Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej2024-04-23T11:28:44+00:00

O oddziale

Lokalizacja

Szpital św. Rodziny

 • ul. Jarochowskiego 18
  (WEJŚCIE OD STRONY BUGUSŁAWSKIEGO)
  60-235 Poznań

 • centrala: +48 61 866 50 12

Koordynator ds. Leczenia Onkologicznego

Kierownik Oddziału

Marcin Majek
Kierownik Oddziału

Agnieszka Soszyńska
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa

Kontakt

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej:

 • +48 61 866 04 00

Izba Przyjęć Oddziału:

 • +48 61 838 71 93

Poradnia Urologiczna w ramach NFZ

ul. Bogusławskiego 6, 60-214 Poznań

Tel. do rejestracji 61 616 31 99 (Poradnia Urologiczna)

e-mail do rejestracji:
poradniaurologia@szoz.pl
(Poradnia Urologiczna)

Zakres działalności

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej zajmuje się diagnostyką i leczeniem układu moczowo-płciowego męskiego i moczowego żeńskiego. Oferuje szeroki zakres procedur diagnostyczno – leczniczych w dziedzinie urologii i onkologii urologicznej przy użyciu nowoczesnego sprzetu endourologicznego i laparoskopowego.

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zapisy

 • Zapisy

W celu ustalenia terminu przyjęcia do szpitala można zgłaszać się:

 • osobiście:
  Rejestracja, ul. Bogusławskiego 6
  poniedziałek – piątek 7:30 – 14:30

 • telefonicznie:
  +48 61 866 04 00  (poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 14:00)

Planowany termin przyjęcia podawany jest, o ile to jest możliwe, w momencie zgłoszenia, jeżeli nie ma możliwości podania terminu przyjęcia w momencie zgłoszenia (w celu ustalenia terminu konieczna jest konsultacja z lekarzem), pacjent zostanie poinformowany o planowanym terminie przyjęcia telefonicznie.

 • Przygotowanie

 • Przygotowanie

Podczas pobytu w Szpitalu przydatne okazać się mogą:

 • przybory toaletowe/kosmetyki

 • koszula, piżama lub szlafrok, pantofle, klapki pod prysznic

 • ręczniki

 • sztućce i kubek

 • leki własne

informacje dla pacjentów poddawanych procedurom (kliknij i pobierz) 

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Oddziale Urologicznym.

Pacjent przyjmowany do szpitala powinien posiadać:

 • dokument tożsamości

 • dokumentację z dotychczasowego leczenia (karty informacyjne, wypisy, konsultacje lekarskie, ostatnie badania laboratoryjne) – jeśli Pacjent posiada

Informacje na temat przygotowania do zabiegów:

ESWL – PRZYGOTOWANIE

ESWL – (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy), czyli kruszenie kamieni falą uderzeniową generowaną zewnątrzustrojowo. Terapia ta jest najmniej inwazyjną metodą leczenia kamicy układu moczowego. Metoda wykorzystuje falę akustyczną o wysokiej energii, która jest przekazywana na kamień w nerce. Po namierzeniu złogu rozpoczyna się procedura kruszenia, które trwa ok. 30-45 min. Celem tego zabiegu jest rozbicie kamienia na drobne fragmenty, które mogą być wydalone z moczem w ciągu od kilku do kilkunastu dni po zabiegu.

W dzień poprzedzający zabieg możliwe jest normalne spożywanie pokarmów i przyjmowanie płynów, z wyjątkiem napoi gazowanych.

W dniu zabiegu  Pacjent:

 • jest na czczo, ostatni posiłek powinien być spożyty nie później niż 6 godzin przed planowanym zabiegiem
 • przyjmuje stałe leki, popijając niewielką ilością wody niegazowanej, poza lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi    Acard, Polocard itp.                                ***można  skontaktować się z lekarzem rodzinnym ws. stosowanych leków.
 • posiada przy sobie skierowanie do poradni urologicznej iaktualne badania tj. morfologię, APTT, kreatyninę, ogólne badanie moczu,
 • USG jamy brzusznej lub/i TK jamy brzusznej lub/i Rtg przeglądowe jamy brzusznej      lub/i urografię,
 • powinien zabrać min. 1 litr ulubionej wody niegazowanej
 • ze względu na przeciwwskazanie do samodzielnego prowadzenia samochodu  jest z osobą towarzyszącą.
 • urografia – nie starsza niż 3 miesiące,
 • TK jamy brzusznej – nie starsza niż 3 miesiące,
 • RTG przeglądowe lub USG jamy brzusznej – nie starsze niż 3 miesiące,
 • morfologia krwi – nie starsza niż 4 tygodnie,
 • poziom kreatyniny – nie starszy niż 4 tygodnie,
 • wskaźnik krzepnięcia APTT – nie starszy niż 4 tygodnie,
 • ogólne badanie moczu – nie starsze niż 4 tygodnie.

