Szpitale i Poradnie Położniczo-Ginekologiczne2022-12-05T14:19:34+00:00

Placówki

Szpital

Szpital św. Rodziny

 • ul. Jarochowskiego 18
  60-235 Poznań

 • centrala: +48 61 866 50 12

Oddziały:

Przychodnia

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna:

 • ul. Niegolewskich 29
  60-235 Poznań

 • centrala: +48 61 866 50 12

Poradnie:

Szpital

Szpital św. Rodziny

 • ul. Jarochowskiego 18
  (WEJŚCIE OD ULICY BOGUSŁAWSKIEGO)
  60-235 Poznań

 • centrala: +48 61 866 50 12

Oddziały:

Przychodnia

Przychodnia Położniczo-Ginekologiczna:

 • ul. Niegolewskich 29
  60-235 Poznań

 • centrala: +48 61 866 50 12

Poradnie:

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń >>
Oceń nas