Skierowanie2019-07-25T10:12:59+00:00

Skierowanie

Ważne informacje

Od dnia 1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 tj). Zgodnie z art.20, ust. 2 a w/w ustawy, świadczeniobiorca (pacjent) jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. 

Podstawa prawna – art. 20, ust. 2 a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 tj): „Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o których mowa w ust. 2, pkt 5 w/w ustawy, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.)

Ważne informacje

Od dnia 1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138). Zgodnie z art.20, ust. 2 a w/w ustawy, świadczeniobiorca (pacjent) jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. 

Podstawa prawna – art. 20, ust. 2 a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 1138): „Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o których mowa w ust. 2, pkt 5 w/w ustawy, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)”

Niedostarczenie oryginału skierowania

Niedostarczenie oryginału skierowania w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z oczekiwania na świadczenie i skreśleniem z listy oczekujących.

Termin dostarczenia oryginału skierowania mija w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpisu na listę oczekujących.

Niedostarczenie oryginału skierowania

Niedostarczenie oryginału skierowania w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z oczekiwania na świadczenie i skreśleniem z listy oczekujących.

Termin dostarczenia oryginału skierowania mija w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpisu na listę oczekujących.

Jak dostarczyć skierowanie?

Wybierz placówkę, aby zobaczyć szczegóły.

Świadczenia stacjonarne, Szpital Św. Józefa2017-06-08T08:54:47+00:00

Skierowanie można dostarczyć osobiście bądź listownie:

 • osobiście do biura Ruchu Chorych Szpitala, ul. Krysiewicza 7/8, w dniach poniedziałek – piątek 8:00-14:30.
 • listownie na adres: ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań (datą dostarczenia jest data stempla pocztowego)

Gdyby Pan/Pani uznali, że rezygnują z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania można odebrać osobiście w Ruchu Chorych Szpitala, ul. Krysiewicza 7/8, w dniach poniedziałek – piątek 08:00 – 14:30,

Świadczenia stacjonarne, Szpital Św. Rodziny2017-06-08T09:03:06+00:00

Skierowanie można dostarczyć osobiście bądź listownie:

 • osobiście do Izby Przyjęć, ul. Jarochowskiego 18, w dniach poniedziałek – piątek 9:00 – 14:00
 • listownie na adres: ul. Jarochowskiego 18, 60-235 Poznań (datą dostarczenia jest data stempla pocztowego).

Gdyby Pan/Pani uznali, że rezygnują z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania można odebrać osobiście wIzbie Przyjęć, ul. Jarochowskiego 18, w dniach poniedziałek – piątek 9:00 – 14:00.

Świadczenia ambulatoryjne, Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Sporna 162017-07-04T15:53:25+00:00

Skierowanie można dostarczyć osobiście bądź listownie:

 • osobiście do Sekretariatu Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Sporna 16, w dniach poniedziałek – piątek 08:00-14:00
 • listownie na adres: ul. Sporna 16, 61-709 Poznań (datą dostarczenia jest data stempla pocztowego).

Gdyby Pan/Pani uznali, że rezygnują z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania można odebrać osobiście w Sekretariacie Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Sporna 16, poniedziałek – piątek 8:00-14:00.

Świadczenia ambulatoryjne, Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Krysiewicza 7/82017-07-04T15:53:31+00:00

Skierowanie można dostarczyć osobiście bądź listownie:

 • osobiście do Rejestracji Poradni Chirurgicznej, ul. Krysiewicza 7/8, w dniach poniedziałek – piątek 8:00-14:30
 • listownie na adres: ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań (datą dostarczenia jest data stempla pocztowego).

Gdyby Pan/Pani uznali, że rezygnują z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania można odebrać osobiście w Rejestracji Poradni Chirurgicznej, ul.Krysiewicza 7/8, w dniach poniedziałek – piątek 8:00-14:30.

Świadczenia w zakresie tomografii komputerowej2017-06-08T09:02:25+00:00

Skierowanie można dostarczyć osobiście bądź listownie:

 • osobiście do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, ul. Krysiewicza 7/8, w dniach poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00
 • listownie na adres: ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań (datą dostarczenia jest data stempla pocztowego).

Gdyby Pan/Pani uznali, że rezygnują z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania można odebrać osobiście w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, ul. Krysiewicza 7/8, w dniach poniedziałek – piątek 8-18:00

Jak dostarczyć skierowanie?

Wybierz placówkę, aby zobaczyć szczegóły.

Świadczenia stacjonarne, Szpital Św. Józefa2017-06-08T08:54:47+00:00

Skierowanie można dostarczyć osobiście bądź listownie:

 • osobiście do biura Ruchu Chorych Szpitala, ul. Krysiewicza 7/8, w dniach poniedziałek – piątek 8:00-14:30.
 • listownie na adres: ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań (datą dostarczenia jest data stempla pocztowego)

Gdyby Pan/Pani uznali, że rezygnują z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania można odebrać osobiście w Ruchu Chorych Szpitala, ul. Krysiewicza 7/8, w dniach poniedziałek – piątek 08:00 – 14:30,

Świadczenia stacjonarne, Szpital Św. Rodziny2017-06-08T09:03:06+00:00

Skierowanie można dostarczyć osobiście bądź listownie:

 • osobiście do Izby Przyjęć, ul. Jarochowskiego 18, w dniach poniedziałek – piątek 9:00 – 14:00
 • listownie na adres: ul. Jarochowskiego 18, 60-235 Poznań (datą dostarczenia jest data stempla pocztowego).

Gdyby Pan/Pani uznali, że rezygnują z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania można odebrać osobiście wIzbie Przyjęć, ul. Jarochowskiego 18, w dniach poniedziałek – piątek 9:00 – 14:00.

Świadczenia ambulatoryjne, Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Sporna 162017-07-04T15:53:25+00:00

Skierowanie można dostarczyć osobiście bądź listownie:

 • osobiście do Sekretariatu Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Sporna 16, w dniach poniedziałek – piątek 08:00-14:00
 • listownie na adres: ul. Sporna 16, 61-709 Poznań (datą dostarczenia jest data stempla pocztowego).

Gdyby Pan/Pani uznali, że rezygnują z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania można odebrać osobiście w Sekretariacie Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Sporna 16, poniedziałek – piątek 8:00-14:00.

Świadczenia ambulatoryjne, Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego, ul. Krysiewicza 7/82017-07-04T15:53:31+00:00

Skierowanie można dostarczyć osobiście bądź listownie:

 • osobiście do Rejestracji Poradni Chirurgicznej, ul. Krysiewicza 7/8, w dniach poniedziałek – piątek 8:00-14:30
 • listownie na adres: ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań (datą dostarczenia jest data stempla pocztowego).

Gdyby Pan/Pani uznali, że rezygnują z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania można odebrać osobiście w Rejestracji Poradni Chirurgicznej, ul.Krysiewicza 7/8, w dniach poniedziałek – piątek 8:00-14:30.

Świadczenia w zakresie tomografii komputerowej2017-06-08T09:02:25+00:00

Skierowanie można dostarczyć osobiście bądź listownie:

 • osobiście do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, ul. Krysiewicza 7/8, w dniach poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00
 • listownie na adres: ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań (datą dostarczenia jest data stempla pocztowego).

Gdyby Pan/Pani uznali, że rezygnują z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania można odebrać osobiście w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, ul. Krysiewicza 7/8, w dniach poniedziałek – piątek 8-18:00

Uwaga!

Szpital nie potwierdza faktu otrzymania skierowania dostarczonego pocztą.
Aby otrzymać potwierdzenie należy przesłać skierowanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.