Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej2023-11-29T14:09:28+00:00

O oddziale

Lokalizacja

Szpital św. Rodziny

 • ul. Jarochowskiego 18
  (WEJŚCIE OD STRONY BUGUSŁAWSKIEGO)
  60-235 Poznań

 • centrala: +48 61 866 50 12

Koordynator ds. Leczenia Onkologicznego

Kierownik Oddziału

Marcin Majek
Kierownik Oddziału

Barbara Drzastwa
Pielęgniarka Oddziałowa

Zastępca kierownika oddziału:

Kontakt

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej:

 • +48 61 866 04 00

Izba Przyjęć Oddziału:

 • +48 61 838 71 93

Poradnia Urologiczna w ramach NFZ

ul. Bogusławskiego 6, 60-214 Poznań

Tel. do rejestracji 61 616 31 99 (Poradnia Urologiczna)

Zakres działalności

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej zajmuje się diagnostyką i leczeniem układu moczowo-płciowego męskiego i moczowego żeńskiego. Oferuje szeroki zakres procedur diagnostyczno – leczniczych w dziedzinie urologii i onkologii urologicznej przy użyciu nowoczesnego sprzetu endourologicznego i laparoskopowego.

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zapisy

 • Zapisy

Zapisy do przyjęcia planowego odbywają się telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną.

 • osobiście
  na Oddziale Urologicznym przy ul. Jarochowskiego 18
 • Przygotowanie

 • Przygotowanie

Podczas pobytu w Szpitalu przydatne okazać się mogą:

 • przybory toaletowe/kosmetyki

 • koszula, piżama lub szlafrok, pantofle, klapki pod prysznic

 • ręczniki

 • sztućce i kubek

 • leki własne

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Oddziale Urologicznym.

Pacjent przyjmowany do szpitala powinien posiadać:

 • dokument tożsamości

 • dokumentację z dotychczasowego leczenia (karty informacyjne, wypisy, konsultacje lekarskie, ostatnie badania laboratoryjne) – jeśli Pacjent posiada

Poradnia Urologiczna

Poradnia Urologiczna przy Szpitalu Św. Rodziny w ramach NFZ.

Adres Poradni: ul. Bogusławskiego 6, 60-214 Poznań

Tel. do rejestracji 616163199 (Poradnia Urologiczna)

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Najczęściej wykonywane procedury

 1. Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) guza pęcherza (TURBT)
 2. Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) guza pęcherza (TURBTiS)
 3. Przezcewkowa elektroresekcja stercza (TURP) standardowa (monopolarna)
 4. Przezcewkowa elektroresekcja stercza bipolarna w 0,9% roztworze NaCl (TURPiS)
 5. Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
 6. Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie sonotrodą lub litoklastem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
 7. Operacja wodniaka jądra
 8. Wycięcie jądra
 9. Uretroskopia i rozcięcie zwężenia cewki (uretrotomia optyczna wewnętrzna)
 10. Przezcewkowe rozcięcie torbieli ujścia moczowodowego (ureterocele)
 11. Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia)
 12. Laparoskopowe oraz otwarte operacje z zakresu onkologi guzów nerek, prostaty oraz moczowodów min:
 • Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną laparoskopowo
 • Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną z dostępu załonowego
 • Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza (z dostępu otwartego oraz laparoskopowo)
 • Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem i fragmentem pęcherza (nefroureterektomia) (z dostępu otwartego oraz laparoskopowo)
 • Klinowa resekcja nerki -NSS – (z dostępu otwartego oraz laparoskopowo)
 • Wycięcie prącia częściowe oraz całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych i głębokich węzłów chłonnych
Oceń nas