Dział Operacyjno-Pooperacyjny2024-06-06T13:44:38+00:00

Dział Operacyjno-Pooperacyjny

Lokalizacja

Szpital św. Rodziny

 • ul. Jarochowskiego 18
  60-235 Poznań

 • centrala: 61 866 50 12

Kierownictwo Oddziału

Anna Olejniczak

Kierownik Działu

Katarzyna Cuprych-Kozica
Zastępca Kierownika Działu

Michał Popkowski
Koordynator Działu

Kontakt

Kierownik Działu:

 • 61 838 71 17

Zastępca Kierownika Działu

 • 61 838 73 65

Galeria

Informacje o dziale

Blok operacyjny

Blok operacyjny znajduje się na drugim piętrze nowego skrzydła szpitala. Składa się z dwóch sal operacyjnych w pełni wyposażonych w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz pokoje do przygotowania pacjenta przed zabiegiem.

Instalacja wentylacyjna – laminarna ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a personelowi komfort pracy.

Wyposażenie i opieka

Na potrzeby bloku operacyjnego zakupiono najnowocześniejszy sprzęt do zabiegów renomowanych firm (STORTZ, EMED, DRÄGER, ERBE).

Nad bezpieczeństwem pacjenta w trakcie całej procedury zabiegowej czuwa wykwalifikowany personel medyczny.

Pacjent po operacji monitorowany jest w sali intensywnego nadzoru anestezjologicznego.

Pacjent przygotowywany do planowego zabiegu operacyjnego powinien zgłosić się do Poradni Anestezjologicznej na 7-14 dni przed ustalonym terminem.

Pacjent powinien posiadać ze sobą:

 • czytelnie wypełnioną i podpisaną ankietę anestezjologiczną;
 • jeśli posiada – aktualne wyniki (sprzed 7 dni) badań laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem TSH, fT3, fT4 – pacjenci z chorobami tarczycy oraz HbA1C – pacjenci z cukrzycą;
 • listę zażywanych leków z dawkami (ewentualnie opakowania);
 • dzienniczek pomiarów ciśnień oraz cukrów – jeżeli pacjent prowadzi;
 • wypisy z poprzednich hospitalizacji;
 • zaświadczenia od specjalistów, jeśli pacjent pozostaje pod opieką lub były wykonywane dodatkowe konsultacje;
 • wyniki badań obrazowych – jeśli były wykonywane;
 • wyniki innych aktualnych badań – EKG, ECHO, Holter;
 • zalecamy także wcześniejsze zapoznanie się z formularzem zgody na znieczulenie i przygotowanie pytań z tym związanych;

Pomoc psychologiczna w Szpitalu Św. Rodziny

W szpitalu

W naszym szpitalu każda pacjentka ma prawo do uzyskania pomocy psychologicznej. Odbywa się to w następujący sposób:

 • o potrzebie rozmowy z psychologiem prosimy poinformować personel Oddziału
 • personel kontaktuje się z psychologiem i zleca konsultację psychologiczną
 • konsultacja psychologiczna odbędzie się w ciągu 24 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby

Godziny pracy psychologów w oddziałach szpitalnych:

poniedziałek – piątek: 8:00-14:30

Po zakończeniu hospitalizacji

Jeśli po zakończeniu hospitalizacji pojawi się potrzeba rozmowy z psychologiem i/lub psychiatrą, można nawiązać kontakt z instytucjami poniżej:

 • Poradnie Zdrowia Psychicznego (w każdej dzielnicy Poznania). Do psychologa ze skierowaniem od dowolnego specjalisty, do psychiatry nie jest wymagane skierowanie (świadczenia w ramach umowy z NFZ).
 • Punkt Interwencji Kryzysowej – ul. Niedziałkowskiego 30, tel. 61 835 48 65, 61 835 48 66 – całodobowo, bezpłatnie, bez skierowania.
 • Poradnia Psychologiczna przy GPSK UM u. Polna 33, Poznań, tel. 61 8419 311 – budynek poradni szpitala. Psycholog przyjmuje w środę g. 12:00 – 15:00. Pomoc bezpłatna, bez skierowania.
Oceń nas