SOR2024-03-18T15:29:28+00:00

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Całodobowy dyżur

Szpitalny Oddział Ratunkowy SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu prowadzi całodobowy dyżur dla pacjentów do 18 roku życia w stanie nagłego zagrożenia życia bądź nagłego pogorszenia stanu zdrowia w wyniku choroby lub urazu, którzy wymagają lub mogą wymagać podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych, aby uniknąć dalszego pogarszania się ich zdrowia. Pacjenci mogą zgłaszać się samodzielnie, przysłani transportem z innej placówki lub transportowani przez Zespoły Ratownictwa Medycznego (w tym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego). Droga dotarcia do SOR nie wpływa na kolejność przyjęć pacjentów.

Lokalizacja

ul. Adama Wrzoska 1

60-663 Poznań

Kierownictwo SOR

lek. Maurycy Biernat
Kierownik SOR

dr n. med. Patryk Konieczka
Zastępca Kierownika SOR

Krystyna Gontko- Romanowska
Koordynator SOR

Kontakt

Rejestracja

 • +48 61 61 62 051

  +48 61 61 62 050

  +48 61 61 62 010

Pielęgniarka Oddziałowa

 • +48 61 616 20 54

Ważne informacje

 • Zakres świadczeń

 • Zakres świadczeń

Każdy pacjent w SOR zostaje oceniony pod kątem występowania stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego i zostaje podjęta decyzja o nadaniu priorytetu przyjęcia przez lekarza zgodnie z pięciostopniową skalą kolorystyczną. Dokładamy wszelkich starań, aby przyjęcie następowało jak najszybciej, ale zwłaszcza w okresach zwiększonej liczby zachorowań na infekcje dróg oddechowych czasy oczekiwania mogą się wydłużać.

SOR jest miejscem pracy lekarzy medycyny ratunkowej. Jest to specjalność lekarska dedykowana diagnostyce i leczeniu stanów nagłych. Ich praca MOŻE być wpierana przez pediatrów, chirurgów dziecięcych i lekarzy innych specjalności, ale zgłaszając się do SOR nie należy oczekiwać badania lekarzy innych niż ratunkowi. Szpitalny Oddział Ratunkowy nie jest bowiem zastępstwem Podstawowej Opieki Zdrowotnej ani Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Lekarz bada każdego pacjenta i na podstawie tego badania stwierdza konieczność interwencji w SOR, przyjęcia na inne oddziały szpitalne lub wydaje zalecenia co do leczenia w domu.

 • Personel

 • Personel

Personel SOR stanowią: 

 • lekarze

 • pielęgniarki

 • ratownicy medyczni.

 • rejestratorki medyczne

Zapleczem konsultacyjnym dla SOR są lekarze wszystkich oddziałów szpitalnych, zwłaszcza z Oddziału Chirurgii i Leczenia Oparzeń oraz z Oddziału Laryngologicznego.

 • Uwaga!

 • Uwaga!

SOR nie świadczy usług z zakresu:

 • Poradni Lekarza Rodzinnego
  (leczenie chorób nie zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu, diagnostyki, kontroli, prowadzenia dziecka chorego)

 • Gabinetu Zabiegowego
  (zmiany opatrunku, wykonywanie iniekcji, wyjmowania szwów, zdejmowania gipsu)

Informacja dla Pacjentów dotycząca Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Pacjenci zgłaszający się na SOR niezwłocznie poddawani są  segregacji medycznej (Triaż), w przebiegu której ich stan zdrowia jest oceniany pod względem ustalenia priorytetu udzielania im świadczeń zdrowotnych i przypisania do jednej z kategorii.

Triaż kończony jest przyznaniem kodu/koloru. Przyznany kolor/kod informuje o przypuszczalnym czasie oczekiwania na poradę lekarską:

Kody kwalifikacji pacjentów:

Kod i kolor Czas działania*
1 – czerwony natychmiast
2 – pomarańczowy do 10 minut
3 – żółty do 60 minut
4 – zielony do 120 minut
5 – niebieski do 240 minut

*- maksymalny czas w którym powinien nastąpić kontakt z lekarzem diagnozującym, po ustaleniu koloru/kodu

W dowolnym czasie przebywania w SOR, każda z osób może zostać przeniesiona ze wstępnie nadanego kodu, do innego (wyższego lub niższego priorytetu) w zależności od dynamiki zmiany stanu ogólnego. Powyższej zmiany dokonuje osoba segregująca, samodzielnie, bądź na zlecenie lekarza dyżurnego.

Kolejność rejestracji nie ma związku z kolejnością wejścia do lekarza. Decyduje ocena stanu zdrowia i przyznany stopień w triażu.

Osoby zakwalifikowane do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

 • w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej zadeklarowanego przez Pacjenta,
 • w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza decyzji o przyjęciu Pacjenta do szpitala lub o odmowie przyjęcia wynosi 24 godziny.

Numery telefonów pod którymi można całodobowo uzyskać informację w związku z realizacją
„Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024- 2028”:

– Oddział Dzieci Starszych II :

Dyżur lekarski +48 61 616 25 87  +48 539 524 955

Dyżur pielęgniarski +48 61 616 25 80

– Szpitalny Oddział Ratunkowy: +48 61 616 20 50

Galeria

Całodobowy dyżur

Szpitalny Oddział Ratunkowy SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu prowadzi całodobowy dyżur dla pacjentów do 18 roku życia w stanie nagłego zagrożenia życia bądź nagłego pogorszenia zdrowia.

Oceń nas