Pododdział Położniczy2017-11-13T18:12:16+00:00

Pododdział Położniczy

Lokalizacja

Szpital św. Rodziny

 • ul. Jarochowskiego 18
  60-235 Poznań

 • centrala: +48 61 866 50 12

Pododdział Położniczy

Po porodzie pacjentki trafiają na pododdział położniczy.

Dla pacjentek po porodach zabiegowych i cięciach cesarskich w oddziale znajdują się sale dwu- i czteroosobowe, każda z dostępem do łazienki i stanowiskiem do przewijania noworodka.

Na pododdziale położniczym znajdują się również dwu- i trzyosobowe sale, tzw. rooming-in, na których mama przebywa z noworodkiem przez cały czas pobytu w szpitalu. Każda sala posiada łazienkę i stanowisko do pielęgnacji noworodka.

W czasie pobytu na pododdziale pacjentka uczona jest technik i zasad karmienia piersią oraz pielęgnacji noworodka.

Położna oddziałowa

mgr Elżbieta Mikołajewska-Król

 • +48 61 838 71 39

Informacje dodatkowe

 • Wymagane dokumenty

 • Wymagane dokumenty

Do szpitala należy zabrać:

 • dokument tożsamości,

 • kartę przebiegu ciąży,

 • wyniki badań laboratoryjnych (informacja o grupie krwi, wynik badania GBS – na obecność paciorkowców z grupy B, wynik badania na obecność antygenu HBS, wynik odczynu Wassermanna – VDSL),

 • dokumentację z dotychczasowego leczenia (karty informacyjne, kartę ciąży, wypisy, konsultacje lekarskie) – jeśli Pacjent posiada.

 • Niezbędnik

 • Niezbędnik

Podczas pobytu w Szpitalu przydatne okazać się mogą:

 • przybory toaletowe/kosmetyki,

 • koszula/piżama/szlafrok,

 • ręczniki,

 • pantofle,

 • klapki pod prysznic.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>

Mama może przebywać ze zdrowym noworodkiem przez całą dobę

lub nakarmione dziecko może oddać na Oddział Noworodkowy pod opiekę personelu.

Mama pozostaje na oddziale do czasu wypisu dziecka.

Badanie i ważenie noworodka odbywa się w obecności matki.

Galeria

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.