***Powyższe badanie są niezbędne do prawidłowej kwalifikacji Pacjenta do zabiegu ESWL.

Rodzaj zabiegu: Przezkroczowa biopsja fuzyjna

Dokumentacja medyczna wymagana do zabiegu:

– oryginalna płyta z rezonansu magnetycznego

– ksero – opis rezonansu magnetycznego

– ksero – aktualny wynik PSA

– ksero – wyniki histopatologiczne poprzednich biopsji – jeśli były przeprowadzone

– ksero – wynik badania USG TRUS – jeśli było przeprowadzone

Leki przeciwzakrzepowe !!! Leki obniżające krzepliwość krwi np. Xalerto, Eliquis, Aenocumarol, Sintrom, Warfin, Areplex, Clopidogrel etc. należy odstawić na 4-10 dni przed zabiegiem – zależnie od leku. Leki te należy zastąpić zastrzykami. Decyzję o odstawieniu leku podejmuje lekarz prowadzący, lekarz rodzinny POZ w porozumieniu z  lekarzem kardiologiem.

Badania przed zabiegiem: W ciągu dwóch tygodni przed zabiegiem należy wykonać badania krwi tj.

– INR  –   jeżeli pacjent jest obciążony

– APTT – jeżeli pacjent jest obciążony

*** W przypadku odstawienia leków przeciwkrzepliwych badania należy wykonać w dniu poprzedzającym zabieg.

Dzień przed zabiegiem:

– Na 1 dzień przed zabiegiem należy przyjąć  dawkę 500 mg

CIPROFLOKSACYNY (m.in. Cipronex, Cipropol, Ciprinol, Proxacin),  Bactrim  forte  960mg  /Rano i Wieczorem/ lub Cetix 1x dz.

– wykonanie wlewu przeczyszczającego wieczorem /ENEMA/

Dieta poprzedzająca zabieg: – normalna lub lekkostrawna- można zjeść lekkie śniadanie.

***Na 2 godziny przed zabiegiem nie należy oddawać moczu. Płyny należy przyjmować normalnie.

Zalecane jest wypróżnienie w dniu zabiegu.

Golenie miejsca do zabiegu w domu, w dniu zabiegu należy wydepilować miejsca intymne, szczególnie obszar pomiędzy workiem mosznowym, a odbytem.

Co zabrać : Dowód osobisty, oryginał skierowania do Poradni Urologicznej.

Po zabiegu: Po zabiegu może pojawiać się domieszka krwi moczu do 2-3 tygodni i w nasieniu do 2-3 miesięcy. W przypadku ustąpienia krwawienia, po 5 dniach od zabiegu można powrócić do przyjmowania leków przeciwkrzepliwych.

W przypadku wystąpienia gorączki (powyżej 38 st. C), nasilonego krwawienia lub bolesnego zatrzymania moczu należy zgłosić się do szpitala w trybie pilnym. 

Przez 3 tygodnie po zabiegu należy unikać gorących kąpieli, jazdy na rowerze, motorze oraz intensywnego wysiłku fizycznego.

Poradnia Urologiczna

Poradnia Urologiczna przy Szpitalu Św. Rodziny w ramach NFZ.

Adres Poradni: ul. Bogusławskiego 6, 60-214 Poznań

Tel. do rejestracji 616163199 (Poradnia Urologiczna)

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Najczęściej wykonywane procedury

 1. Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) guza pęcherza (TURBT)
 2. Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) guza pęcherza (TURBTiS)
 3. Przezcewkowa elektroresekcja stercza (TURP) standardowa (monopolarna)
 4. Przezcewkowa elektroresekcja stercza bipolarna w 0,9% roztworze NaCl (TURPiS)
 5. Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
 6. Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie sonotrodą lub litoklastem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
 7. Operacja wodniaka jądra
 8. Wycięcie jądra
 9. Uretroskopia i rozcięcie zwężenia cewki (uretrotomia optyczna wewnętrzna)
 10. Przezcewkowe rozcięcie torbieli ujścia moczowodowego (ureterocele)
 11. Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia)
 12. Laparoskopowe oraz otwarte operacje z zakresu onkologi guzów nerek, prostaty oraz moczowodów min:
 • Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną laparoskopowo
 • Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną z dostępu załonowego
 • Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza (z dostępu otwartego oraz laparoskopowo)
 • Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem i fragmentem pęcherza (nefroureterektomia) (z dostępu otwartego oraz laparoskopowo)
 • Klinowa resekcja nerki -NSS – (z dostępu otwartego oraz laparoskopowo)
 • Wycięcie prącia częściowe oraz całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych i głębokich węzłów chłonnych
Oceń nas