Nawigacja wewnątrzbudynkowa IntoNavi w SZOZnMiD w Poznaniu2024-02-05T13:51:48+00:00

Nawigacja wewnątrzbudynkowa IntoNavi w Specjalistyczny Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

O nawigacji

Na terenie Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu w 2023 roku wdrożyliśmy nawigację wewnątrzbudynkową firmy INTONAVI sp. z o.o. System ma za zadanie ułatwić komunikację, przemieszczanie oraz zorientowanie się w terenie osobom z niepełnosprawnościami.

System nawigacji wewnątrzbudynkowej został zbudowany w oparciu o urządzenia Bluetooth. iBeacony to niewielkie, urządzenia, wykorzystujące technologię Bluetooth Low Energy do komunikacji ze smartfonem będącym w jego zasięgu. iBeacony w połączeniu z dedykowaną aplikacją Intonavi umożliwiają komunikację z użytkownikiem znajdującym się w jego pobliżu. Komunikaty są dopasowane do precyzyjnej lokalizacji, mogą zawierać informację o dokładnej lokalizacji pomieszczeń lub map, przy których są umieszczone lub informację ogólną np. o znajdujących się w pobliżu znacznika pomieszczeniach.

Nawigacja Intonavi dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami:

  • z niepełnosprawnością wzroku
  • z niepełnosprawnością ruchową
  • z niepełnosprawnością słuchu
  • ze spektrum autyzmu

Lokalizacja znaczników

Znaczniki umieszczone wewnątrz budynku w lokalizacji przy ul. Adama Wrzoska 1:

  • Hol Główny
  • Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej

Aby móc korzystać z nawigacji wewnątrzbudynkowej na terenie SZOZnMiD w Poznaniu, należy zainstalować aplikację IntoNavi na smartfonie korzystając ze sklepów z aplikacjami:

Zrealizowano w ramach projektu pn. „Optymalizacja efektywności oraz bezpieczeństwa procesów leczenia chorób zakaźnych poprzez doposażenie Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego w sprzęt w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” nr POIS.11.03.00-00-0030/22w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Oceń nas