Skierowanie2020-05-15T12:35:06+00:00

Skierowanie

Ważne informacje

Ministerstwo Zdrowia:
Listy oczekujących – zawieszenie obowiązku dostarczenia oryginału skierowania

Zgodnie §8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego (DzU poz. 491), w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do świadczeniodawcy (szpitala, poradni) oryginału skierowania, w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Oceń nas