Zakład Elektrodiagnostyki2022-05-24T16:00:33+00:00

Zakład Elektrodiagnostyki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zawiązku ze zmianą lokalizacji, od dnia 30.05.2022 r. – Holtery, Ekg i ABPM z Poradni Kardiologicznej (naszego szpitala) będą zakładane w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka przy ul. Wrzoska 1.

ul. Wrzoska 1

  • ul. Adama Wrzoska 1
    60-663 Poznań

Zakład Elektrodiagnostyki  znajduje się przy ul. Wrzoska 1, poziom +2

Pracownie

W skład Zakładu Elektrodiagnostyki:

  • Pracownia Echokardiografii,

  • Pracownia Prób Wysiłkowych,

  • Pracownia Elektrokardiografii I,

  • Pracownia Elektrokardiografii II,

  • Pracownia Elektroencefalografii.

Kontakt:

  • +48 61 616 22 91

Kierownik

dr n. med. Hanna Górzna-Kamińska

Informacje o zakładzie

Zakład Elektrodiagnostyki

stanowi przede wszystkim zaplecze diagnostyczne dla Oddziału Dzieci Starszych, realizującego świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej.

Wykonuje badania na rzecz pacjentów: Izby Przyjęć, pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, pacjentów Poradni Kardiologicznej dla dzieci działającej w strukturze Szpitala, a także dla pacjentów z zewnątrz: ze skierowaniem od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy z poradni specjalistycznych jak i innych Szpitali, które podpisały z naszą jednostką umowy na świadczenie usług z zakresu usług diagnostycznych.

Wykonywane badania:

EKG

Elektrokardiogram to zapis potencjałów czynnościowych serca. Dostarcza wielu cennych informacji o stanie układu krążenia.

Badanie jest bezpieczne, bezbolesne – może być wykonywane od pierwszych godzin życia i wielokrotnie powtarzane. Sześć elektrod przedsercowych przykleja się na klatkę piersiową (mocuje paskiem lub przyssawkami) a cztery elektrody kończynowe mocuje się klipsami wokół kostek i nadgarstków.

Badany musi być przez chwile spokojny. Dlatego mile widziana jest ulubiona przytulanka, zabawka. Najmłodsze dzieci mogą być w czasie badania karmione.

HOLTER

Rejestracja całodobowa, a nawet kilkudniowa zapisu EKG (dysponujemy rejestratorami do 7 dni pracy).

Pacjent ma przyklejane na klatce piersiowej elektrody połączone przewodami z małym rejestratorem (pudełeczko z kartą pamięci i bateryjką- zawieszone na pasku). Takiego układu nie można rozłączyć, nie można go zmoczyć. Po wczytaniu do komputera danych z karty pamięci, zapis EKG jest analizowany.

Pacjent prowadzi godzinowy dzienniczek zdarzeń co dodatkowo pozwala na szczegółową analizę. W dzienniczku notuje się: emocje, odpoczynek, zażywane leki. Mając te dane możemy porównać jak w określonych sytuacjach wyglądał zapis EKG.

W czasie badania nie powinno się korzystać z telefonu komórkowego, przechodzić przez bramki elekromagnetyczne (powoduje to zakłócenia i zapis może nie nadawać się do oceny i badanie trzeba będzie powtórzyć).

ECHOKARDIOGRAFIA

Ultrasonografia serca (usg serca, echo) to badanie oparte na wykorzystaniu odbicia fal ultradźwiękowych. Pokazuje bardzo dokładnie budowę i pracę poszczególnych części serca. Podobnie jak EKG jest badaniem nieinwazyjnym, nie obciążającym chorego, może więc bez szkody być powtarzane wielokrotnie od pierwszego dnia życia.

Głowicę badającą pokrytą hipoalergicznym żelem przykłada się w określone okolice klatki piersiowej, nadbrzusza, szyi, nad mostkiem, dla uzyskania odpowiednich projekcji echokardiograficznych.

W czasie wykonywania badania musimy uzyskać chwile spokoju, dlatego u najmłodszych dzieci badanie trwa dłużej, wymaga cierpliwości i pomocy opiekunów dziecka.

PRÓBA WYSIŁKOWA

To marsz na bieżni z ciągłą rejestracją zapisu EKG i pomiaru ciśnienia tętniczego krwi co 3 minuty, po którym następuje faza odpoczynku- całość trwa ok 30 min.

Próbę u dzieci wykonuje się w warunkach szpitalnych po zabezpieczeniu kontaktu z żyłą (venflon zakładany jest na oddziale, gabinet wyposażony jest w defibrylator, leki pierwszej pomocy). Zaleca się strój sportowy, wygodny, buty na grubej podeszwie (dzieci skarżą się na twarde podłoże bieżni). Choroba infekcyjna wyklucza możliwość badania.

Próba pozwala określić wielkość i charakter wysiłku jaki może bezpiecznie wykonać badany. Na podstawie uzyskanych wartości i porównaniu ich z masą ciała i wiekiem możemy ocenić tolerancję wysiłku.

ABPM

To wielogodzinny zapis ciśnienia tętniczego krwi, wykonywany przede wszystkim u dzieci w wieku szkolnym (od 6-7 roku życia, gdyż pacjent musi się odpowiednio zachować w czasie pomiaru).

Na ramię dziecka zakłada się mankiet, a rejestrator notuje wartości ciśnienia. W ciągu dnia pomiar co 30 min i w nocy co godzinę. Ważne by w czasie pomiaru gdy pompowany jest mankiet pacjent wyprostował i rozluźnił rękę, gdy idzie przystanął, zaprzestał wykonywania jakichkolwiek czynności. W przeciwnym razie pomiar trwa długo, zdarza się, że aparat dopompowuje powietrze, ręka jest długo ściśnięta, a gdy przekroczony jest limit czasowy pomiar nie jest analizowany.

Równocześnie, prosimy o prowadzenie dzienniczka zdarzeń, gdzie pacjent notuje: wysiłek , napięcie emocjonalne, pobierane leki, czas odpoczynku. Z zarejestrowanych wartości możemy odczytać wielkość i charakter nadciśnienia a także odpowiedź na stosowane leczenie.

EEG

Elektroencefalografia jest jednym z podstawowych badań pozwalających ocenić czynności mózgu. Jest badaniem nieinwazyjnym, nieobciążającym chorego, może być powtarzane wielokrotnie od pierwszego dnia życia. Pacjent kładzie się na kozetce lub siedzi na fotelu. Ma zakładany na głowę czepek, do którego podłączanych jest 21 elektrod. Zapis EEG trwa około 20 minut.

W czasie badania wykonuje się próby z zamykaniem i otwieraniem oczu,   fotostymulacją i hiperwentylacją. Małe dzieci muszą spać, bo badanie wymaga leżenia nieruchomo z zamkniętymi oczami (należy zabrać przytulankę, butelkę z piciem). Dziecko jest wybudzane ze snu na oddziale wcześnie rano i zasypia w Pracowni, po założeniu czepka. Badanie można nagrać na płycie CD.

Oceń nas