Izba przyjęć2022-08-29T13:20:05+00:00

Izba Przyjęć

Całodobowy dyżur

Izba Przyjęć SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu prowadzi całodobowy dyżur dla pacjentów do 18 roku życia w stanie nagłego zagrożenia życia bądź nagłego pogorszenia zdrowia.

Lokalizacja

ul. Adama Wrzoska 1

60-663 Poznań

Kierownictwo Izby Przyjęć

dr n. med. Joanna Mitkowska
Kierownik Izby Przyjęć

dr n. o zdr. Krystyna Gontko- Romanowska
Zastępca Kierownika Izby Przyjęć

Kontakt

Rejestracja

 • +48 61 616 20 10
  +48 61 616 20 11
  +48 61 616 20 12

Gabinet Pediatryczny

 • +48 61 616 20 55

Gabinet Chirurgiczny

 • +48 61 616 20 59

Kierownik Izby Przyjęć
Pielęgniarka Oddziałowa

 • +48 61 616 20 54

Ważne informacje

 • Zakres świadczeń

 • Zakres świadczeń

Izba Przyjęć udziela świadczeń medycznych w stanie nagłego zagrożenia zdrowia polegającego na nagłym lub przewidywalnym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

 • Personel

 • Personel

Personel Izby Przyjęć stanowią: 

 • lekarze

 • pielęgniarki

 • ratownicy medyczni.

 • rejestratorki medyczne

Zapleczem konsultacyjnym dla Izby Przyjęć są lekarze wszystkich oddziałów szpitalnych, zwłaszcza z Oddziału Chirurgii i Leczenia Oparzeń oraz z Oddziału Laryngologicznego.

 • Uwaga!

 • Uwaga!

Izba Przyjęć nie świadczy usług z zakresu:

 • Poradni Lekarza Rodzinnego
  (leczenie chorób nie zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu, diagnostyki, kontroli, prowadzenia dziecka chorego)

 • Gabinetu Zabiegowego
  (zmiany opatrunku, wykonywanie iniekcji, wyjmowania szwów, zdejmowania gipsu)

Numery telefonów pod którymi można całodobowo uzyskać informację w związku z realizacją
„Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019- 2023” od 29 kwietnia 2022r. :

– Oddział Dzieci Starszych II :

Dyżur lekarski  +48 61 61 62 587

Dyżur pielęgniarski +48 61 61 62 580

– Izba Przyjęć: +48 61 61 62 050

Galeria

Całodobowy dyżur

Izba Przyjęć SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu prowadzi całodobowy dyżur dla pacjentów do 18 roku życia w stanie nagłego zagrożenia życia bądź nagłego pogorszenia zdrowia.