Oddział Noworodkowy2018-02-14T13:57:40+00:00

Oddział Noworodkowy

Lokalizacja

Szpital św. Rodziny

 • ul. Jarochowskiego 18
  60-235 Poznań

 • centrala: 61 866 50 12

Kierownictwo Oddziału

Anna Kunze-Bielecka
Kierownik Oddziału

Emilia Sobkowiak
Pielęgniarka Oddziałowa

Zastępca kierownika Oddziału:
Tomasz Bączyk

Kontakt

Kierownik Oddziału:

 • 61 838 71 44

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • 61 838 71 46

Zastępca kierownika Oddziału

 • 61 838 71 44

Dyżurka lekarska

 • 61 838 71 28

O oddziale

Oddział Noworodkowy jest oddziałem II stopnia referencyjności.

Na oddziale znajdują się:

 • sale opieki pośredniej i ciągłej (dla dzieci wymagających obserwacji),

 • sala intensywnej opieki medycznej (dla dzieci przedwcześnie urodzonych i/lub wymagających intensywnej opieki)

 • sale w systemie rooming-in (dziecko przebywa cały czas z mamą).

Rocznie w naszym szpitalu przychodzi na świat ok 2500 dzieci.

Szpital posiada niezbędny sprzęt do opieki i diagnostyki wszystkich dzieci:

 • inkubatory otwarte i zamknięte,

 • respiratory, Infant Flow,

 • monitory, pulsoksymetry,

 • lampy do fototerapii,

 • aparat do USG i RTG,

 • aparat USG z opcją wykonania echokardiografii,

 • fotele do kangurowania.

Dziećmi opiekuje się doświadczony personel medyczny. W ramach opieki nad dziećmi ściśle współpracujemy z lekarzami specjalistami w zakresie kardiologii, chirurgii, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, ortopedii i genetyki oraz z psychologami.

Zapewniamy:

 • szczepienia,

 • testy przesiewowe w kierunku rzadkich chorób genetycznych i metabolicznych,

 • badanie słuchu,

 • badania obrazowe USG i RTG,

 • pełną diagnostykę,

Dziećmi opiekuje się doświadczony personel medyczny. W ramach opieki nad dziećmi ściśle współpracujemy z lekarzami specjalistami w zakresie kardiologii, chirurgii, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, ortopedii i genetyki oraz z psychologami.

Jesteśmy pierwszym szpitalem w Poznaniu, który wprowadził ultrasonograficzne badania przesiewowe (USG przezciemieniowe i brzucha). Badania te wykonujemy wszystkim noworodkom przy współpracy z doświadczonymi lekarzami specjalistami w zakresie radiologii.

Współpracujemy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy wykonując przesiewowe badania słuchu oraz zapewniając nieinwazyjne wsparcie oddechowe chorym noworodkom.

Współpracujemy z wolontariuszami akcji „Ośmiorniczki dla wcześniaków”.

Jesteśmy pierwszym szpitalem w Poznaniu, który wprowadził ultrasonograficzne badania przesiewowe (USG przezciemieniowe i brzucha). Badania te wykonujemy wszystkim noworodkom przy współpracy z doświadczonymi lekarzami specjalistami w zakresie radiologii.

Współpracujemy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy wykonując przesiewowe badania słuchu oraz zapewniając nieinwazyjne wsparcie oddechowe chorym noworodkom.

Współpracujemy z wolontariuszami akcji „Ośmiorniczki dla wcześniaków”.

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Oceń nas