Wypowiedzenie Układu Zbiorowego- Komunikat.

Komunikat dotyczący wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Informujemy, że w dniu 30.12.2019 roku odbyło się spotkanie Dyrekcji Szpitala z przedstawicielami wszystkich Związków Zawodowych funkcjonujących na terenie placówki, odnośnie wypowiedzenia Układu Zbiorowego. Dyrekcja złożyła oświadczenie mówiące o wypowiedzeniu. Każdy przedstawiciel potwierdził jego odbiór. O fakcie został poinformowany Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu.

Obowiązujący ZUZP został wypowiedziany przez pracodawcę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Do czasu zawarcia przez strony nowego Układu, przez okres trzech lat obowiązuje Układ dotychczasowy. Wszystko co gwarantuje Układ jest zachowane przez ten okres. Dopiero po upływie trzech lat przestaną obowiązywać zapisy Układu, m.in. dotyczące wzrostu wynagrodzeń.

Cała treść komunikatu w załączniku poniżej:

 Komunikat- Układ Zbiorowy

2020-01-10T11:13:13+00:009 Styczeń, 2020|