nie są obojętne dla zdrowia. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża. Badanie trwa krótko, jest bezbolesne. W niektórych przypadkach przed rozpoczęciem badania potrzebne jest specjalne przygotowanie pacjenta.

Informacje dla pacjenta – RTG

ZGODA UROGRAFIA-dzieci

ZGODA UROGRAFIA – dorośli

ZGODA CUM-dzieci

ZGODA CUM – dorośli

ZGODA BADANIE KONTRASTOWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO-dzieci

ZGODA BADANIE KONTRASTOWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO – dorośli

ZGODA BADANIE KONTRASTOWE DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO-dzieci

ZGODA BADANIE KONTRASTOWE DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO -dorośli

Przygotowanie pacjenta do badania USG

Badanie  ultrasonograficzne  to  nieinwazyjna  metoda  diagnostyki  obrazowej.  Pozwala  na  uzyskanie  dokładnego obrazu  przekroju  badanej  struktury  lub  narządu w czasie rzeczywistym.  Zasada   działania  USG  opiera  się  na  zjawisku  rozchodzenia (rozpraszania,  odbicia)  się  fali ultradźwiękowej. Metoda jest nieinwazyjna, bezbolesna, całkowicie bezpieczna dla pacjenta.

INFORMACJA DLA PACJENTA I ZASADY PRZYGOTOWANIA DO BADANIA ULTRASONOGRAFICZNEGO

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie:

Przed badaniem:

rozpoznana wcześniej alergia lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe.

 • wyniki wszystkich poprzednich badań

 • skłonność do krwawień (skaza krwotoczna) w przypadku stosowania dożylnych środków kontrastujących

 • ciąża

W czasie badania:

wszelkie nagłe dolegliwości (uczucie klaustrofobii, duszność, zawroty głowy, nudności)

Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania dla pacjentów:

Izby Przyjęć, pacjentów hospitalizowanych w naszym Szpitalu, a także dla pacjentów naszych Poradni Specjalistycznych.

Badania radiologiczne (RTG) zlecane z poziomu przyszpitalnych poradni specjalistycznych, wykonywane są w godzinach od 8:00 do 11:00 od poniedziałku do piątku po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: +48 61 616 20 77

Badania ultrasonograficzne (USG) zlecane z poziomu przyszpitalnych poradni specjalistycznych, wykonywane są we wtorki w godzinach 9:50 – 12:10 po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: +48 61 616 20 77

Odbiór wyników badań:

Z powodu obostrzeń epidemicznych, wyniki badań Tomografii Komputerowej wysyłane są pocztą na adres korespondencyjny podany podczas wizyty.
W razie potrzeby wydania dokumentacji elektronicznej (zdjęcia RTG, badania Tomografii Komputerowej), prosimy o kontakt z Działem Ruchu Chorych pod numerem telefonu: +48 61 616 20 77

Oceń nas