Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej 2018-02-08T13:52:03+00:00

O oddziale

Lokalizacja

Szpital św. Rodziny

 • ul. Jarochowskiego 18
  60-235 Poznań

 • centrala: +48 61 866 50 12

Kierownik Oddziału

dr n. med. Maciej Strzyżowski
Kierownik Oddziału

Barbara Drzastwa
Pielęgniarka Oddziałowa

Zastępca kierownika oddziału:
dr n. med. Paweł Szymanowski

Kontakt

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej:

 • +48 61 866 04 00

Izba Przyjęć Oddziału:

 • +48 61 838 71 93

Zakres działalności

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej zajmuje się diagnostyką i leczeniem układu moczowo-płciowego męskiego i moczowego żeńskiego. Oferuje szeroki zakres procedur diagnostyczno – leczniczych w dziedzinie urologii i onkologii urologicznej przy użyciu nowoczesnego sprzetu endourologicznego i laparoskopowego.

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zapisy

 • Zapisy

Zapisy do przyjęcia planowego odbywają się telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną.

 • osobiście
  na Oddziale Urologicznym przy ul. Jarochowskiego 18
 • Przygotowanie

 • Przygotowanie

Podczas pobytu w Szpitalu przydatne okazać się mogą:

 • przybory toaletowe/kosmetyki

 • koszula, piżama lub szlafrok, pantofle, klapki pod prysznic

 • ręczniki

 • sztućce i kubek

 • leki własne

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Oddziale Urologicznym.

Pacjent przyjmowany do szpitala powinien posiadać:

 • dokument tożsamości

 • dokumentację z dotychczasowego leczenia (karty informacyjne, wypisy, konsultacje lekarskie, ostatnie badania laboratoryjne) – jeśli Pacjent posiada

Ważne informacje

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.